ΑρχικήΑγαπητοί Αναγνώστες,

Με πολλή χαρά επανερχόμαστε στην έκδοση του περιοδικού μας, όπως σας είχαμε υποσχεθεί με προηγούμενη ανακοίνωσή μας. Βρισκόμαστε μάλιστα στην ευχάριστη θέση να σας δώσουμε στο τεύχος αυτό μια ιδιαίτερα σημαντική επιστημονική εργασία του Michael Andrews με τίτλο "Έρευνα για το  Συνεταιριστικό Κεφάλαιο". Επίσης ένα αξιόλογο κείμενο της Διεθνούς Συνεταιριστικής Συμμαχίας και μια ανακοίνωση της Οxfam ξεχωρίζουν στο τεύχος αυτό. Ακόμα επιθυμούμε να ευχαριστήσουμε την έγκριτη νομικό και ειδική στα θέματα συνεταιριστικής νομοθεσίας κ. Μητροπούλου , η οποία σε αυτό το τεύχος, μάς πληροφορεί ότι είναι άκυρη η διάταξη για διαγραφή από το μητρώο, αγροτικών συνεταιρισμών με κύκλο εργασιών κάτω των 30.000 ευρώ. Τέλος, θα πρέπει να ευχαριστήσουμε τον Ομότιμο Καθηγητή κ. Παπαγεωργίου για τα σημαντικά του σχόλια σχετικά με τη μελέτη του Οργανισμού Διανέοσις με τίτλο " Επιχειρηματικοί Συνεταιρισμοί Νέου Τύπου".

Πριν κλείσουμε το σημείωμα αυτό θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για τη συνεργασία σας με το περιοδικό μας και να σας παρακαλέσουμε για την αποστολή των δικών σας κειμένων (ερευνητικών ή μη) προκειμένου να συνεχίσουμε απρόσκοπτα την έκδοσή του.
Στις δύσκολες ημέρες που περνά η χώρα μας αλλά και ο πλανήτης ολόκληρος, η ενίσχυση των συνεταιριστικών αξιών είναι περισσότερο από κάθε άλλη φορά αναγκαία.

Ο Συντονιστής                                                                                                                   
Ομότιμος Καθηγητής Κωνσταντίνος Δ. Αποστολόπουλος

Ο Αρχισυντάκτης
Δρ. Ιωάννης Βήκας
Η απουσία ενός επιστημονικού οργάνου που να επεξεργάζεται θέματα Συνεταιρισμών, οδήγησε το Ινστιτούτο Συνεταιριστικών Ερευνών και Μελετών (ΙΣΕΜ) στην απόφαση να αξιοποιήσει τα σύγχρονα μέσα για τη δημιουργία ενός τέτοιου οργάνου επικοινωνίας επιστημόνων και στελεχών της εφαρμογής του συνεταιριστικού θεσμού στην πράξη.

Με δεδομένο ότι οι συνεταιρισμοί σήμερα εντάσσονται στο ευρύτερο σύνολο της Κοινωνικής Οικονομίας, η οποία εκτός από τους συνεταιρισμούς περιλαμβάνει τους Αλληλασφαλιστικούς φορείς, τις Ενώσεις προσώπων (πλην των συνδικαλιστικών) και τα Ιδρύματα, έχει επιλεγεί για τον τίτλο του περιοδικού το «Κοινωνική Οικονομία»

Το περιοδικό επιδιώκει να φιλοξενεί θέματα των ακόλουθων κατηγοριών:
Α) Επιστημονικές μελέτες και κείμενα συνεταιριστικού προβληματισμού
Β) Σημαντικά ενημερωτικά κείμενα ελληνικού και διεθνούς ενδιαφέροντος
Γ) Παρουσίαση επιτυχημένων συνεταιριστικών οργανώσεων
Δ) Νομικά θέματα


Και ακόμη σχόλια συνδεόμενα με εξελίξεις στην Κοινωνική Οικονομία.