Κυριακή 3 Ιουλίου 2016

Σημείωμα του Συντονιστή Έκδοσης

 Με την είσοδο στο τρίτο έτος ανάρτησής του, το περιοδικό Κοινωνική Οικονομία προσφέρει στους ενδιαφερόμενους μια σημαντική επιστημονική εργασία προβληματισμού για τη σημασία του κεφαλαίου στους συνεταιρισμούς, τις διάφορες κατηγορίες κεφαλαίου και τις ποιοτικές διαφορές τους. Η εργασία αυτή με τίτλο «Ο Γρίφος του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου», συνιστά έργο της Ανωτάτης Επιτροπής για το Συνεταιριστικό Κεφάλαιο της Διεθνούς Συνεταιριστικής Ένωσης. Αποτελείται από έναν γενικό σχολιασμό και από οκτώ επιμέρους εργασίες που θίγουν επιμέρους πτυχές και περιπτώσεις χειρισμών θεμάτων του κεφαλαίου από συνεταιριστικούς φορείς. Τα επιστημονικά στελέχη των συνεταιρισμών θα αντλήσουν πολύ χρήσιμες πληροφορίες από τις εργασίες αυτές.
Στην κατηγορία των αξιόλογων κειμένων παρουσιάζεται μια Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για τους συνεταιρισμούς και την ανάπτυξη των γεωργικών προϊόντων διατροφής και μια Έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τους συνεταιρισμούς και την κοινωνική ανάπτυξη. Και στα δύο κείμενα τονίζονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των συνεταιρισμών και η κοινωνική αξία και σημασία τους. Στην Έκθεση του Γενικού Γραμματέα γίνεται αναφορά και στις εορταστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν ανά τον κόσμο για το Παγκόσμιο Έτος των Συνεταιρισμών (το 2012).
Ποσοτικά δραστήρια η Ελλάδα στην παραγωγή νόμων. Το πρόβλημα έγκειται στην ποιότητα. Στην κατηγορία «Νομοθεσία» παρατίθεται ο νέος νόμος για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς (Ν. 4384/2016, Α 78), που ψηφίστηκε από τη βουλή με συνοπτικές διαδικασίες. Το ΙΣΕΜ προσπάθησε να συμβάλει στην κατάρτιση ενός νόμου που να ανταποκρίνεται στις αξίες και στις αρχές των συνεταιρισμών αλλά και στη διεθνή πρακτική. Στα δύο προηγούμενα τεύχη (7 και 8) καταχώρισε εκτεταμένο σχολιασμό του αρχικού σχεδίου και του σχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή, από το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΣΕΜ Δικηγόρο Άννα Μητροπούλου, η οποία εξουσιοδοτήθηκε και παρουσίασε και προφορικά μερικές από τις βασικές αδυναμίες του νομοσχεδίου κατά την ακρόαση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, στον ελάχιστο χρόνο που της διατέθηκε. Όπως θα φανεί και από τα σχόλια που ακολουθούν, οποιαδήποτε προσπάθεια αποδείχθηκε μάταιη. Στην κατηγορία των θεμάτων της νομοθεσίας, περιλαμβάνονται, επίσης, δύο γνωματεύσεις της Α. Μητροπούλου, αναφερόμενες σε νομικά «ολισθήματα» του νέου νόμου για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς και στην έννοια της προσωπικής εργασίας των συνεταίρων στον συνεταιρισμό τους.
Η κατηγορία των «Σχολίων» περιλαμβάνει αρχικά σχόλιο του πρώην Υποδιοικητή της ΑΤΕ, κ. Φ. Παναγιωτόπουλου αναφερόμενο στον περιορισμό της εμπιστοσύνης των καταθετών και των δανειοληπτών προς τις τράπεζες, με τους χειρισμούς που έχουν χρησιμοποιηθεί. Τα περισσότερα, όμως, σχόλια αναφέρονται σε θέματα της νομοθεσίας. Τεράστια απορία προκαλεί το γεγονός ότι και μετά την ψήφιση του νόμου για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, το Υπουργείο Εργασίας επανέρχεται στην προηγούμενη θέση του ότι θα συγκροτηθεί διυπουργική επιτροπή για την κατάρτιση γενικού νόμου για όλες τις κατηγορίες των συνεταιρισμών, οπότε και η νομοθεσία αυτή θα ισχύει και για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς. Άρα, αλλαγή και πάλι. Τόση αγάπη και τόσο ενδιαφέρον για τους συνεταιρισμούς δεν αντέχονται…
Στα καλά παραδείγματα Συνεταιριστικών Οργανώσεων περιλαμβάνεται ο Συνεταιρισμός Ζαγοράς, ο οποίος συμπλήρωσε έναν αιώνα αποτελεσματικής και επιτυχημένης παρουσίας.
Τα αναφερόμενα βιβλία είναι τα ίδια που αναφέρονταν και στο προηγούμενο τεύχος. Με τη συνεργασία του Δικτύου ΚΑΠΑ προετοιμάζεται η ανάρτηση στο internet και όλων των τευχών του περιοδικού «Συνεταιριστική Πορεία» που εξέδιδε η Εταιρεία των Φίλων του Συνεργατισμού επί 16 έτη.Ο Συντονιστής Έκδοσης