Τρίτη 7 Απριλίου 2015

Σημείωμα του συντονιστή έκδοσης


Με το παρόν 4ο τεύχος συμπληρώνεται ένας χρόνος «κυκλοφορίας» του περιοδικού του ΙΣΕΜ «Κοινωνική Οικονομία». Η περίοδος αυτή έδειξε ότι, παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ιδίως οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, υπάρχουν δυνάμεις ανανέωσης και στήριξης του συνεταιριστικού θεσμού. Οι πειραματισμοί με τη νομοθεσία αποδείχθηκαν καταστροφικοί και δεν έβλαψαν μόνο τους αγροτικούς συνεταιρισμούς αλλά και τον συνεταιριστικό θεσμό γενικότερα. Όμως, νέοι υποστηρικτές του θεσμού εμφανίζονται και νέοι συνεταιρισμοί ιδρύονται, ιδίως από νέους ανθρώπους, που έχουν αντιληφθεί την υπεροχή αυτού του κοινωνικο-οικονομικού θεσμού.

Οι αναγνώστες του περιοδικού θα παρατηρήσουν κάποια αλλαγή στη δομή της ύλης από το τεύχος αυτό. Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα, η ύλη θα διακρίνεται σε:

α) Επιστημονικές εργασίες και έρευνες για συνεταιριστικά θέματα (αξιολογούμενες από κριτές).

β) Σημαντικά κείμενα, προερχόμενα από φορείς της Ε.Ε. ή γενικότερου κύρους φορείς.

γ) Κείμενα νομικής φύσεως.

δ) Κείμενα προβολής καλών συνεταιριστικών παραδειγμάτων ή επιτευγμάτων, νέων βιβλίων, βιβλιοκριτικές, κλπ συναφή, και

δ) Σχόλια αναφερόμενα ή συνδεόμενα με συνεταιρισμούς.

Εννοείται ότι η ταξινόμηση στις κατηγορίες αυτές δεν είναι πάντοτε ευχερής. Όμως, θα καταβάλλεται προσπάθεια να προσανατολίζονται οι αναγνώστες στα αντικείμενα που τους ενδιαφέρουν ιδιαίτερα.

Εναπόκειται στους επιστήμονες που ασχολούνται με τους συνεταιρισμούς να προμηθεύουν κείμενα των τριών πρώτων κατηγοριών, ενώ για την τέταρτη κατηγορία αναμένονται κείμενα προβολής από τους ίδιους τους συνεταιρισμούς. Επώνυμα σχόλια μπορούν να προμηθεύουν οι ενδιαφερόμενοι και θα ακολουθείται η διαδικασία που αναφέρεται στην ιστοσελίδα του ΙΣΕΜ (isem-journal.blogspot.gr).


Παρατηρήσεις και προτάσεις από αναγνώστες είναι ευπρόσδεκτες και θα εξετάζονται με ενδιαφέρον.