Αρχική


Σημείωμα της Έκδοσης

Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουμε το 19ο Τεύχος του Περιοδικού μας με πλούσιο περιεχόμενο. Ο Νέος Νόμος για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς αποτελεί ένα βασικό αντικείμενο σχολιασμού του παρόντος τεύχους, με την παρουσίαση της τοποθέτησης της εκπροσώπου του ΙΣΕΜ κ. Α. Μητροπούλου στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, τις επεξηγήσεις της σχετικά με θέματα που αφορούν στον νόμο αυτόν, καθώς και την παράθεση ενός υποδείγματος καταστατικού αγροτικού συνεταιρισμού, σύμφωνα  με τις διατάξεις του νέου νόμου 4673/2020.
Παράλληλα, χαιρετίζουμε την συνεργασία του ΙΣΕΜ με το Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, καθώς στο τεύχος αυτό παραθέτουμε τα άρθρα του κ. Καπελλίδη και της κ.Δουβίτσα σχετικά με την ενοποίηση της ελληνικής συνεταιριστικής νομοθεσίας και την ανάγκη κατάργησης του υφιστάμενου κατακερματισμού. Παραθέτουμε ακόμη δύο επιστημονικές εργασίες, του κ. Μανιάτη σχετικά με τους συνεταιρισμούς του αγροτικού τομέα και της κ. Χαριτωνίδου που αφορά στη φορολογία των αγροτικών συνεταιρισμών.
Παρά την ταλαιπωρία που περάσαμε όλοι μας μέσα στην πανδημία του Covid-19 και τον εγκλεισμό μας στις οικογενειακές μας εστίες, που είχε ως αποτέλεσμα την μικρή καθυστέρηση της ανάρτησης του τεύχους μας, θέλουμε να πιστεύουμε ότι δίνουμε και πάλι στο αναγνωστικό μας κοινό ενδιαφέρουσες επιστημονικές εργασίες και αξιόλογα κείμενα Κοινωνικής Οικονομίας, όπως θέλουμε άλλωστε να πράττουμε κάθε φορά, καθώς προσπαθούμε να μένουμε σταθεροί στις ηθικές αξίες και στις βασικές αρχές του Συνεργατισμού. Αυτού του Συνεργατισμού που πρέπει να λειτουργεί σε κάθε Ελεύθερη Οικονομία και σε κάθε Δημοκρατική Χώρα. Δε θα πάψουμε, μέσα από τις σελίδες του περιοδικού μας, να αγωνιζόμαστε για την ενίσχυση αυτού του υγιούς και ανόθευτου δημοκρατικού συνεργατισμού ιδιαίτερα στην εποχή μας, η οποία αναμφίβολα είναι μια ιδιαίτερα δυσχερής περίοδος πολλαπλών κρίσεων αλλά και αδήριτης ανάγκης για κοινωνική αλληλεγγύη.

Ο Συντονιστής της Έκδοσης
Ομ. Καθηγητής Κωνσταντίνος Δ. Αποστολόπουλος

Ο Αρχισυντάκτης της Έκδοσης
Δρ. Ιωάννης Βήκας  
Email :   isem.institute@gmail.com


Η απουσία ενός επιστημονικού οργάνου που να επεξεργάζεται θέματα Συνεταιρισμών, οδήγησε το Ινστιτούτο Συνεταιριστικών Ερευνών και Μελετών (ΙΣΕΜ) στην απόφαση να αξιοποιήσει τα σύγχρονα μέσα για τη δημιουργία ενός τέτοιου οργάνου επικοινωνίας επιστημόνων και στελεχών της εφαρμογής του συνεταιριστικού θεσμού στην πράξη.

Με δεδομένο ότι οι συνεταιρισμοί σήμερα εντάσσονται στο ευρύτερο σύνολο της Κοινωνικής Οικονομίας, η οποία εκτός από τους συνεταιρισμούς περιλαμβάνει τους Αλληλασφαλιστικούς φορείς, τις Ενώσεις προσώπων (πλην των συνδικαλιστικών) και τα Ιδρύματα, έχει επιλεγεί για τον τίτλο του περιοδικού το «Κοινωνική Οικονομία»

Το περιοδικό επιδιώκει να φιλοξενεί θέματα των ακόλουθων κατηγοριών:
Α) Επιστημονικές μελέτες και κείμενα συνεταιριστικού προβληματισμού
Β) Σημαντικά ενημερωτικά κείμενα ελληνικού και διεθνούς ενδιαφέροντος
Γ) Παρουσίαση επιτυχημένων συνεταιριστικών οργανώσεων
Δ) Νομικά θέματα


Και ακόμη σχόλια συνδεόμενα με εξελίξεις στην Κοινωνική Οικονομία.