Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου 2018

2ο Διεθνές Συνέδριο Συνεταιριστικού Δικαίου
Το 2ο Διεθνές Συνέδριο Συνεταιριστικού Δικαίου θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα μεταξύ 26 και 28 Σεπτεμβρίου 2018. Η προθεσμία υποβολής περιλήψεων είναι έως τα τέλη Ιουλίου. Η γλώσσα εργασίας είναι η αγγλική και η ελληνική (θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση) και η συμμετοχή δωρέαν.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την σελίδα