Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2015

Οφειλόμενη διόρθωση (Κ. Παπαγεωργίου)


Στο προηγούμενο τεύχος, με τίτλο «Προς νέο νόμο για τους συνεταιρισμούς;», περιλαμβανόταν η ακόλουθη παράγραφος:
«Πριν από αρκετό καιρό, το Υπουργείο Οικονομικών είχε ζητήσει τη συνδρομή του Ευρωπαϊκού Τμήματος της Διεθνούς Συνεταιριστικής Ένωσης (Cooperatives Europe) στην επεξεργασία σχεδίου νόμου για τους συνεταιρισμούς. Παρά το γεγονός ότι υπήρξε θετική ανταπόκριση, με την προϋπόθεση να καλυφθούν μόνο οι δαπάνες για συγκεκριμένες ημέρες εργασίας μιας ομάδας ξένων εμπειρογνωμόνων, δεν υπήρξε συνέχεια στο θέμα και αυτό συνιστά αρνητικό προηγούμενο.»

Καλός φίλος του περιοδικού επισήμανε ότι η αναφερόμενη ως «προϋπόθεση να καλυφθούν μόνο οι δαπάνες …» δεν ευσταθεί, διότι δεν ζητήθηκε από την ελληνική πλευρά να καλύψει τις δαπάνες (συνολικά 34.826 ευρώ), που αποτέλεσε τον προϋπολογισμό για τη σύνταξη σχεδίου νόμου πλαισίου για όλες τις κατηγορίες των συνεταιρισμών (πλην των αγροτικών), που αποτελούσε αρμοδιότητα των Υπουργείων Οικονομίας και Οικονομικών. Το Ευρωπαϊκό Τμήμα των Συνεταιρισμών (Cooperatives Europe) της Διεθνούς Συνεταιριστικής Ένωσης (ICA) φρόντιζε να καλυφθούν οι σχετικές δαπάνες από συνεταιριστικές οργανώσεις άλλων χωρών

Η πρόταση είχε ημερομηνία 23 Ιουλίου 2012 και ο προγραμματισμός εφαρμογής του προγράμματος πρόβλεπε έναρξη τον Σεπτέμβριο του 2012 και ολοκλήρωση το τέλος Ιανουαρίου 2013

Κατόπιν αυτού, που τεκμηριώνεται από το σχετικό έγγραφο, το ερώτημα μεγεθύνεται: Γιατί δεν δόθηκε συνέχεια στην προκλητικά γενναιόδωρη και εγγυημένα ποιοτική πρόταση;


Κ. Παπαγεωργίου