Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2014

Συνεταιριστικά στελέχη και πολιτική Ι


Στο δεύτερο ήμισυ της δεκαετίας του 1970 ο Διοικητής της πρώην ΑΤΕ, Καθηγητής κ. Αδαμάντιος Πεπελάσης, είχε προσκαλέσει προσωπικότητες από κράτη-μέλη της τότε ΕΟΚ για να διατυπώσουν τις απόψεις τους σχετικά με την προσαρμογή της ελληνικής γεωργίας στην Κοινή Αγροτική Πολιτική. Μεταξύ των προσκεκλημένων (το 1980 ή το 1981) ήταν και ο Μ. Ντεμπατίς (Michel Debatisse), Γάλλος συνδικαλιστής και πολιτικός που εθεωρείτο κεντρική προσωπικότητα για τον γαλλικό συνδικαλισμό των αγροτών. Κατά την περίοδο αυτή ο Μ. Ντεμπατίς ήταν Υπουργός Γεωργικών Βιομηχανιών και Βιομηχανιών Τροφίμων στην Κυβέρνηση Raymond Barre (22.10.1979-13.5.1981)
Ο Μ. Ντεμπατίς επισκέφθηκε αγροτικές περιοχές της Κ. Μακεδονίας και της Κρήτης και είχε συναντήσεις με αγρότες και στελέχη γεωργικών συνεταιριστικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων.
Τα συμπεράσματά του από τις επισκέψεις εξέθεσε σε διάλεξη προς στελέχη της ΑΤΕ και άλλων αρμοδίων φορέων. Δεν διαπίστωσε προβλήματα στους αγρότες, τους οποίους επαίνεσε για την εργατικότητά τους και την προσαρμοστικότητα τους στις εξελίξεις. Για τις οργανώσεις είπε ότι τα κομματικά στελέχη τους αντί να χρησιμοποιούν την επιρροή τους στα κόμματα για να προωθήσουν αιτήματα των αγροτών χρησιμοποιούν την θέση τους στις οργανώσεις για να προωθήσουν κομματικές πολιτικές.

Φ. Παναγιωτόπουλος
Πρώην Υποδιοικητής της πρώην ΑΤΕ


Σεπτέμβριος 2014