Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2015

Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα: Συνεργασία με την Action FinanceΥπεγράφη σύμβαση συνεργασίας μεταξύ της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας και της Action Finance Initiative (AFI), στην οποία συμμετέχει πλειοψηφικά η Action Aid Hellas, με σκοπό την παροχή μικροπιστώσεων προς ευάλωτες ομάδες πολιτών.
Η Action Finance Initiative είναι ένας νοεϊδρυθείς μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που αποσκοπεί στην ανάπτυξη του θεσμού των μικροπιστώσεων στην Ελλάδα.
Η συνεργασία με την Παγκρήτια Τράπεζα είναι η πρώτη που πραγματοποιείται στη χώρα μας, το δε πρόγραμμα έχει πιλοτικό χαρακτήρα.
Να σημειωθεί ότι κατά την πιλοτική φάση του προγράμματος θα χρηματοδοτηθούν επιχειρήσεις που πληρούν τα χαρακτηριστικά των δικαιούχων, ενώ παράλληλα θα καθοριστούν οι ανάγκες σε κεφάλαια στον τομέα των μικροπιστώσεων για τα επόμενα χρόνια, καθώς και η μεθοδολογία για την διευκόλυνση της πρόσβασης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στη χρηματοδότηση.
Πιο συγκεκριμένα η συνεργασία αποσκοπεί:
- στην προαγωγή των μικροπιστώσεων (μικροδάνεια) στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση του οικονομικού και κοινωνικού αποκλεισμού ανέργων, αυτοαπασχολούμενων και εν γένει ευάλωτων κατηγοριών πολιτών, ώστε να μπορέσουν να οργανωθούν, να αναπτύξουν βιώσιμες μικροεπιχειρήσεις και να αποκατασταθούν επαγγελματικά.
- στην προώθηση στην κοινωνία των βασικών αξιών της κοινωνικής οικονομίας, καθώς το εγχείρημα υποστηρίζεται από μια οργάνωση με έντονα ανθρωπιστικό χαρακτήρα και την Παγκρήτια, μια τράπεζα που λειτουργεί με βάση τις αρχές και τις αξίες του συνεργατισμού και της κοινωνικής οικονομίας.
Τη σύμβαση υπέγραψαν από την πλευρά της AFI η πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου κυρία Αλεξάνδρα Μητσοτάκη και από την πλευρά της Παγκρήτιας Τράπεζας ο αντιπρόεδρος κύριος Νικόλαος Μυρτάκης.
Να σημειωθεί ότι η Action Finance Initiative (AFI) διατηρεί για την ενίσχυση της προσπάθειάς της επαφές με την Τράπεζα της Ελλάδος και το υπουργείο Ανάπτυξης.