Αρχική

Σημείωμα της Έκδοσης

 

Αγαπητοί αναγνώστες,

 

Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας δώσουμε το 23o Τεύχος του Περιοδικού μας. Το παρόν τεύχος περιλαμβάνει κυρίως επιστημονικές εργασίες, καθώς και αξιόλογα κείμενα- πρόδρομες ανακοινώσεις  που προέρχονται από το 16o Συνέδριο της Eταιρείας Αγροτικής Οικονομίας (ΕΤΑΓΡΟ), δίνοντας έμφαση και σε νέους επιστήμονες.

Στις επιστημονικές εργασίες παρουσιάζεται αρχικά η έρευνα της κ. Χρυσού και του κ. Ευθυμίου σχετικά με τη συμβολή της δημόσιας πολιτικής και των δημόσιων φορέων στην οικονομική ανάπτυξη και στη χρηματοδότηση των κοινωνικών επιχειρήσεων, μέσω της δημιουργίας ενός ευνοϊκού πλαισίου εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Από το 16ο Συνέδριο της ΕΤΑΓΡΟ παρουσιάζεται η έρευνα των κ.κ. Παπαχρήστου, Παστραπά, Σδράλη, Θεοδωροπούλου που αφορά στην αποτύπωση των απόψεων των ακτινιδιοπαραγωγών του Δήμου Νικολάου Σκουφά ΄Αρτας σχετικά με τη συμβολή της καλλιέργειας ακτινιδίων στην τοπική ανάπτυξη του Δήμου τους. Περιλαμβάνεται ακόμη η έρευνα των κ.κ. Δόγια και Σεργάκη για τα εγχειρήματα κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας ως φορείς δικαιοσύνης και ισονομίας, μέσω της ανάλυσης δύο αγροτικών συνεταιριστικών εγχειρημάτων του Νομού Καρδίτσας. Τέλος, η εργασία των κ.κ. Μπούμπα, Τζινάλα, Σέρτση, Σεργάκη πραγματεύεται το πολύ ενδιαφέρον ζήτημα των κινήτρων έλξης και ώθησης για την απόφαση ένταξης ενός παραγωγού ως νέου μέλους σε έναν αγροτικό συνεταιρισμό.

Στο τεύχος αυτό περιλαμβάνονται επίσης άλλα τρία κείμενα – πρόδρομες ανακοινώσεις από το 16ο Συνέδριο της ΕΤΑΓΡΟ. Το πρώτο κείμενο των κ.κ. Κηπουροπούλου και Μέλφου εξετάζει την επίδραση των μέτρων πολιτικής του Ε. Βενιζέλου στην ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας στην Ελλάδα. Ακόμη περιλαμβάνονται σε μορφή πρόδρομων ανακοινώσεων η μελέτη των κκ. Χατζηφωτιάδου  και Ανδρεάδου για την αξιολόγηση της ευαισθητοποίησης των πολιτών σε ζητήματα πράσινου τουρισμού καθώς και η μελέτη των κ.κ. Ζησούδη και Ζαφειρίου για την εταιρική υπευθυνότητα, τις ελληνικές επιχειρήσεις στο χώρο του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων και την αλληλεπίδρασή τους στον αγροτικό τομέα.

Τέλος θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους αναγνώστες μας για το Διεθνές Συνέδριο της  Επιτροπής Συνεταιριστικής ΄Ερευνας της Διεθνούς Συνεταιριστικής Συμμαχίας (ICA) που θα πραγματοποιηθεί στις 13-15 Ιουλίου στο Πάντειο Πανεπιστήμιο στην Αθήνα.

 

Καλή ανάγνωση,

 

Ο Συντονιστής της Έκδοσης

Ομ. Καθηγητής Κωνσταντίνος Δ. Αποστολόπουλος

 

Ο Αρχισυντάκτης της Έκδοσης

Δρ. Ιωάννης Βήκας
Email :   isem.institute@gmail.com


Η απουσία ενός επιστημονικού οργάνου που να επεξεργάζεται θέματα Συνεταιρισμών, οδήγησε το Ινστιτούτο Συνεταιριστικών Ερευνών και Μελετών (ΙΣΕΜ) στην απόφαση να αξιοποιήσει τα σύγχρονα μέσα για τη δημιουργία ενός τέτοιου οργάνου επικοινωνίας επιστημόνων και στελεχών της εφαρμογής του συνεταιριστικού θεσμού στην πράξη.

Με δεδομένο ότι οι συνεταιρισμοί σήμερα εντάσσονται στο ευρύτερο σύνολο της Κοινωνικής Οικονομίας, η οποία εκτός από τους συνεταιρισμούς περιλαμβάνει τους Αλληλασφαλιστικούς φορείς, τις Ενώσεις προσώπων (πλην των συνδικαλιστικών) και τα Ιδρύματα, έχει επιλεγεί για τον τίτλο του περιοδικού το «Κοινωνική Οικονομία»

Το περιοδικό επιδιώκει να φιλοξενεί θέματα των ακόλουθων κατηγοριών:
Α) Επιστημονικές μελέτες και κείμενα συνεταιριστικού προβληματισμού
Β) Σημαντικά ενημερωτικά κείμενα ελληνικού και διεθνούς ενδιαφέροντος
Γ) Παρουσίαση επιτυχημένων συνεταιριστικών οργανώσεων
Δ) Νομικά θέματα


Και ακόμη σχόλια συνδεόμενα με εξελίξεις στην Κοινωνική Οικονομία.