Σάββατο 1 Ιουλίου 2017

“Γεωργικές διεπαγγελματικές οργανώσεις (ΔΟ) στην ΕΕ”, μελέτη της Arcandia International για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής ΕπιτροπήςLink to pdf
(Επιλέγοντας τον παραπάνω σύνδεσμο, θα ανοίξει το αρχείο σε νέο παράθυρο)