Πέμπτη 2 Απριλίου 2015

Πρωτοβουλία του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Δικτύου Κ.Α.Π.Α.)

(του Κ. Παπαγεωργίου)

Το Δίκτυο ΚΑΠΑ (Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Περιφερειακής Ανάπτυξης), που εδρεύει στα Ιωάννινα1, πήρε την πρωτοβουλία να συνεργασθεί με το Ευρωπαϊκό Τμήμα της Διεθνούς Συνεταιριστικής Ένωσης (I.C.A.) “Cooperatives Europe” στη διοργάνωση «Συνεταιριστικού Εργαστηρίου» στην Αθήνα στις 6 Μαρτίου 2015. Όπως αναφέρεται σε σχετική Έκθεση του Δικτύου ΚΑΠΑ, σκοποί του Εργαστηρίου ήταν:
  1. Η επισκόπηση του συνεταιριστικού τοπίου και των ευκαιριών στην Ευρώπη
  2. Η ανταλλαγή απόψεων της Cooperatives Europe με Έλληνες συνεταιριστές σχετικά με τις βασικές προκλήσεις για τους συνεταιρισμούς στην Ελλάδα, και
  3. Η σχεδίαση των προτεραιοτήτων της συνεταιριστικής ανάπτυξης στην Ελλάδα και η ενημέρωση για τις διάφορες δράσεις.
Στην εκδήλωση είχαν προσκληθεί και συμμετείχαν αγροτικοί, αστικοί και κοινωνικοί συνεταιρισμοί, η Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος (ΕΣΤΕ), η Ομοσπονδία Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος (ΟΣΦΕ) και το Ινστιτούτο Συνεταιριστικών Ερευνών και Μελετών (ΙΣΕΜ).
Κύριος εισηγητής στην εκδήλωση ήταν ο Διευθυντής της Cooperatives Europe κ. Klaus Niederlaender, ο οποίος αναφέρθηκε στην ανάπτυξη του συνεταιριστικού θεσμού στην Ευρώπη, στην τήρηση των διεθνών συνεταιριστικών αρχών, στις νομοθεσίες και στις σύγχρονες συνεταιριστικές πρωτοβουλίες. Οι μετέχοντες συνεταιριστικοί φορείς αναφέρθηκαν στις πρωτοβουλίες τους, πολλές από τις οποίες είναι καινοτόμες και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν από τη νομοθεσία και την έλλειψη συνεταιριστικής ενημέρωσης και κατάρτισης στις ιδιαιτερότητες του συνεταιριστικού μοντέλου οικονομικής δραστηριότητας.
Ως άξονες της μελλοντικής στρατηγικής διατυπώθηκαν από το Συνεταιριστικό Εργαστήρι οι ακόλουθοι:
- Μια σύγχρονη γενική συνεταιριστική νομοθεσία ως ομπρέλα για όλους τους συνεταιρισμούς με ειδικές διατάξεις για επιμέρους κλάδους
- Μια Ελληνική Συνεταιριστική Ένωση ως εκπρόσωπος των ελληνικών συνεταιρισμών
- Συνεταιριστική εκπαίδευση και ανάπτυξη στελεχών συνεταιριστικών επιχειρήσεων
- Χρηματοδότηση των συνεταιριστικών επιχειρήσεων.

Είναι πράγματι αξιέπαινη η πρωτοβουλία του Δικτύου ΚΑΠΑ να ευαισθητοποιήσει την κεντρική οργάνωση των Ευρωπαϊκών Συνεταιρισμών για τα ελληνικά θέματα. Αυτό αποτελεί μια σημαντική επένδυση για το μέλλον, ιδίως αν οι ελληνικές αρχές αποφασίσουν να αποκτήσει και η Ελλάδα ένα σύγχρονο νομικό πλαίσιο, που όπως τονίζουν σταθερά ο ΟΗΕ και ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας, πρέπει να ευνοεί τη συνεταιριστική ανάπτυξη και σε καμιά περίπτωση να μην είναι περισσότερο περιοριστικός από ό,τι η νομοθεσία για άλλου είδους επιχειρήσεις. Είναι επίσης καιρός, οι ανεπιτυχείς στο παρελθόν προσπάθεια του ΙΣΕΜ να δημιουργηθεί ένας Διασυνεταιριστικός Σύνδεσμος, που να μεριμνά για τα κοινά θέματα όλων των κατηγοριών συνεταιρισμών, να λάβει σάρκα και οστά, υπερνικώντας προσωπικές φιλοδοξίες και ακόμη να υπάρξει μηχανισμός συνεταιριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και να υπάρξει σοβαρός προβληματισμός για τον μηχανισμό χρηματοδότησης των συνεταιρισμών.

Κ. Παπαγεωργίου