Αρχική


Σημείωμα της Έκδοσης

Με ιδιαίτερη χαρά δίνουμε στο αναγνωστικό κοινό μας το 18ο τεύχος του Περιοδικού μας, με τρεις επιστημονικές εργασίες νέων κατά βάση επιστημόνων (κυρίως από τον ακαδημαϊκό χώρο), τέσσερα αξιόλογα κείμενα  από την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία και δύο σημαντικά επίσης άρθρα νομοθετικού περιεχομένου. Η ανταπόκριση πολλών συνεργατών – επιστημόνων για τη σύνταξη του Περιοδικού και τον εμπλουτισμό του, με την ανάλυση και παρουσίαση επίκαιρων συνεταιριστικών θεμάτων και γενικότερα κειμένων της Κοινωνικής Οικονομίας, ειλικρινά μας συγκινεί και μας προτρέπει να συνεχίσουμε να δίνουμε σε εσάς, τους αναγνώστες μας, ό,τι το καλύτερο που σχετίζεται με το τεράστιο αντικείμενό μας, το οποίο επιθυμούμε να υπηρετούμε προς όφελος των σύγχρονων κοινωνιών, οι οποίες αρκετά χειμάζονται εντός του πλαισίου του αθέμιτου ανταγωνισμού και της κερδοφόρας επιχειρηματικότητας, πολλές φορές χωρίς όρια για προστασία παραγωγών και καταναλωτών.
Αναλυτικότερα, στις επιστημονικές εργασίες καλύπτονται σε αυτό το τεύχος, θέματα όπως οι καταναλωτικοί συνεταιρισμοί και οι καταναλωτικές οργανώσεις ως φορείς κοινωνικής οικονομίας, καθώς και το αγροτικό συνεταιριστικό μοντέλο επιχειρηματικότητας όπως καλύπτεται από τη διεθνή βιβλιογραφία. Στα αξιόλογα κείμενα  παρατίθενται δύο μεταφρασμένα άρθρα, για τη συνεταιριστική διακυβέρνηση, καθώς και για το συνεταιριστικό κίνημα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ακόμη παρατίθεται στα αγγλικά η  πρόσφατη έκθεση για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα "Κοινωνικές Επιχειρήσεις και τα οικοσυστήματα τους – Ελλάδα”, καθώς και η εισήγηση της Γενικής Γραμματέας του ΙΣΕΜ στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας σε σχέση με την ανάγκη ενοποίησης της συνεταιριστικής νομοθεσίας.  
Στα κείμενα νομοθετικού περιεχομένου περιλαμβάνονται κείμενα για  τα νομοθετικά παράδοξα σχετικά με τους φορείς Κ.ΑΛ.Ο. και τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, καθώς και τον τρόπο φορολογίας του πλεονάσματος που διανέμεται στα μέλη των αγροτικών συνεταιρισμών. Tέλος γίνεται αναφορά στο φόρουμ κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πραγματοποιήθηκε στις 29-30 Νοεμβρίου, στην παρέμβαση του Προέδρου του ΙΣΕΜ στο εργαστήριο του φόρουμ σε σχέση με την αναγκαιότητα ενοποίησης της συνεταιριστικής νομοθεσίας και παρατίθεται η ανακοίνωση του  ετήσιου συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Συνεταιριστικής Έρευνας της Διεθνούς Συνεταιριστικής Ένωσης που θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο Ιούλιο στην Αθήνα.

Ο Συντονιστής                                                                                                                  
Ομότιμος Καθηγητής Κωνσταντίνος Δ. Αποστολόπουλος

Ο Αρχισυντάκτης
Δρ. Ιωάννης Βήκας  Η απουσία ενός επιστημονικού οργάνου που να επεξεργάζεται θέματα Συνεταιρισμών, οδήγησε το Ινστιτούτο Συνεταιριστικών Ερευνών και Μελετών (ΙΣΕΜ) στην απόφαση να αξιοποιήσει τα σύγχρονα μέσα για τη δημιουργία ενός τέτοιου οργάνου επικοινωνίας επιστημόνων και στελεχών της εφαρμογής του συνεταιριστικού θεσμού στην πράξη.

Με δεδομένο ότι οι συνεταιρισμοί σήμερα εντάσσονται στο ευρύτερο σύνολο της Κοινωνικής Οικονομίας, η οποία εκτός από τους συνεταιρισμούς περιλαμβάνει τους Αλληλασφαλιστικούς φορείς, τις Ενώσεις προσώπων (πλην των συνδικαλιστικών) και τα Ιδρύματα, έχει επιλεγεί για τον τίτλο του περιοδικού το «Κοινωνική Οικονομία»

Το περιοδικό επιδιώκει να φιλοξενεί θέματα των ακόλουθων κατηγοριών:
Α) Επιστημονικές μελέτες και κείμενα συνεταιριστικού προβληματισμού
Β) Σημαντικά ενημερωτικά κείμενα ελληνικού και διεθνούς ενδιαφέροντος
Γ) Παρουσίαση επιτυχημένων συνεταιριστικών οργανώσεων
Δ) Νομικά θέματα


Και ακόμη σχόλια συνδεόμενα με εξελίξεις στην Κοινωνική Οικονομία.Email :   isem.institute@gmail.com