Κυριακή 1 Οκτωβρίου 2017

Vic van Vuuren, Ένας διάλογος μεταξύ ελληνικών ηγετών συνεταιρισμών και εκπροσώπων διεθνών οργανισμών για την Κοινωνική και Aλληλέγγυα Οικονομία


Ένα σεμινάριο μιας ημέρας με θέμα "Συνεταιρισμοί και η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο" πραγματοποιήθηκε στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στις 23 Σεπτεμβρίου. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι διεθνών, ευρωπαϊκών και ελληνικών συνεταιριστικών και κοινωνικών φορέων και φορέων αλληλεγγύης. Το σεμινάριο διοργανώθηκε από το δίκτυο KAPA της Ελλάδας και εστιάστηκε στα ζητήματα των ορίων, των αρχών και των αξιών των συνεταιρισμών και των οργανώσεων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, στον τρόπο με τον οποίο νοούνται οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί και οι κοινωνικές επιχειρήσεις στην πολιτική και στη νομοθεσία των ευρωπαϊκών χωρών και στους τρόπους περαιτέρω ενεργοποίησης της διεθνούς συνεργασίας για να προωθήσει το ευνοϊκό περιβάλλον στην Ελλάδα για συνεταιρισμούς και για επιχειρήσεις κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Στο σεμινάριο μετείχαν ο Διευθυντής του τμήματος Επιχειρήσεων της ΔΟΕ μαζί με εκπροσώπους ευρωπαϊκών οργανισμών και συγκεκριμένα της CECOP, των Συνεταιρισμών Ευρώπης και της Κοινωνικής Οικονομίας Ευρώπης.


Στην παρουσίασή του, ο κ. Vic van Vuuren αναφέρθηκε στο έργο της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ – ILO)για τους συνεταιρισμούς και τις άλλες επιχειρήσεις της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.Αλ.Ο.). Επίσης αναφέρθηκε στο ρόλο της Επιτροπής για την προώθηση και της Προαγωγή των Συνεταιρισμών (COPAC) και στην Ομάδα των Ηνωμένων Εθνών για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (UNTFSSE), η οποία προεδρεύεται σήμερα από τη ΔΟΕ. Εκτός από τις συζητήσεις σχετικά με τις ερωτήσεις του σεμιναρίου, μοιράστηκε τις εμπειρίες της ΔΟΕ για τη βελτίωση του ευνοϊκού περιβάλλοντος για τους συνεταιρισμούς και την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία, μεταξύ άλλων μέσω της έρευνας, των συμβουλευτικών υπηρεσιών πολιτικής και της δημιουργίας εμπειριών μέσω πρωτοβουλιών συνεργασίας για την ανάπτυξη.