Παρασκευή 3 Απριλίου 2015

Μεσοπρόθεσμο Σχέδιο Δράσης 2014-2018, ΕΑΣ Αργολίδας – ΡΕΑΗ ΕΑΣ Αργολίδας – ΡΕΑ είναι μια επιτυχημένη συνεταιριστική επιχείρηση, που σε δύσκολους καιρούς προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στη γεωργία της Αργολίδας. Ως παράδειγμα μπορεί να αναφερθεί ότι κατά την παραγωγική περίοδο 2013-2014 κατέβαλε στους παραγωγούς εσπεριδοειδών που είναι μέλη της τιμές εκκαθάρισης που ήταν κατά 60% ανώτερες από τις τιμές που κατέβαλε το ελεύθερο εμπόριο.
Καταχωρώντας στο περιοδικό «Κοινωνική Οικονομία» το «Μεσοπρόθεσμο Σχέδιο Δράσης 2014-2018» της ΕΑΣ Αργολίδας – ΡΕΑ, ευελπιστούμε να αποτελέσει παράδειγμα για κάθε συνεταιριστική επιχείρηση, ώστε με νοικοκυροσύνη και πολλή προσπάθεια να αναστηλωθεί η συνεταιριστική κίνηση, ο ελληνικός γεωργικός τομέας και η ελληνική ύπαιθρος. Η Ελληνική γεωργία κρύβει πολλές δυνατότητες ανάπτυξης. Εναπόκειται στους Έλληνες να τις αξιοποιήσουν.
Η Σύνταξη του περιοδικού ευχαριστεί την ΕΑΣ Αργολίδας – ΡΕΑ για την παραχώρηση του δικαιώματος δημοσίευσης του Σχεδίου Δράσης της.

ΕΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ- ΡΕΑ

ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 2014-2018

Το σχέδιο συντάχθηκε από τους:

Γιάννη Δημάκη Δ/ντή ,
Παναγιώτη Λογοθέτη Προϊστάμενο Λογιστηρίου και
Γιάννη Κωσταρέλη ορκωτό Λογιστή

Εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση της ΕΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ – ΡΕΑ τον Ιούνιο του 2013

Περιεχόμενα
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ


Η ΕΑΣ Αργολίδας – ΡΕΑ είναι πρωτοβάθμιος συνεταιρισμός που λειτουργεί με βάση τις διατάξεις του Ν.4015/2011.
Αποτελεί μετεξέλιξη της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Αργολίδας, που ιδρύθηκε αρχικά το 1937 με τον τίτλο Ένωση Συνεταιρισμών Παραγωγών Κηπαίων Αργολίδας (ΕΣΠΚΑ).
Στο αρχικό στάδιο η επιχείρηση ασχολήθηκε με την επεξεργασία τομάτας για την παραγωγή τοματοπολτού. Για το σκοπό αυτό το 1948 κατασκευάστηκε το εργοστάσιο τοματοπολτού ΡΕΑ στην Τίρυνθα Αργολίδας, το οποίο για την εποχή του ήταν εξαιρετικά ανταγωνιστικό.
Η παραγωγή τοματοπολτού συνεχίστηκε μέχρι το 1983 οπότε και σταμάτησε δεδομένου ότι οι παραγωγοί της Αργολίδας εστράφησαν στην δενδροκαλλιέργεια και συγκεκριμένα στην παραγωγή εσπεριδοειδών και βερικόκων
Την περίοδο 1983-1995 η επιχείρηση ασχολήθηκε κυρίως με την επεξεργασία βερικόκων για την παραγωγή κομπόστας και πουρέ. Αρχικά στο ιδιόκτητο εργοστάσιο ΡΕΑ αλλά και σε άλλα ιδιωτικά τα οποία επινοικίασε.
Το 1986 εξαγόρασε το κονσερβοποιείο ΠΕΛΑΡΓΟΣ στο οποίο συνεχίστηκε η παραγωγή μέχρι και το 1996, οπότε και σταμάτησε δεδομένου ότι το εργοστάσιο βρισκόταν στην παραλιακή ζώνη, δεν διέθετε βιολογικό καθαρισμό και αντιμετώπιζε την εχθρότητα των υπηρεσιών και των περιοίκων.
Από το 1983 η επιχείρηση εστράφη και στην συσκευασία και εξαγωγή εσπεριδοειδών. Αρχικά σε νοικιασμένα εργοστάσια μέχρι το 1987, οπότε και κατασκευάστηκε το ιδιόκτητο συγκρότημα συσκευαστηρίου-ψυγείων και γραφείων στην παραλία του Ναυπλίου.
Από το 1995 η επιχείρηση ασχολήθηκε με την επεξεργασία εσπεριδοειδών για την παραγωγή συμπυκνωμάτων χυμού, αρχικά σε νοικιασμένο ιδιωτικό εργοστάσιο (ΛΕΜΟΡΑ), στο οποίο το 1998 εγκατέστησε γραμμές παραγωγής ΤΕΤΡΑ ΠΑΚ.
Το 1999 αποκτήθηκε σε πλειστηριασμό το ιδιωτικό εργοστάσιο χυμοποίησης φρούτων ΑΡΓΟΧΥΜ, το οποίο εκσυγχρονίστηκε, επεκτάθηκε και μετονομάστηκε σε ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ.
Στο εργοστάσιο αυτό σήμερα είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν οι ακόλουθες γραμμές παραγωγής, με τις αντίστοιχες δυναμικότητες:Α. Γραμμές επεξεργασίας φρούτων για τη παραγωγή χυμών(συμπυκνωμάτων)


 1. Γραμμή επεξεργασίας εσπεριδοειδών, δυναμικότητας 25 τόνων φρούτων ανά ώρα.
 2. Γραμμή επεξεργασίας βερικόκων – ροδακίνων, δυναμικότητας 7 τόνων φρούτων ανά ώρα.
 3. Γραμμή επεξεργασίας σταφυλιών, δυναμικότητας 6 τόνων φρούτων ανά ώρα.
 4. Γραμμή επεξεργασίας μήλων-αχλαδιών, δυναμικότητας 10 τόνων φρούτων ανά ώρα.

Β. Γραμμές συσκευασίας χυμών σε χαρτοκυτία (ΤΕΤΡΑ ΠΑΚ).


 1. Γραμμή συσκευασίας σε χαρτοκυτία 1 λίτρου τύπου TETRA PRISMA, δυναμικότητας 7.000/ώρα
 2. Γραμμή συσκευασίας σε χαρτοκυτία 1 λίτρου τύπου TETRA BRICK, δυναμικότητας 6.500 /ώρα
 3. Γραμμή συσκευασίας σε κυτία 250ml τύπου BASE TB 19, δυναμικότητας 7.000 τεμάχια /ώρα
 4. Γραμμή συσκευασίας σε κυτία 250ml τύπου BASE TB 9, (εκτός λειτουργίας λόγω παλαιότητας).

Γ. Γραμμές παραγωγής αναψυκτικών


 1. Γραμμή εμφιάλωσης αναψυκτικών σε φιάλες PET 0,5 Lt, 1 Lt, 1,5 Lt, δυναμικότητας 4.500 φιαλών ανά ώρα.
 2. Γραμμή παραγωγής αναψυκτικών σε μεταλλικά κυτία (CANS), δυναμικότητας 300 τεμαχίων /λεπτό.


Δ. Άλλες γραμμές παραγωγής.


 1. Γραμμή εμφιάλωσης ζαχαρούχων χυμών σε φιάλες PET 1Lt, δυναμικότητας 2.500 φιαλών /ώρα.
 2. Γραμμή εμφιάλωσης αρτύματος λεμονιού και ξυδιού σε φιάλες PET 400ml, δυναμικότητας 3.000 /ώρα
 3. Γραμμή παραγωγής ζαχαρούχων χυμών σε δοχεία 5 Lt, δυναμικότητας 1.000 δοχείων /ώρα.


Ε. Λοιπά


Εκτός αυτών το εργοστάσιο διαθέτει υποστηρικτικές εγκαταστάσεις, αναγκαίες για την παραγωγή και συγκεκριμένα:
 1. Βιολογικό καθαρισμό για την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων, τα οποία στην συνέχεια κατευθύνονται στον βιολογικό καθαρισμό του Άργους.
 2. Πλήρως οργανωμένο χημείο
 3. Ψυγεία καταψύξεως για την διατήρηση των συμπυκνωμάτων.

Το εργοστάσιο διαθέτει πιστοποιήσεις για την παραγωγή και συγκεκριμένα:
 1. Πιστοποίηση 1SO 22000 FSSC
 2. Πιστοποίηση ISO 9000
 3. Πιστοποίηση BIO
 4. FDA Approval

ΔΙΟΙΚΗΣΗ


Η ΕΑΣ Αργολίδας – ΡΕΑ διοικείται από 5μελές διοικητικό συμβούλιο, του οποίου η θητεία διαρκή 4 χρόνια. Η τελευταία εκλογή έγινε τον Ιούνιο του 2013.
Σημερινός πρόεδρος είναι ο κος Σπύρος Αντωνόπουλος, του οποίου η παρούσα θητεία είναι η δεύτερη.
Ανώτατο όργανο αποτελεί η Γενική Συνέλευση στην οποία συμμετέχουν 28 αντιπρόσωποι, οι οποίοι εκπροσωπούν τα 460 μέλη του συνεταιρισμού.
Η επιχείρηση διευθύνεται από διευθυντή ο οποίος έχει την ευθύνη της τρέχουσας διαχείρισης στα πλαίσια των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, και του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σημερινός διευθυντής είναι ο κος Ιωάννης Δημάκης , χημικός μηχανικός ΕΜΠ, ο οποίος κατέχει αυτή την θέση από το 1983.
Προϊστάμενος λογιστηρίου είναι ο κος Παναγιώτης Λογοθέτης, απόφοιτος ΑΣΟΕΕ, ο οποίος κατέχει αυτή την θέση από το 2009.
Προϊστάμενος παραγωγής είναι ο κος Παναγιώτης Βαμβακάς, χημικός μηχανικός, πανεπιστημίου Σικάγου, ο οποίος κατέχει την θέση αυτή από το 2010.
Προϊστάμενος συνεταιρισμών και ΟΣΔΕ είναι ο κος Βαγγέλης Κυριάκου, γεωπόνος, που κατέχει την θέση αυτή από το 2009.
Υπεύθυνη μεγάλων πελατών είναι η κα Ανυφαντή, απόφοιτος οικονομικών, πανεπιστημίου Παρισιού, που κατέχει αυτή την θέση από το 2000.
Υπεύθυνος μηχανοργάνωσης είναι ο κος Παπαμιχαήλ απόφοιτος πανεπιστημίου Γλασκώβης, που κατέχει αυτή την θέση από το 2002.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ


Α. Προϊόντα σε συσκευασία ΤΕΤΡΑ ΠΑΚ 1 LT

Α/Α
ΠΡΟΪΟΝ
1
Χυμός Πορτοκάλι 100%
2
Χυμός Γκρέιπφρουτ 100%
3
Χυμός Ανανά 100%
4
Χυμός Μήλου 100%
5
Πολυβιταμινούχος χυμός 100% με 8 φρούτα και βιταμίνες
6
Νέκταρ Πορτοκάλι
7
Νέκταρ Βερίκοκο
8
Νέκταρ Ροδάκινο
9
Νέκταρ Κοκταίηλ 3 φρούτων (Πορτοκάλι-Μήλο-Βερίκοκο)
10
Νέκταρ Ρόδι
11
Νέκταρ Μπανάνα
12
Φρουτοποτό Βύσσινο
13
Φρουτοποτό Μάνγκο
14
Φρουτοποτό Πορτοκάλι
15
Φρουτοποτό Λεμόνι
16
Φρουτοποτό Μπανάνα
17
Φρουτοποτό Φραγκοστάφυλλο
18
Φρουτοποτό Φρούτα του δάσους
19
Φρουτοποτό Cranberry
20
Φρουτοποτό Μανταρίνι – Σαγκουίνι
21
Χυμός Τομάτας
22
Χυμός 100% τροπικών φρούτων

Β. Προϊόντα σε συσκευασία ΤΕΤΡΑ ΠΑΚ 0,25 Lt

Α/Α
ΠΡΟΪΟΝ
1
Χυμός Πορτοκάλι 100%
2
Χυμός Ανανά 100%
3
Χυμός Μήλου 100%
4
Πολυβιταμινούχος χυμός 100% με 8 φρούτα και βιταμίνες
5
Χυμός 100% 4 φρούτα
6
Χυμός 100% 3 φρούτα (Πορτοκάλι – Μήλο – Βερίκοκο)
7
Χυμός 100% Junior Μπλέ
8
Χυμός 100% junior Κόκκινο
9
Χυμός 100% junior κίτρινο
10
Χυμός Μανταρίνι
11
Νέκταρ Ροδάκινο
12
Νέκταρ Βερίκοκο
13
Νέκταρ Κοκταίηλ 3 φρούτων (Πορτοκάλι-Μήλο-Βερίκοκο)
14
Νέκταρ Ρόδι
15
Φρουτοποτό Βύσινο
16
Φρουτοποτό Πορτοκάλι
17
Φρουτοποτό Μάνγκο
18
Φρουτοποτό Λεμόνι
19
Φρουτοποτό Μπανάνα
20
Φρουτοποτό Φράουλα

Γ. Ζαχαρούχοι χυμοί

A/A
ΠΡΟΪΟΝ
1
Ζαχαρούχος χυμός πορτοκάλι (1:3) 1Lt
2
Ζαχαρούχος χυμός λεμόνι (1:3) 1Lt
3
Ζαχαρούχος χυμός Γκρειπφρούτ (1:3) 1 Lt
4
Ζαχαρούχος χυμός Βύσσινο (1:4) 1Lt
5
Ζαχαρούχος χυμός Πορτοκάλι (1:6) 5Lt
6
Ζαχαρούχος χυμός Λεμόνι (1:6) 5 Lt

Δ. Αναψυκτικά

A/A
ΠΡΟΪΟΝ
1
Πορτοκαλάδα 1,5 Lt PET
2
Λεμονάδα 1,5 Lt PET
3
Γκαζόζα 1,5Lt PET
4
Cola 1,5Lt PET
5
Πορτοκαλάδα 0,5 Lt PET
6
Λεμονάδα 0,5 Lt PET
7
Γκαζόζα 0,5Lt PET
8
Cola 0,5Lt PET
9
Σόδα 0,5 Lt PET
10
Πορτοκαλάδα 330ml CAN
11
Λεμονάδα 330ml CAN
12
Γκαζόζα 330ml CAN
13
Cola 330ml CAN
14
Σόδα 330ml CAN

Ε. Αιθέρια έλαια

A/A
ΠΡΟΪΟΝ
1
Αιθέριο έλαιο Πορτοκαλιού
2
Αιθέριο έλαιο Λεμονιού

ΣΤ. Συμπυκνωμένοι χυμοί

A/A
ΠΡΟΪΟΝ
1
Συμπυκνωμένος κατεψυγμένος φυσικός χυμός πορτοκάλι 60 brix
2
Συμπυκνωμένος κατεψυγμένος φυσικός χυμός λεμόνι 40 brix.


Ζ. Άλλα προϊόντα

A/A
ΠΡΟΪΟΝ
1
Άρτυμα λεμονιού σε φιάλη PET 330ml
2
Ξύδι σε φιάλη PET 400ml
3
Ελαφρά συμπυκνωμένος χυμός τομάτας (Passata) σε ΤΕΤΡΑ ΠΑΚ 0,5 Lt


ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ.


Η ΕΑΣ Αργολίδας – ΡΕΑ δραστηριοποιείται, πέραν των κλασσικών συνεταιριστικών εργασιών παροχής υπηρεσιών σε τρεις επί μέρους κλάδους: την συσκευασία φρούτων, την επεξεργασία φρούτων για την παραγωγή χυμών και την τυποποίηση χυμών και αναψυκτικών.
Κάθε ένας από τους χώρους αυτούς διαθέτει ξεχωριστά χαρακτηριστικά.

Α. Συνεταιριστικές εργασίες.


Η ΕΑΣ Αργολίδας – ΡΕΑ είναι μια συνεταιριστική επιχείρηση που παρέχει υπηρεσίες στα μέλη της αλλά και σε μη μέλη σχετικά με το ΟΣΔΕ , την επιστροφή ΦΠΑ, και τέλος αποτελεί Ομάδα Παραγωγών.
Οι εργασίες αυτές εκτελούνται αποτελεσματικά. Υπάρχει πλήρης μηχανοργάνωση και όσον αφορά το ΟΣΔΕ και την επιστροφή ΦΠΑ συνεργάζεται με το GAIA Επιχειρείν.

Β. Συσκευασία και εξαγωγή εσπεριδοειδών


Η ΕΑΣ Αργολίδας-ΡΕΑ διαθέτει ιδιόκτητο συσκευαστήριο το οποίο τα τελευταία τουλάχιστον 5 χρόνια είναι εκτός λειτουργίας.
Η απόφαση της μη λειτουργίας στηρίχθηκε σε 2 λόγους:
αφενός στην έλλειψη ρευστότητας, η οποία επέβαλε τη χρησιμοποίηση των όποιων πόρων στη βασική λειτουργία που είναι η τυποποίηση χυμών, και αφ’ ετέρου στο γεγονός ότι στο χώρο των συσκευαστηρίων το βασικό χαρακτηριστικό είναι ο αθέμιτος ανταγωνισμός από πολλούς μικρούς συσκευαστές, οι οποίοι στηρίζουν την βιωσιμότητά τους στην αποφυγή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, στην καθυστέρηση αποπληρωμής των παραγωγών και πολλές φορές στην μη πληρωμή τους.

Γ. Χυμοποίηση φρούτων.


Στον τομέα της χυμοποίησης εσπεριδοειδών, η Αργολίδα αποτελεί το κέντρο παραγωγής για την Ελλάδα.
Δραστηριοποιούνται οι ακόλουθες επιχειρήσεις :
 1. ASPIS ΔΕΔΕΣ
 2. ΑΦΟΙ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
 3. ALBERTA
 4. ΧΥΜΟΦΡΟΥΤ
 5. ΛΕΡΝΑ
Εκτός Αργολίδας στην Λακωνία, η οποία αποτελεί το δεύτερο κέντρο παραγωγής υπάρχουν μονάδες :
 1. Αγροτικός συνεταιρισμός ΑΜΥΚΛΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑ
 2. BIOFRESH

Τέλος στα Χανιά λειτουργεί το εργοστάσιο ΒΙΟΧΥΜ.
Συνολικά στην Ελλάδα χυμοποιούνται ετήσια περίπου 150.000 τόνοι εσπεριδοειδών εκ των οποίων οι 100.000 περίπου στην Αργολίδα.
Ο κλάδος έχει υποστεί σημαντική συρρίκνωση την τελευταία 5ετία, λόγω της κατάργησης της συνδεδεμένης κοινοτικής επιδότησης, την οποία απολάμβαναν οι παραγωγοί εσπεριδοειδών, που παρέδιδαν προϊόντα προς χυμοποίηση, και η οποία ήταν σημαντικό τμήμα του εισοδήματος τους.
Κατά το παρελθόν οι προς χυμοποίηση ποσότητες εσπεριδοειδών έφταναν τις 250.000 – 350.000 τόνους.

Δ. Τυποποίηση χυμών.


Ο τομέας ελέγχεται πανελλαδικά από λίγες ισχυρές εταιρείες.
 1. ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (COCA COLA)
 2. HBH (PEPSICO)
 3. ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΥΜΟΙ
 4. DAMAVANT
 5. ASPIS ΔΕΔΕΣ
 6. ΛΑΚΩΝΙΑ
Δεσπόζουσα θέση κατέχει η ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ, η οποία έχει μερίδιο αγοράς μεγαλύτερο από 50%. Η εταιρεία PEPSICO δεν διαθέτει δικό της εργοστάσιο και εμφιαλώνει τα προϊόντα με το σήμα ΗΒΗ στο εργοστάσιο ΛΑΚΩΝΙΑ του αγροτικού συνεταιρισμού ΑΜΥΚΛΩΝ.
Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΥΜΟΙ διαθέτει στην αγορά προϊόντα με τα δικά της σήματα VIVA και BELO αλλά η κύρια απασχόλησή της είναι η παραγωγή προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας για λογαριασμό των σουπερ μάρκετ CARREFOUR, ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, ΓΑΛΑΞΙΑΣ.
Η εταιρεία ASPIS ΔΕΔΕΣ δεν τυποποιεί προϊόντα σε δικό της brand. Απασχολείται αποκλειστικά με την παραγωγή ιδιωτικής ετικέτας για λογαριασμό της LIDL.
Η ΕΑΣ Αργολίδας – ΡΕΑ παράγει αφενός με τα δικά της brand ΡΕΑ, AGROS, MADORA, MYTHICAL JUICE, MYDRINK και αφ’ ετέρου παράγει προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας για λογαριασμό των αλυσίδων ΑΒ, ΜΑΣΟΥΤΗΣ, ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΕΤΡΟ, ΜΑΚΡΟ, MARKET IN, BAZAAR, ELOMAS. Έχει επίσης αναλάβει την παραγωγή των προϊόντων KRETA FRESH για λογαριασμό του εργοστασίου ΒΙΟΧΥΜ.
Η ιδιωτική ετικέτα καλύπτει περίπου το 40% της παραγωγής και βαίνει μειούμενη τα τελευταία 4 χρόνια ως ποσοστό, κυρίως λόγω της αύξησης των πωλήσεων των ιδίων brands.

Ε. Αναψυκτικά


Ο τομέας των αναψυκτικών πανελλαδικά ελέγχεται από την ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (COCA COLA) και σαφώς μικρότερο ρόλο παίζει η PEPSICO.
Υπάρχει αρκετά μεγάλος αριθμός ελληνικών εταιρειών, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε τοπικό επίπεδο. Κάποιες εξ αυτών τα τελευταία χρόνια επεκτάθηκαν σταδιακά πανελλαδικά και κατέκτησαν σημαντικά μερίδια αγοράς.
 1. LUX , Πάτρα
 2. ΕΠΣΑ, Βόλος
 3. ΝΕΚΤΑΡ, Σέρρες
 4. ΕΠΑΠ, Ορεστιάδα
 5. ΦΗΜΗ, Ηράκλειο Κρήτης.
 6. ΒΑΠ, Ρόδος
Η μονάδα της ΕΑΣ Αργολίδας- ΡΕΑ υπολειτουργεί για διάφορους λόγους, κυριότερος των οποίων είναι η ανάγκη τεχνολογικού εκσυγχρονισμού.
Κατά το παρελθόν και συγκεκριμένα την περίοδο 2002-2009 είχε αναλάβει την παραγωγή προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας για λογαριασμό της αλυσίδας DIA. Μετά την αποχώρηση της DIA από την Ελλάδα δεν κατέστη δυνατή η εξασφάλιση σημαντικής πελατείας.

ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ


Α. Γραμμή εκχύμωσης

Με βάση το σχεδιασμό, η γραμμή εκχύμωσης επεξεργάζεται φρούτα με στόχο την κάλυψη των αναγκών της μονάδας τυποποίησης. Επιτυγχάνεται σταθερά η κάλυψη των αναγκών σε χυμούς πορτοκάλι, λεμόνι, μανταρίνι, βερίκοκο, σταφύλι και σε σημαντικό βαθμό μήλο και ρόδι.
Η μονάδα αυτή θα μπορούσε επί πλέον της κάλυψης των ιδίων αναγκών της μονάδας τυποποίησης να αυξήσει τους όγκους παραγωγής και να απευθυνθεί στην αγορά συμπυκνωμάτων. Μέχρι σήμερα διατίθενται μικρές ποσότητες συμπυκνωμένων χυμών πορτοκαλιού και λεμονιού εντός της Ελλάδος.
Το εργοστάσιο διαθέτει σημαντικά μεγαλύτερη δυναμικότητα της χρησιμοποιούμενης και πρέπει σοβαρά να μελετηθεί το ενδεχόμενο συστηματικής προσπάθειας πωλήσεων συμπυκνωμένων χυμών. Στην περίπτωση αυτή όμως θα χρειαστεί επένδυση στον τομέα συσκευασίας τελικού προϊόντος σε σιδηρά βαρέλια. Έχει γίνει η σχετική μελέτη, με την αναγκαία επένδυση να βρίσκεται στο επίπεδο των 700.000 ευρώ.
Πρέπει όμως να ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν ότι οι σταθερά αυξανόμενες πωλήσεις τελικών προϊόντων την τελευταία πενταετία αυξάνουν τις ανάγκες παραγωγής συμπυκνωμένων χυμών της γραμμής συσκευασίας.

Β. Γραμμές ΤΕΤΡΑ ΠΑΚ.


1. Γραμμή TETRA PRISMA 1Lt.
Η γραμμή αυτή παρήγαγε το 2013 18.000.000 τεμάχια και το 2014 θα υπερβεί τα 20.000.000 τεμάχια.
Παρά το γεγονός ότι αν λάβει κανείς υπ’ όψιν του την ωριαία δυναμικότητα φαίνεται να υπάρχει περιθώριο περαιτέρω αύξησης, το περιθώριο αυτό είναι σημαντικά μικρό, δεδομένου ότι οι ανάγκες την περίοδο αιχμής ΜΑΪΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ , είναι αυξημένες.
Παράλληλα το γεγονός ότι η ΕΑΣ Αργολίδας –ΡΕΑ έχει αναλάβει την παραγωγή πολλών διαφορετικών κωδικών για διάφορους πελάτες, επιβάλλει συχνές αλλαγές με περαιτέρω επιβάρυνση των μεγεθών της παραγωγής.


2. Γραμμή TETRA BRICK 1Lt.
Η γραμμή αυτή αγοράστηκε μεταχειρισμένη το 1998 και το 2013 παρήγαγε 1.200.000 κουτιά. Είναι σε καλή κατάσταση και έχει μεγάλα περιθώρια αύξησης της παραγωγής. Υπάρχει σε εξέλιξη διαπραγμάτευση για την ανάληψη παραγωγής προϊόντων για λογαριασμό του ΟΗΕ αλλά και για εξαγωγές σε χώρες του τρίτου κόσμου.
Τα περιθώρια αύξησης πωλήσεων στην Ελλάδα είναι μηδενικά.

3. Γραμμή ΤΒ 19 250ml
Η γραμμή αυτή το 2013 παρήγαγε 20.000.000 κουτιά τα οποία το 2014 αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω σε 23.000.000 έως 24.000.000 κουτιά.
Η χρονική κατανομή τω ν πωλήσεων είναι πιο ισορροπημένη κατά την διάρκεια του έτους και αυτό δίνει περιθώρια περαιτέρω αύξησης της παραγωγής.
Υπάρχει όμως πρόβλημα με το συγκεκριμένο μέγεθος, δεδομένου ότι οι μεγάλοι του κλάδου έχουν εγκαταστήσει γραμμές 250ml με διαφορετικό σχήμα κουτιού (Slim Line).
Το γεγονός αυτό επιβάλλει τάχιστα την εγκατάσταση μιας αντίστοιχης γραμμής από την ΕΑΣ Αργολίδας –ΡΕΑ.
Υπάρχει σε εξέλιξη διαπραγμάτευση με την ΤΕΤΡΑ ΠΑΚ με εκτιμώμενο κόστος μιας νέας γραμμής στο 1.400.000 ευρώ. Εναλλακτικά αναζητείται μεταχειρισμένη σε καλή κατάσταση.

4. Γραμμές αναψυκτικών.
Σχεδόν όλη η δυναμικότητα τω ν γραμμών είναι διαθέσιμη , υπό την προϋπόθεση σοβαρής παρέμβασης στην τεχνολογία των γραμμών. Εκτιμώμενα απαιτούμενα κεφάλαια 400.000 ευρώ.
Υπάρχουν ήδη σε εξέλιξη συζητήσεις για την ανάληψη παραγωγής για λογαριασμό τρίτου και στην περίπτωση αυτή έχουν ήδη ληφθεί όλες οι αποφάσεις έγκρισης επενδυτικών δαπανών.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2009-31/12/2013


Σ’ αυτό το τμήμα της μελέτης αναλύονται τα απολογιστικά οικονομικά στοιχεία της ΕΑΣ Αργολίδας –ΡΕΑ, για την πενταετία 1/1/2009 -31/12/2013.
Για την πληρέστερη κατανόηση των μεγεθών παρατίθενται σημαντικά γεγονότα της περιόδου, τα οποία είχαν σοβαρή επίδραση στα οικονομικά μεγέθη.
 1. Διακοπή συμβολαίου παραγωγής ιδιωτικής ετικέτας για λογαριασμό της αλυσίδας σούπερ μάρκετ DIA.
Η διακοπή ανακοινώθηκε τον Σεπτέμβριο 2009 και ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριο του 2010.
Το συμβόλαιο αφορούσε την παραγωγή χυμών σε συσκευασία ΤΕΤΡΑ ΠΑΚ και αναψυκτικών σε συσκευασία PET και CAN.
Η DIA αποτελούσε τον σημαντικότερο πελάτη της ΕΑΣ Αργολίδας – ΡΕΑ και αντιπροσώπευε το 32% των πωλήσεων.

Για την αντιμετώπιση του σημαντικού προβλήματος ανελήφθησαν πρωτοβουλίες προς δυο κατευθύνσεις.
Αφενός εξασφαλίστηκε η ανάληψη της παραγωγής προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας για τις αλυσίδες ΜΑΣΟΥΤΗΣ, MARKET IN, BAZAAR, MAKRO, ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ, ΒΙΟΧΥΜ και αφ’ ετέρου επιδιώχθηκε η αύξηση του μεριδίου στην εσωτερική αγορά με την τοποθέτηση των προϊόντων πέραν του παραδοσιακού brand ΡΕΑ και με τα νέα AGROS, MADORA.

Ταυτόχρονα δημιουργήθηκε τμήμα πωλήσεων με γραφεία στη Αθήνα, έναν πωλητή με έδρα τη Θεσσαλονίκη, έναν με έδρα την Λάρισα και την ανάθεση επί προμηθεία των πωλήσεων σε Δωδεκάνησα, Κυκλάδες, Κρήτη.

 1. Δραστική μείωση των εσόδων από προμήθειες που προέκυπταν από την λειτουργία της ΕΑΣ Αργολίδας –ΡΕΑ ως Ομάδας Παραγωγών Φρούτων.
Το 2009 καταργήθηκε η συνδεδεμένη επιδότηση των εσπεριδοειδών που απολάμβαναν οι παραγωγοί μέλη των Ομάδων Παραγωγών, που διέθεταν τα προϊόντα τους για χυμοποίηση.

Αποτέλεσμα ήταν η σταδιακή απομάκρυνση των παραγωγών από τις Ομάδες Παραγωγών, και ως εκ τούτου η δραστική μείωση των εσόδων από προμήθειες.
Η εξέλιξη αυτή βρήκε την ΕΑΣ Αργολίδας-ΡΕΑ σχετικά προετοιμασμένη, δεδομένου ότι από το 2004, είχε αποφασιστεί η σταδιακή απεξάρτηση από τον τομέα παροχής υπηρεσιών και η στροφή στην μεταποίηση.

 1. Αντιμετώπιση των προβλημάτων χρηματοδότησης από τράπεζες, αλλά και των γενικότερων προβλημάτων που ανέκυπταν λόγω της οικονομικής κρίσης.

Παραδοσιακά η ΕΑΣ Αργολίδας – ΡΕΑ συνεργάζεται με την ΑΤΕ και σε πολύ μικρότερο βαθμό με την ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ.
Το 2005 αποφασίστηκε η απομάκρυνση από την ΑΤΕ, λόγω της γραφειοκρατικής της οργάνωσης και η συνεργασία με την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.
Αποτέλεσμα ήταν ότι η κατάρρευση της ΑΤΕ δεν επηρέασε σοβαρά την λειτουργία της επιχείρησης .
Ταυτόχρονα επιδιώχθηκε συστηματικά η μείωση του κόστους λειτουργίας σε όλους τους τομείς με θεαματικά αποτελέσματα.
Ειδικότερα, στο κόστος εργασίας μειώθηκαν οι αποδοχές των εργαζομένων, που καλύπτονταν από την σύμβαση των συνεταιριστικών υπαλλήλων κατά περίπου 25%. Οι αποδοχές των εργαζομένων που αμείβονταν με βάση την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας δεν άλλαξαν.

Το 2012 οργανώθηκε τμήμα εξαγωγών με την πρόσληψη ενός ειδικευμένου υπαλλήλου, του οποίου η μέχρι σήμερα λειτουργία αποδεικνύεται εξαιρετικά αποτελεσματική με τις εξαγωγές να αποτελούν πλέον πέραν του 10% των πωλήσεων, και να είναι γεωγραφικά εξαπλωμένες σε πολλές χώρες όπως Κίνα, Ηνωμένες Πολιτείες, Σουηδία, Λιβύη, Αλγερία, Ιορδανία, Σεϋχέλλες και σε πολλές άλλες να υπάρχουν προχωρημένες διαπραγματεύσεις.

Τέλος επιδιώχθηκε η χρήση του εξοπλισμού για παραγωγή και άλλων προϊόντων πέραν των προϊόντων εσπεριδοειδών.
Με επενδύσεις μικρού κόστους κατέστη εφικτή η παραγωγή συμπυκνωμένων χυμών από μήλα, σταφύλια, ρόδια, ροδάκινα, βερίκοκα, αχλάδια.


ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ


Ως αποτέλεσμα των δράσεων που ανελήφθησαν κατά την παρελθούσα πενταετία, η γενική κατάσταση της ΕΑΣ Αργολίδας –ΡΕΑ χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα στοιχεία:
 1. Οικονομικά η επιχείρηση είναι πλήρως ενήμερη προς εργαζόμενους, ασφαλιστικά ταμεία, δημόσιο, προμηθευτές, τράπεζες.
 2. Εμπορικά κατέχει πλέον στην εσωτερική αγορά μετρήσιμο μερίδιο με τα ίδια brands. Ταυτόχρονα αποτελεί τον σημαντικότερο παραγωγό ιδιωτικής ετικέτας στον κλάδο της.
Τέλος έχει οργανωθεί ένα σοβαρό δίκτυο πελατών διεθνώς, που δίνει ελπίδες ότι σύντομα οι εξαγωγές θα παρουσιάσουν σημαντικότατη αύξηση ως ποσοστό των πωλήσεων.
 1. Από πλευράς εγκαταστάσεων, η επιχείρηση με σταθερές επενδύσεις ετησίως της τάξης των 500.000 ευρώ χρηματοδοτούμενες από ίδια κεφάλαια, διατήρησε την θέση της τεχνολογικά και ενδεχομένως τη βελτίωσε σε σχέση με τον ανταγωνισμό.
 2. Οργανωτικά έχει βελτιωθεί σημαντικά το επίπεδο λογιστικής παρακολούθησης, με πλήρη εφαρμογή του ERP. Έχουν εξασφαλιστεί όλα τα αναγκαία πιστοποιητικά ποιότητας ISO FSSE και HACCP.ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/1/2014 – 31/12/2018


Οι μακροπρόθεσμοι στόχοι της ΕΑΣ Αργολίδας – ΡΕΑ, αφορούν την σταθερή αύξηση του κύκλου εργασιών για την συγκεκριμένη περίοδο μεσοσταθμικά κατά 15% ετησίως.
Η επιτυχία αυτού του στόχου θα επιδιωχθεί μέσα από τις ακόλουθες επί μέρους δράσεις:
 1. Επέκταση της γκάμας διατιθέμενων προϊόντων.
 2. Χρήση του συνόλου των διατιθέμενων εγκαταστάσεων.
 3. Δραστική επέκταση των εξαγωγών.

Βασικές επιλογές για την επίτευξη των στόχων.


Η υλοποίηση των επί μέρους στόχων θα στηριχθεί στη αυστηρή εφαρμογή των ακόλουθων αρχών:
 1. Διατήρηση απόλυτης ανεξαρτησίας απέναντι σε εξαρτήσεις από πελάτες.
Ορίζεται ως μέγιστο όριο συμμετοχής μεμονωμένου πελάτη στις πωλήσεις το 20%.
Αυτό κρίνεται απαραίτητο μετά την εμπειρία της συνεργασίας με την DIA και των προβλημάτων που δημιούργησε η διακοπή της.
 1. Αποφυγή τραπεζικού δανεισμού για την υλοποίηση των απαραίτητων επενδύσεων.
Οι επενδύσεις θα χρηματοδοτούνται από ίδια διαθέσιμα ή εναλλακτικά με την μέθοδο Leasing.
 1. Σταδιακή αύξηση των προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Αναγκαία προϋπόθεση η δημιουργία δίπλα στην διεύθυνση παραγωγής, τμήματος έρευνας και ανάπτυξης νέων προϊόντων, προοριζόμενων κυρίως για βιομηχανικούς πελάτες.
 2. Συνεχής αναβάθμιση του επιπέδου εκπαίδευσης του προσωπικού.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ 2014-2018


Στην ερχόμενη πενταετία θα αναληφθούν οι ακόλουθες πρωτοβουλίες σε επίπεδο επενδύσεων:
 1. Εκσυγχρονισμός μονάδας αναψυκτικών
Η μονάδα αναψυκτικών βρίσκεται ουσιαστικά εκτός λειτουργίας και προϋπόθεση για την θέση της σε παραγωγή είναι ο σημαντικός της εκσυγχρονισμός.
Εκτιμώμενη δαπάνη 400.000 ευρώ.
Χρόνος υλοποίησης 2ο εξάμηνο του 2014.
Υπάρχει σε προχωρημένο στάδιο διαπραγμάτευση με άλλη επιχείρηση για την ανάληψη παραγωγής αναψυκτικών για λογαριασμό της, που θα καλύψουν σημαντικό τμήμα της δυναμικότητας.
Η χρηματοδότηση θα γίνει από ίδια διαθέσιμα τα οποία έχουν εξασφαλιστεί.

 1. Κατασκευή αίθουσας εκπαίδευσης, αποδυτηρίων εργαζομένων, νέου χημείου.
Και τα τρία αυτά έργα κρίνονται απαραίτητα αφενός μεν προκειμένου η επιχείρηση να είναι σύμφωνη με την νομοθεσία, αφ’ ετέρου προκειμένου να αυξήσει το επίπεδο ποιότητας, όπως απαιτούν οι σημαντικοί πελάτες.
Θα χρησιμοποιηθούν υπάρχοντες χώροι στους οποίους θα γίνουν οι σχετικές εργασίες διαμόρφωσης.
Κόστος : 100.000 ευρώ.
Χρόνος υλοποίησης : 4ο τρίμηνο του 2014
Χρηματοδότηση : Ίδια διαθέσιμα
 1. Αναβάθμιση ηλεκτρικού δικτύου εργοστασίου ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ
Το υπάρχον δίκτυο στηρίζεται σε έναν μετασχηματιστή 1200 KWA, από τον οποίον τροφοδοτούνται όλες οι μονάδες παραγωγής.
Το δίκτυο έχει φθάσει στα όρια αντοχής του και απαιτείται ανασχεδιασμός, ώστε να καταστεί δυνατή η προσθήκη νέων καταναλώσεων.
Ο υπάρχων μετασχηματιστής θα συνεχίσει να τροφοδοτεί το χυμοποιείο, το θερμαστήριο, το βιολογικό καθαρισμό και την μονάδα επεξεργασίας νερού.
Θα εγκατασταθεί ένας νέος μετασχηματιστής 800KWA.
Θα τοποθετηθούν νέοι πίνακες στην μονάδα ΤΕΤΡΑ ΠΑΚ, στην μονάδα αναψυκτικών, στο παρασκευαστήριο.
Προβλεπόμενο κόστος : 80.000 ευρώ.
Χρόνος υλοποίησης : 4ο τρίμηνο 2014.
Χρηματοδότηση : Ίδια διαθέσιμα
 1. Προμήθεια γενικού εξοπλισμού
Είναι ανάγκη να γίνει προμήθεια ενός νέου φορτηγού αυτοκινήτου μεταχειρισμένου, εις αντικατάσταση υπάρχοντος, ενός νέου καινούργιου ανυψωτικού ηλεκτροκίνητου και ενός νέου καινούργιου ανυψωτικού πεζού χειριστή ηλεκτροκίνητου.
Επίσης 10.000 πλαστικών κιβωτίων.
Προβλεπόμενο κόστος : 90.000 ευρώ.
Χρόνος υλοποίησης : 1ο εξάμηνο 2015.
Χρηματοδότηση : Ίδια κεφάλαια.

 1. Προμήθεια γραμμής ΤΕΤΡΑ ΠΑΚ 250ml Slim Line.
Η προμήθεια αυτής της γραμμής κρίνεται αναγκαία δεδομένου ότι ήδη οι σημαντικότεροι ανταγωνιστές, έχουν προχωρήσει σε παρόμοιες επενδύσεις.
Βρισκόμαστε ήδη σε συζητήσεις με την ΤΕΤΡΑ ΠΑΚ για την προμήθεια μιας μεταχειρισμένης γραμμής με λίγες ώρες λειτουργίας.
Εκτιμώμενο κόστος 500.000 – 600.000 ευρώ.
Χρόνος υλοποίησης : 1ο τρίμηνο του 2015.
Χρηματοδότηση : Leasing από ΤΕΤΡΑ ΠΑΚ για 7 χρόνια.
 1. Προμήθεια 2ης γραμμής TETRA PRISMA 1Lt.
Η προμήθεια αυτής της γραμμής κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη τροφοδοσία των πελατών, και η κάλυψή μας σε ενδεχόμενη σημαντική εποχική αύξηση, ή σοβαρή βλάβη της υπάρχουσας γραμμής.
Το κόστος θα εξαρτηθεί από την πληρότητα της γραμμής, την παλαιότητά της και την διαθεσιμότητα.
Εκτιμώμενο κόστος: 800.000 ευρώ.
Χρόνος υλοποίησης: 2ο εξάμηνο του 2015.
Χρηματοδότηση : Leasing από ΤΕΤΡΑ ΠΑΚ διάρκειας 7 ετών.
 1. Κατασκευή χώρου αποθήκης περίπου 1.000 τ.μ.
Κρίνεται άκρως απαραίτητη δεδομένης της αύξησης του κύκλου εργασιών και του πλήθους των προϊόντων.
Εκτιμώμενο κόστος : 200.000 ευρώ.
Χρόνος υλοποίησης: 1ο εξάμηνο του 2015
Χρηματοδότηση : Ίδια διαθέσιμα.
 1. Προμήθεια και εγκατάσταση γραμμής εμφιάλωσης χυμών σε γυάλινες φιάλες.
Η γυάλινη συσκευασία σε φιάλες μιας χρήσης, εμφανίζει σταδιακά αύξηση στη Δυτική Ευρώπη, για προϊόντα premium.
Είναι ανάγκη να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη αυτής της συσκευασίας με προσοχή, προκειμένου να είμαστε σε θέση να λάβουμε σχετικές αποφάσεις εάν χρειαστεί.
Κόστος επένδυσης : 1.200.000 ευρώ
Χρόνος επένδυσης: 2016
Τόπος εγκατάστασης : αίθουσα αναψυκτικών
Χρηματοδότηση : Leasing από τράπεζα.
 1. Εξασφάλιση πρόσθετου χώρου οικοπέδων στο εργοστάσιο ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ.
Το υπάρχον οικόπεδο στο εργοστάσιο ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ είναι 32.000 τμ. και η επιτρεπόμενη δόμηση μετά την κατασκευή της σχεδιαζόμενης αποθήκης έχει καλυφθεί.
Για το λόγο αυτό πρέπει πάση θυσία να εξασφαλιστεί ένα από τα τέσσερα οικόπεδα που συνορεύουν με το εργοστάσιο.
 1. Προμήθεια και εγκατάσταση γραμμής ασηπτικής συσκευασίας χυμών σε βαρέλια.
Η επένδυση αυτή είναι άκρως απαραίτητη εφόσον η επιχείρηση αποφασίσει να ασχοληθεί με την εμπορία συμπυκνωμένων χυμών.
Μέχρι σήμερα στον τομέα αυτό διατίθενται μικρές ποσότητες συμπυκνωμένων χυμών πορτοκαλιού και λεμονιού σε κατεψυγμένη μορφή.
Κόστος : 700.000 ευρώ
Χρόνος : 2017
Χρηματοδότηση : Leasing τραπέζης ή ίδια διαθέσιμα.
 1. Προμήθεια και εγκατάσταση γραμμής παραγωγής χυμών σε pouch.
Είναι μια δυνατότητα ακόμα που προσφέρεται από ανταγωνιστές στην Ευρώπη, με κύριο χαρακτηριστικό την μείωση του κόστους υλικού συσκευασίας
Η περίπτωση αυτή χρειάζεται προσεκτική μελέτη και ο χρόνος υλοποίησής της εφόσον τελικά αποφασιστεί θα πρέπει να είναι το 2017.
Κόστος : 600.000 ευρώ.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2018


Η σημερινή οργανωτική διάρθρωση έχει εξαντλήσει τα όριά της.
Η ΕΑΣ Αργολίδας – ΡΕΑ ξεκίνησε με την βασική δομή όλων των συνεταιριστικών επιχειρήσεων, δηλαδή παροχή υπηρεσιών στους αγρότες, μεγάλος αριθμός προσωπικού κυρίως μέσης εκπαίδευσης, που διακατέχονταν από την αίσθηση εξασφάλισης που παρείχε η μονιμότητα.
Διαφοροποιήθηκε σημαντικά όμως από τις άλλες συνεταιριστικές επιχειρήσεις, κυρίως διότι από την δημιουργία της η ΡΕΑ το 1948, είχε τομέα παραγωγής και μάλιστα ισχυρό.
Οι νέες συνθήκες που επικρατούν παγκόσμια επιβάλλουν νέο σχεδιασμό, και εργαζομένους με ειδικές ικανότητες.
Βασικό στοιχείο του νέου σχεδιασμού αποτελεί το τμήμα πωλήσεων.
Η επιχείρηση οφείλει να πείσει ότι είναι αξιόπιστος παραγωγός προϊόντων με ανταγωνιστικό κόστος, και να παράγει όσα προϊόντα μπορεί να πουλήσει το τμήμα πωλήσεων σε όλο τον κόσμο.
Για τον έλεγχο του κόστους απαραίτητη είναι η συγκρότηση ενός ισχυρού τμήματος προμηθειών, που θα ελέγχει σε μόνιμη βάση την εξέλιξη της αγοράς κάθε είδους που ενδιαφέρει, και θα εκμεταλλεύεται τις διακυμάνσεις των τιμών, και την υπάρχουσα ρευστότητα.
Τέλος το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης νέων προϊόντων θα δώσει την δυνατότητα παραγωγής προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας που θα εξασφαλίσουν αυξημένη κερδοφορία.
Η εκμετάλλευση του δικτύου πωλήσεων είναι σημαντική για τη διάθεση προϊόντων που παράγει το εργοστάσιο, αλλά μπορεί να γίνει και προσφυγή φασόν σε άλλα εργοστάσια.
Αυτονόητο είναι ότι πρέπει να συνεχισθεί η αναβάθμιση του λογιστηρίου, των μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου, του τμήματος συντήρησης.


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2009-2013


Ισολογισμοί περιόδου 2009-2013


ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2013
2012
2011
2010
2009


ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
19.386
339.756
339.756
339.756
177.500
ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
19.386
339.756
339.756
339.756
177.500


ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
12.383.671
4.028.011
3.775.814
4.059.960
3.914.114
ΣΥΜ/ΧΕΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
205.014
290.802
290.510
446.037
496.723
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
12.588.685
4.318.813
4.066.324
4.505.997
4.410.837


ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
3.225.265
3.419.485
3.445.995
3.495.188
3.825.176
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
8.046.664
11.564.894
10.895.225
10.744.015
50.469.535
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
593.515
733.816
811.628
1.002.913
873.529
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
11.865.444
15.718.195
15.152.848
15.242.116
55.168.240


ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
68.791
58.316
85.090
174.490
240.385
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΑΤ.ΛΟΓ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
68.791
58.316
85.090
174.490
240.385


ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
24.542.306
20.435.080
19.644.018
20.262.359
59.996.962


ΠΑΘΗΤΙΚΟ & ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
221.867
1.633.393
1.633.393
1.633.393
1.793.293
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
221.867
1.633.393
1.633.393
1.633.393
1.793.293
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ
1.284.749
1.284.749
1.009.121
1.009.121
1.228.264
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ
12.200.859
4.597.300
4.597.300
4.597.300
4.597.300
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΈΟ
-1.072.410
-1.074.554
-722.753
-586.617
-169.371
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
12.635.065
6.440.888
6.517.061
6.653.197
7.449.486


ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ
952.387
130.864
65.523
65.523
202.962
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ
952.387
130.864
65.523
65.523
202.962


ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
634.711
734.712
834.712
984.712
1.426.954
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
10.317.803
13.128.616
12.226.722
12.558.927
50.917.560
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
10.952.514
13.863.328
13.061.434
13.543.639
52.344.514


ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΜΕΝΑ
2.340
0
0
0
0
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΑΤ.ΛΟΓ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2.340
0
0
0
0


ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
24.542.306
20.435.080
19.644.018
20.262.359
59.996.962


Κατάσταση εξόδων 2009-2013


ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
2013
2012
2011
2010
2009
ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
2.179.853,76
2.342.449,85
2.525.590,36
3.115.583,27
2.682.771,27
ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
307.401,05
278.401,41
283.951,97
782.522,85
506.863,53
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
933.825,50
799.014,99
725.015,13
728.118,89
925.533,23
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ
69.678,36
48.189,59
57.688,91
51.313,13
54.783,08
ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
1.112.168,05
1.115.266,95
943.188,65
824.709,77
1.161.769,73
ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ
16.298,88
23.968,48
37.612,93
45.565,72
71.201,41
ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
15.376,05
15.243,57
13.296,10
13.929,58
16.830,10
ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ-ΕΠΙΔΕΙΞΕΩΝ
341,56
0,00
2.200,00
0,00
8.366,04
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ- ΕΙΣΦΟΡΕΣ
1.537,11
68.101,50
57.884,22
5.552,74
12.896,59
ΔΩΡΕΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
900,00
250,00
0,00
310,00
1.535,00
ΕΝΤΥΠΑ & ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ
36.679,11
56.216,21
46.327,81
49.463,46
57.995,09
ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ
46.771,35
70.184,70
57.089,77
35.936,71
26.874,14
ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ
200,00
203,25
1.333,25
1.352,61
2.119,75
ΕΞΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
270.897,10
271.545,08
398.071,26
416.553,69
506.897,75
ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
30.048,62
7.611,47
30.152,35
38.634,17
35.738,55
ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΩΝ
1.380,35
3.650,14
1.300,88
0,00
0,00
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ
216.339,44
299.196,85
164.709,90
124.645,41
179.498,31
ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ
467.176,82
418.309,06
373.931,44
263.405,89
322.199,40
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ
567.542,25
334.545,73
395.828,68
456.814,34
431.282,72
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
71.522,33
65.340,72
0,00
65.523,46
202.771,17


6.345.937,69
6.217.689,55
6.115.173,61
7.019.935,69
7.207.926,86

Κατάσταση Αποτελεσμάτων 2009-2013


ΕΤΗ
2013
2012
2011
2010
2009


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)
15.218.092
14.026.980
13.224.762
14.529.756
15.077.224
ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
12.376.407
12.115.720
11.662.611
12.350.783
12.323.281
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
2.841.685
1.911.260
1.562.151
2.178.973
2.753.943


ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
528.688
761.792
960.500
756.830
746.045
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
2.015.613
1.901.268
2.006.803
2.116.694
2.232.817
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
1.354.760
771.784
515.848
819.109
1.267.171


ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ
2.104
1.812
2.993
41.574
6.465
ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ
467.177
418.309
373.931
263.406
322.199
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
889.687
355.287
144.910
597.277
951.437


ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ
35.829
24.499
181.034
152.956
9.264
ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ
911.704
546.798
423.621
1.149.702
752.925
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
13.812
-167.012
-97.677
-399.469
207.776


ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ
567.542
334.546
395.829
456.814
431.282
ΟΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
567.542
334.546
357.370
439.037
382.818


ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ
13.812
-167.012
-136.136
-417.246
159.312


ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΜΑΤΩΝΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ
13.812
-167.012
-136.136
-417.246
159.312
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ
-1.074.554
-722.753
-586.617
-169.371
-328.683
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
0
-144.809
0
0
0
ΛΟΙΠΟΙ ΜΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΛΕΙΤ.ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΡΟΙ
11.668
39.980
0
0
0
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
-1.072.410
-1.074.554
-722.753
-586.617
-169.371

Χρηματοοικονομικοί Δείκτες 2009-2013


ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
2013
2012
2011
2010
2009


ΑΠΟΔΟΤΗΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ
18,67%
13,63%
11,81%
15,00%
18,27%
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ
8,90%
5,50%
3,90%
5,64%
8,40%
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ
0,09%
-1,19%
-1,03%
-2,87%
1,06%
ROTA
1,96%
1,23%
1,21%
-0,76%
0,80%
ROE
0,11%
-2,59%
-2,09%
-6,27%
2,14%
ROCE
3,62%
3,50%
3,23%
-2,01%
5,42%


ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
1.547.641
2.589.579
2.926.126
2.683.189
4.250.680
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ
1,15
1,20
1,24
1,21
1,08
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ
1,15
1,20
1,24
1,21
1,08
ΑΜΕΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ
0,06
0,06
0,07
0,08
0,02


ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ (ΣΥΝ.ΥΠΟΧΡ./ΙΔΙΑ)
0,87
2,15
2,00
2,04
7,03
ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
0,05
0,11
0,13
0,15
0,19
ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΚΩΝ
1,03
0,60
0,64
-0,58
1,49


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ)

ΤΑΧ.ΚΥΚΛ.ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ)
95
103
108
103
113
ΤΑΧ.ΚΥΚΛ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ)
193
301
301
270
1.222
ΤΑΧ.ΚΥΚΛ.ΠΕΛΑΤΩΝ & ΓΡΑΜ.ΕΙΣ.(ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ)
170
265
264
237
436
ΤΑΧ.ΚΥΚΛ.ΠΡΟΜ & ΓΡΑΜ.ΠΛΗΡ.(ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ)
112
163
160
153
1.109
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
1,23
3,48
3,50
3,58
3,85
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
0,62
0,69
0,67
0,72
0,25


ΕΤΗΣΙΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2018


Προϋπολογισμός εξόδων 2014-2018


ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
2014
2015
2016
2017
2018ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
2.350.000
2.450.000
2.600.000
2.750.000
3.000.000
ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
500.000
450.000
500.000
600.000
700.000
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
900.000
900.000
900.000
900.000
900.000
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ
150.000
200.000
200.000
200.000
300.000
ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
1.200.000
1.200.000
1.250.000
1.300.000
1.400.000
ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ
70.000
70.000
70.000
100.000
100.000
ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
50.000
100.000
100.000
100.000
100.000
ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ-ΕΠΙΔΕΙΞΕΩΝ
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ- ΕΙΣΦΟΡΕΣ
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
ΔΩΡΕΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
ΕΝΤΥΠΑ & ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ
200
200
200
200
200
ΕΞΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
300.000
310.000
330.000
350.000
400.000
ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΩΝ
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ
200.000
200.000
200.000
250.000
250.000
ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ
600.000
600.000
600.000
600.000
600.000
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
100.000
100.000
100.000
100.000
100.0007.125.200
7.285.200
7.555.200
7.955.200
8.555.200Προϋπολογισμός Αποτελεσμάτων 2014-20182014
2015
2016
2017
2018


ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
17.800.000
19.000.000
21.000.000
23.000.000
24.500.000
ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
14.300.000
15.300.000
17.000.000
18.500.000
19.400.000
ΜΕΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
3.500.000
3.700.000
4.000.000
4.500.000
5.100.000


ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
2.300.000
2.500.000
2.700.000
2.900.000
3.000.000
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
1.200.000
1.200.000
1.300.000
1.600.000
2.100.000
ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
700.000
700.000
800.000
1.100.000
1.600.000
ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ
400.000
400.000
400.000
500.000
600.000
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
300.000
300.000
400.000
600.000
1.000.000
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ
600.000
600.000
600.000
600.000
600.000
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ
600.000
600.000
600.000
600.000
600.000

ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000


ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ


Η επιχείρηση είναι υγιής οικονομικά, διαθέτει εγκαταστάσεις κοντά στην αιχμή της τεχνολογίας, έχει ισχυρή πελατειακή βάση.

Η δανειακή της επιβάρυνση σε σχέση με τον κύκλο εργασιών της και την αξία των εγκαταστάσεών της είναι μικρή.

Η Διοίκησή της έχει δοκιμαστεί και έχει αποδειχθεί ικανή και αποτελεσματική.

Τα βασικά στελέχη που διαχειρίζονται καθημερινά την επιχείρηση, έχουν καλές σπουδές, διεθνή αντίληψη των πραγμάτων και εμπειρία αρκετών ετών.
Αυτή είναι μια καλή επιχείρηση.