Αρχική

Αγαπητοί αναγνώστες,

 Με μία σημαντική καθυστέρηση (δύο και πλέον μηνών) σας δίδουμε το 22o τεύχος του περιοδικού μας. Ύστερα από μια σειρά δυσχερειών και σημαντικών εμποδίων και με το δεδομένο της διατήρησης της ποιότητας του περιοδικού μας, φτάσαμε στο τέλος του Φεβρουαρίου του 2022, ενώ θα έπρεπε να έχετε το τεύχος αυτό στο τέλος του χρόνου που έφυγε.

Παρά τις αναπόφευκτες αντιξοότητες απολογούμεθα για την καθυστέρηση αυτή. Έχουμε όμως τώρα τη δυνατότητα να σας δώσουμε δύο σημαντικές επιστημονικές εργασίες, οι οποίες πιστεύουμε ότι θα αμβλύνουν την όποια δυσθυμία δημιουργήθηκε.

Καταρχάς η εργασία του κ. Γεωργίου Σιάρδου, Ομότιμου Καθηγητή του ΑΠΘ και νέστορα των γεωπονικών επιστημών με θέμα την ανθρωποκεντρική προσέγγιση της αειφόρου γεωργίας μας καθιστά ιδιαίτερα χαρούμενους και προπάντων υπερήφανους, καθώς παρουσιάζουμε την εργασία αυτή ως απόσταγμα μακρόχρονης μελέτης και εμπειρίας πάνω στο αντικείμενο της αειφορίας. Παράλληλα, η δεύτερη εργασία του συναδέλφου κ. Μιχ. Φεφέ και του συνεργάτη του Α. Μπέκα για τα αγροτικά συνεργατικά σχήματα έρχεται να συμπληρώσει το ανεξάντλητο θέμα των σχημάτων αυτών.

Ιδιαίτερα χαρούμενοι είμαστε και για την παρουσίαση των τριών αξιόλογων κειμένων της κ. Άννας Μητροπούλου, καθώς η νομική μας σύμβουλος και μέλος της Διοίκησης του ΙΣΕΜ, κάθε φορά μας εκπλήσσει. Τόσο το νομικό καθεστώς των αναγκαστικών δασικών συνεταιρισμών και των ενώσεών τους, όσο και η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για τα μέλη της εποπτείας και διοίκησης των αγροτικών συνεταιρισμών είναι δύο αντικείμενα τα οποία μόνο επιστήμονες όπως η κ.Μητροπούλου μπορούν να αναπτύξουν και συνάμα να μας καταστήσουν κοινωνούς σε δύο άκρως ενδιαφέροντα θέματα. Τέλος, αφήσαμε τελευταία την άκρως ενδελεχή ανάλυση για τη διεθνή συμβολή των συνεταιρισμών στην πανδημία του Covid.

Ειλικρινά πιστεύουμε ότι η εν λόγω μετάφραση της κ. Μητροπούλου θα ικανοποιήσει το αναγνωστικό μας κοινό και ακόμη επειδή όπως γνωρίζετε είναι δίγλωσσο (ελληνικά αγγλικά) εμείς, στο τέλος του τεύχους σας δίδουμε και το πρωτότυπο κείμενο.

Σχετικά με τα σχόλια και τις ανακοινώσεις πιστεύουμε ότι τόσο το διεθνές φθινοπωρινό σχολείο όσο και το έργο Social B «Οικοσύστημα εκπαίδευσης για το κοινωνικό επιχειρείν αποτελούν σημαντικές νύξεις για όλους μας σχετικά με τα τεκταινόμενα στο χώρο μας.

 Καλή ανάγνωση,

Ο Συντονιστής της Έκδοσης

Ομ. Καθηγητής Κωνσταντίνος Δ. Αποστολόπουλος 


Ο Αρχισυντάκτης της Έκδοσης

Δρ. Ιωάννης Βήκας
Email :   isem.institute@gmail.com


Η απουσία ενός επιστημονικού οργάνου που να επεξεργάζεται θέματα Συνεταιρισμών, οδήγησε το Ινστιτούτο Συνεταιριστικών Ερευνών και Μελετών (ΙΣΕΜ) στην απόφαση να αξιοποιήσει τα σύγχρονα μέσα για τη δημιουργία ενός τέτοιου οργάνου επικοινωνίας επιστημόνων και στελεχών της εφαρμογής του συνεταιριστικού θεσμού στην πράξη.

Με δεδομένο ότι οι συνεταιρισμοί σήμερα εντάσσονται στο ευρύτερο σύνολο της Κοινωνικής Οικονομίας, η οποία εκτός από τους συνεταιρισμούς περιλαμβάνει τους Αλληλασφαλιστικούς φορείς, τις Ενώσεις προσώπων (πλην των συνδικαλιστικών) και τα Ιδρύματα, έχει επιλεγεί για τον τίτλο του περιοδικού το «Κοινωνική Οικονομία»

Το περιοδικό επιδιώκει να φιλοξενεί θέματα των ακόλουθων κατηγοριών:
Α) Επιστημονικές μελέτες και κείμενα συνεταιριστικού προβληματισμού
Β) Σημαντικά ενημερωτικά κείμενα ελληνικού και διεθνούς ενδιαφέροντος
Γ) Παρουσίαση επιτυχημένων συνεταιριστικών οργανώσεων
Δ) Νομικά θέματα


Και ακόμη σχόλια συνδεόμενα με εξελίξεις στην Κοινωνική Οικονομία.