Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2015

Σημείωμα του συντονιστή έκδοσης


Το περιοδικό «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» εύχεται στους αναγνώστες του Χρόνια Πολλά και καλή χρονιά.
Συνεχίζοντας την προσπάθεια ενημέρωσης των αναγνωστών του με κείμενα προβληματισμού αλλά και κείμενα που περιλαμβάνουν θεμελιώδεις γνώσεις για τον συνεταιριστικό θεσμό, το τρίτο τεύχος του περιοδικού δημοσιεύει την εργασία της Ολυμπίας Κλήμη-Καμινάρη, με το οποίο διερευνάται κατά πόσον ο νόμος 4015/2011 ανταποκρίνεται στις επιταγές του ελληνικού Συντάγματος, στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η χώρα έναντι διεθνών οργανισμών και στις Διεθνείς Αξίες και Αρχές που είναι παγκοσμίως αποδεκτές. Η εργασία αυτή αξιολογήθηκε και παρουσιάσθηκε στο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας, που οργανώθηκε στην Αθήνα στις 21 και 22 Νοεμβρίου 2014.
Στη συνέχεια παρουσιάζεται μια πρόταση του Β. Μπιρλιράκη, Συμβούλου επί συνεταιριστικών ζητημάτων της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος (ΟΣΦΕ), η οποία υποβλήθηκε ως υπόμνημα στο Υπουργείο Οικονομικών, με το οποίο ζητείται με επιχειρήματα η τροποποίηση του νόμου 1667, που αναφέρεται στους αστικούς συνεταιρισμούς
Επειδή συχνά γίνεται αναφορά στη Σύσταση 193 του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας, παρουσιάζεται στους αναγνώστες το πλήρες κείμενο της Σύστασης, μεταφρασμένο στα ελληνικά. Η αξία αυτού του κειμένου είναι ότι όπως και οι Αξίες και οι Αρχές του συνεργατισμού είναι υποχρεωτικής εφαρμογής από την Ελλάδα, η οποία είναι μία από τις χώρες που μετέχουν στον Οργανισμό αυτό και οι οποίες, σχεδόν ομόφωνα, ψήφισαν αυτή τη Σύσταση. Η μελέτη αυτού του κειμένου μας συνδέει με τις δύο προηγούμενες εργασίες και δείχνει πόσο απέχει ο νόμος 4015/2011 από αυτά που επίσημα έχει αποδεχθεί η Ελλάδα.
Τα δύο επόμενα κείμενα αναφέρονται στην τροποποίηση του νόμου 4015 με το άρθρο 61 του νόμου 4277/2014, και στην Εγκύκλιο του Υπουργείου Γεωργίας, που αναφέρεται ακριβώς στην εφαρμογή των τροποποιήσεων. Αυτά περιλαμβάνονται για διευκόλυνση των συνεταιριστικών οργανώσεων, αφού επιδίωξη του περιοδικού είναι και η πρακτική υποβοήθηση στη λειτουργία τους.
Τα Σχόλια του περιοδικού αναφέρονται σε επίκαιρα θέματα. Σύμφωνα με τους κανόνες του περιοδικού εγκρίνονται από τον Πρόεδρο και τη Γενική Γραμματέα του ΙΣΕΜ
Στο τμήμα Συνεταιριστικές Οργανώσεις περιλαμβάνονται ενδιαφέρουσες πρακτικές από συνεταιριστικές οργανώσεις, που υποπίπτουν στην αντίληψη του περιοδικού. Ευχαρίστως θα δημοσιεύουμε ειδήσεις για επιτυχημένες πρωτοβουλίες των συνεταιρισμών και άλλων φορέων της Κοινωνικής Οικονομίας που θα μας υποδεικνύονται.

Το περιοδικό δεν θα μπορούσε να παραλείψει την ενημέρωση των αναγνωστών του για την απώλεια του πρώην Προέδρου της ΠΑΣΕΓΕΣ Βαγγέλη Σκουλά, τον οποίο τίμησαν οι συνεταιρισμοί της χώρας μας με αυτό το ανώτατο συνεταιριστικό αξίωμα.