Παρασκευή 1 Ιανουαρίου 2016

Σημείωμα του Συντονιστή Έκδοσης



Η ύλη του 7ου τεύχους του περιοδικού του ΙΣΕΜ περιλαμβάνει πολύτιμες και επίκαιρες εργασίες ειδικά για την ελληνική πραγματικότητα.

Πρώτο θέμα είναι η εργασία της Επιτροπής για τις Συνεταιριστικές Αρχές της Διεθνούς Συνεταιριστικής Ένωσης, με τον τίτλο «Ερμηνευτικές Οδηγίες για τις Συνεταιριστικές Αρχές». Στην εργασία αυτή συνέβαλε ένας αριθμός ειδικών επιστημόνων υψηλού επιπέδου με αντικείμενο την ερμηνευτική επεξεργασία των συνεταιριστικών Αρχών, έργο έγκυρο και εξαιρετικά χρήσιμο για την πλήρη κατανόηση της εφαρμογής των συνεταιριστικών Αρχών στην πράξη. Με την εργασία αυτή συμπληρώνεται μια πεντάδα κειμένων που έχουν φιλοξενηθεί στο περιοδικό «Κοινωνική Οικονομία» του ΙΣΕΜ, οι οποίες μαζί με μια εργασία που υπάρχει στην ιστοσελίδα του Δικτύου ΚΑΠΑ αποτελούν ένα σύνολο εντελώς απαραίτητο, πρώτα απ’ όλους για όσους φιλοδοξούν να ρυθμίζουν θέματα του συνεταιριστικού θεσμού, αλλά και για τις ηγεσίες και τα μέλη και το προσωπικό των συνεταιρισμών.

            Οι εργασίες στις οποίες αναφερόμαστε είναι:
  •       Το Σχέδιο Αρχών της Ευρωπαϊκής Συνεταιριστικής Νομοθεσίας (PECOL), που δημοσιεύθηκε στο τεύχος 6 (Οκτ.-Δεκ.) του 2015
  •     Οι Κατευθυντήριες Γραμμές των Ηνωμένων Εθνών, που στοχεύουν στη δημιουργία υποστηρικτικού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών, που δημοσιεύθηκε στο τεύχος 5 (Ιούλ.-Σεπτ.) του 2015
  •     Η Σύσταση Νο. 193 του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ILO) για την προώθηση των Συνεταιρισμών, που δημοσιεύθηκε στο τεύχος 3 (Ιαν.-Μαρ.) του 2015
  •     Οι Ερμηνευτικές Οδηγίες για τις Συνεταιριστικές Αρχές, της Διεθνούς Συνεταιριστικής Ένωσης (ICA), που δημοσιεύονται στο παρόν τεύχος 7, και 
  •     Ο Σχολιασμός στο σύνολο και κατ’ άρθρο του Σχεδίου Νόμου για τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, που δημοσιεύεται επίσης στο παρόν τεύχος 7, όπου επεξηγείται γιατί πλήθος διατάξεων είναι αδόκιμες και ακατάλληλες για τον συνεταιριστικό θεσμό
Σε αυτές τις εργασίες πρέπει να προστεθεί και η εργασία του Henry Hagen Κατευθυντήριες Γραμμές για τη Συνεταιριστική Νομοθεσία (2η έκδοση), που έχει δημοσιευθεί στα ελληνικά με μέριμνα του Δικτύου ΚΑΠΑ (http://www.diktio-kapa.dos.gr/keimena/kateyuintiries%20gramesGR.pdf). Η πολύ σημαντική αυτή εργασία έχει κυκλοφορήσει και σε τρίτη έκδοση, την οποία επεξεργαζόμαστε σε συνεργασία με το Δίκτυο ΚΑΠΑ για να την προσφέρουμε στους αναγνώστες μας και στους επισκέπτες του Δικτύου ΚΑΠΑ.

Η δεύτερη εργασία αυτού του τεύχους, είναι ο προαναφερθείς Σχολιασμός του Σχεδίου Νόμου για τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, τον οποίο έχει επεξεργαστεί η δικηγόρος και πρώην Νομικός Σύμβουλος της ΠΑΣΕΓΕΣ Ανδριανή – Άννα Μητροπούλου, και την οποία ομόφωνα αποδέχθηκε η Γενικής Συνέλευση του Ινστιτούτου Συνεταιριστικών Ερευνών και Μελετών (ΙΣΕΜ) στη συνεδρίαση της 2ας Δεκεμβρίου 2015. Η εργασία αυτή τεκμηριώνει έναν σοβαρό αντίλογο για πλείστες διατάξεις του Σχεδίου Νόμου που δόθηκε προς διαβούλευση, σε βαθμό που το καθιστούν ακατάλληλο προς περαιτέρω προώθηση και ψήφιση από τη Βουλή.

Στο πρώτο από τα Σχόλια που ακολουθούν, τονίζονται μερικά σημεία από τις δεσμεύσεις που το ελληνικό κράτος ανέλαβε με τη δέσμευση εφαρμογής της Σύστασης 193 του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας και επαναλαμβάνονται από την εργασία της Επιτροπής Αρχών της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, οι οποίες δεσμεύσεις δεν τηρούνται. Στο δεύτερο Σχόλιο σχολιάζονται τα διαφορετικά μηνύματα που εκπέμπουν διαφορετικοί κυβερνητικοί παράγοντες σχετικά με τη συνεταιριστική νομοθεσία, ενώ στο τρίτο, με βάση Κλαδική Μελέτη της Εθνικής Τράπεζας, σχολιάζονται οι επιπτώσεις που υπήρξαν για την αποτελεσματικότητα της ελληνικής γεωργίας εξ αιτίας των πολλαπλών αναστατώσεων που προκλήθηκαν στους συνεταιρισμούς, ενώ οι δυνατότητες παραμένουν σημαντικές, αν οι αδυναμίες αντιμετωπισθούν.

Στον τομέα των Συνεταιριστικών Οργανώσεων προβάλλεται συνοπτικά το πρωτοποριακό έργο του συνεταιρισμού «Εύκαρπον», που μπορεί ν’ αποτελέσει παράδειγμα για συνεταιρισμούς Νέας Γενιάς, καθώς και ένα ενδιαφέρον σεμινάριο από συνεταιρισμούς για συνεταιρισμούς.

Αποχαιρετισμός στον Δημήτρη Γαμβρούλη

Νέα βιβλία