Πέμπτη 2 Απριλίου 2015

Δύο επισημάνσεις

(του Κ. Παπαγεωργίου)

Σε μελέτη της Γενικής Συνομοσπονδίας Αγροτικού Συνεργατισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COGECA)1, οι οργανώσεις μέλη της καλούνται να απαντήσουν σε συγκεκριμένα ερωτήματα για την κατάσταση που επικρατεί και τους προβληματισμούς που απασχολούν τις αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις στη χώρα τους. Σχετικά με το πλούσιο περιεχόμενο αυτής της έκδοσης, γίνονται στη συνέχεια δύο επισημάνσεις:
Α) Δεν απάντησαν όλες οι κορυφαίες οργανώσεις στο σχετικό ερωτηματολόγιο. Οι οργανώσεις που απάντησαν ανήκουν στις μεγαλύτερες ή πιο αναπτυγμένες συνεταιριστικά χώρες. Έτσι, η γενική γνώμη που σχηματίζεται από τον μελετητή είναι η εικόνα που επικρατεί στις χώρες αυτές. Οι μικρές και συνεταιριστικά αδύναμες χώρες, οι οποίες κατά τεκμήριο αντιμετωπίζουν και πιο σοβαρά προβλήματα κατά την εποχή της παγκοσμιοποίησης, απουσιάζουν, οπότε τα προβλήματά τους δεν γίνονται γνωστά και δεν αποκτούν προτεραιότητα στην ημερήσια διάταξη της COGECA.
Β) Η Σουηδική κορυφαία συνεταιριστική οργάνωση, από τις πιο επιτυχημένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δίνει την ακόλουθη απάντηση στο ερώτημα: «Ποιες επιπτώσεις θα μπορούσε να έχει η αναμόρφωση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) στους συνεταιρισμούς;»:
«Η αναμόρφωση της ΚΑΠ και ειδικά η αποσύνδεση των άμεσων πληρωμών μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της παραγωγής ιδιαίτερα στις μειονεκτικές περιοχές (μικρά και διάσπαρτα αγροτεμάχια, μεγάλες αποστάσεις από τις αγορές και τις μονάδες επεξεργασίας). Η μείωση της παραγωγής θα έχει επιπτώσεις στο σύνολο της αλυσίδας, από τη διάθεση των εφοδίων μέχρι τα σιλό και τα σφαγεία, τις γαλακτοβιομηχανίες και τους μύλους. Δεδομένου ότι οι δραστηριότητες αυτές στη Σουηδία ανήκουν κυρίως στους συνεταιρισμούς, αυτοί οι συνεταιρισμοί θα αντιμετωπίσουν οικονομική πίεση εξαιτίας της μείωσης του κύκλου εργασιών και της μειωμένης αξιοποίησης του δυναμικού τους. Η πίεση για διαρθρωτική αλλαγή θα αυξηθεί, και αυτό συνεπάγεται απώλεια θέσεων εργασίας και για τους αγρότες χαμηλότερο επίπεδο εξυπηρέτησης».
Η Ελλάδα δεν απάντησε στα ερωτήματα. Μήπως θα είχε πολύ περισσότερα να πει; Ή μήπως όλα πάνε καλά στον τόπο μας;

1Agricultural Cooperatives in Europe – Main issues and trends, including a compendium of member organizations”, Brussels 15 Sept. 2010 (www.agroalimentarias.coop/ficheros/doc/03020.pdf).