Παρασκευή 4 Ιουλίου 2014

Η Κερδοφορία της πρώην ΑΤΕ

H διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος έχει αναφέρει στη Βουλή και σε πρόσφατη συνέντευξη στην εφημερίδα το ΒΗΜΑ στο φύλλο της 23.3.2014, ότι “ τη δεκαετία του 2000, όταν όλες οι Τράπεζες παρουσίαζαν υψηλή κερδοφορία, η ΑΤΕ είχε περιορισμένα κέρδη και μάλιστα, παρά τις συνεχείς αντλήσεις κεφαλαίων που κάλυπτε ο Έλληνας φορολογούμενος “, χωρίς αναφορά στους λόγους της χαμηλής κερδοφορίας, όπως οι ακόλουθοι :


Η ΑΤΕ χρηματοδοτούσε τις οικογενειακές γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με υψηλότερο κόστος, σε σύγκριση με τις επιχειρήσεις της βιομηχανίας και του εμπορίου , λόγω μικρού μεγέθους και μεγάλης διασποράς στο χώρο.
Τα δάνεια της κατηγορίας αυτής παρουσιάζουν μικρή ανακύκλωση ( 1 – 2 φορές το χρόνο ) και δεν ενσωματώνουν άλλες τραπεζικές εργασίες ( εισαγωγές - εξαγωγές – επιταγές) που εξασφαλίζουν συμπληρωματικά έσοδα για τις Τράπεζες.
Τα επιτόκια με τα οποία επιβάρυνε τους γεωργοκτηνοτρόφους η ΑΤΕ ήταν χαμηλότερα από το μέσο όρο των αντίστοιχων επιτοκίων των άλλων Τραπεζών .
Η πρώην ΑΤΕ δεν είχε παράδοση χρηματιστηριακών δραστηριοτήτων που κατά το αναφερόμενο διάστημα αποτελούσαν βασική πηγή κερδών για τις άλλες Τράπεζες .
Η πρώην ΑΤΕ παραδοσιακά εφάρμοζε πολιτική υψηλών προβλέψεων για κάλυψη επισφαλών απαιτήσεων, αντί πολιτικής εμφάνισης υψηλών κερδών. Θα πρόδιδε την αποστολή της εάν εφάρμοζε πολιτική μεγιστοποίησης κερδών.

Σχετικά με “την άντληση κεφαλαίων από τους Έλληνες φορολογούμενους“, σημειώνεται ότι οι ενισχύσεις της ΑΤΕ από τον κρατικό προϋπολογισμό συνδέονταν με την εφαρμογή κρατικής αγροτικής πολιτικής (επιδότηση εισροών, ρύθμιση δανείων με ευνοϊκούς όρους για τους αγρότες που είχαν υποστεί ζημιές από αντίξοες καιρικές συνθήκες).

Η αλήθεια είναι ότι η ΑΤΕ πλήρωσε ακριβά το PSI (το γνωστό κούρεμα), επειδή μεγάλο ποσοστό του χαρτοφυλακίου της ήταν επενδεδυμένο σε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου. Και ενώ υπέστη τη ζημιά του PSI δεν περιελήφθη στην ανακεφαλαιοποίηση που εφαρμόστηκε στις συστημικές Τράπεζες. Γιατί;

Τα ανωτέρω έκρινα σκόπιμο να αναφέρω σε εκπλήρωση ελάχιστου χρέους προς την ιστορία της Αγροτικής Τράπεζας και προς το προσωπικό της που υπηρέτησε με αφοσίωση τον αγροτικό κόσμο.

Φώτης Παναγιωτόπουλος
Πρώην Υποδιοικητής της πρώην ΑΤΕ

Ιούνιος 2014