Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2014

Κοινοτικές επιδοτήσεις στους αγρότες – στήριξη νέων αγροτών1. Συχνά από τα ΜΜΕ αναφέρεται ότι οι αγρότες σπατάλησαν τις κοινοτικές επιδοτήσεις (επιδοτήσεις της E.E.), χωρίς να αναδιαρθρώσουν την παραγωγή τους και να εκσυγχρονίσουν τις εκμεταλλεύσεις τους.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι κοινοτικές επιδοτήσεις προς τους γεωργούς και κτηνοτρόφους στο μεγαλύτερο ποσοστό τους αφορούν εισοδηματικές ενισχύσεις, δηλαδή αποτελούν εισόδημα, όπως οι μισθοί των εργαζομένων και οι συντάξεις των συνταξιούχων. Το εισόδημα αυτό, μαζί με το εισόδημα της γεωργοκτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, κατατάσσει την πλειονότητα των οικογενειακής μορφής αγροτών στη μεσαία και κατώτερη εισοδηματική τάξη.
Η διάθεση του εισοδήματος αυτού, όπως και στις περιπτώσεις των μισθωτών και συνταξιούχων, κατευθύνεται κατά προτεραιότητα στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης της αγροτικής οικογένειας και στην αποκατάσταση των τέκνων της.
Μια επίσκεψη σε αγροτικές οικογένειες θα πείσει τον επισκέπτη ότι τις τελευταίες δεκαετίες οι κατοικίες των αγροτών έχουν βελτιωθεί σε βαθμό που να διαθέτουν τις ανέσεις που διαθέτουν τα αστικά διαμερίσματα των αντίστοιχης εισοδηματικής τάξης αστών. Παράλληλα και η κοινωνική θέση των αγροτών έχει βελτιωθεί και έχει προσεγγίσει εκείνη των εργαζομένων στο δευτερογενή και τριτογενή τομέα της οικονομίας .
Η μέριμνα για το μέλλον των παιδιών τους οδηγεί πολλούς νέους και νέες σε επαγγελματικές σχολές και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και αποδίδει στην κοινωνία στελέχη, το κόστος διαμόρφωσης των οποίων επωμίζεται η αγροτική οικογένεια.
Δεν λείπουν βέβαια και οι προκλητικές εξαιρέσεις, που παρατηρούνται και σε άλλες κατηγορίες εργαζομένων .

2. Εκτός από τις εισοδηματικές ενισχύσεις από την Ε. Ε. χορηγούνται και κεφάλαια για επενδύσεις που συμπληρώνονται με τραπεζικά δάνεια. Τα δάνεια χορηγούνταν μέχρι πρόσφατα από την πρώην ΑΤΕ και αποδίδονταν, μαζί με τα κοινοτικά κεφάλαια, ανάλογα με την πρόοδο των χρηματοδοτούμενων έργων. Τις τελευταίες δεκαετίες, λόγω της γήρανσης του αγροτικού πληθυσμού και της έλλειψης διαδοχής σε πολλές γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, ο τομέας των επενδύσεων στη γεωργία παρουσίασε υστερήσεις. Ήδη, η οικονομική κρίση φαίνεται να αντιστρέφει την τάση αυτή και να οδηγεί όλο και περισσότερους νέους από τον αγροτικό αλλά και τον αστικό χώρο στον πρωτογενή τομέα.
Αρκετοί από τους νέους αγρότες είναι φορείς επιχειρηματικού και καινοτόμου πνεύματος που μπορούν να δώσουν νέα δυναμική και εξωστρέφεια στην ελληνική γεωργία. Για να επιτύχουν οι νέοι αγρότες και να παραμείνουν στον δύσκολο γεωργοκτηνοτροφικό στίβο, χρειάζονται παράλληλα με τις κοινοτικές επιδοτήσεις και τραπεζική χρηματοδότηση με τα χαρακτηριστικά της αγροτικής πίστης. Και ασφαλώς αγορά διάθεσης των προϊόντων τους .
Φώτης Παναγιωτόπουλος
Πρώην Υποδιοικητής της πρώην ΑΤΕ


Ιούνιος 2014