Τετάρτη 1 Ιουλίου 2015

Το συνέδριο της Διεθνούς Συνεταιριστικής Ένωσης στο Παρίσι (της Ο. Κλ. Καμινάρη)


Πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι, από 27-30 Μαΐου 2015. το Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο της Διεθνούς Συνεταιριστικής Ένωσης (ICA) με θέμα «Το μέλλον του συνεταιριστικού μοντέλου: δημιουργικότητα, καινοτομία και έρευνα».
Στο Συνέδριο συμμετείχαν 148 σύνεδροι από περισσότερες από 30 χώρες, καθώς και συνεταιριστικές οργανώσεις και συνεταιριστικές επιχειρήσεις, από Ευρώπη, ΗΠΑ, Καναδά, Ιαπωνία. Εντυπωσιακή επίσης ήταν η παρουσία συνέδρων από αφρικανικές χώρες. Από ελληνικής πλευράς συμμετείχαν ερευνητές από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Πάντειο Πανεπιστήμιο, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και το Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονομίας και Κοινωνιολογίας του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού (ΕΛ.Γ.Ο.) - "ΔΗΜΗΤΡΑ" . Οι εργασίες του Συνεδρίου διεξήχθηκαν στο Αγρονομικό Τεχνολογικό Ινστιτούτο του Παρισιού.
Βασικός στόχος του Συνεδρίου ήταν να γίνουν γνωστές εμπειρίες των συνεταιρισμών από δημιουργικές και καινοτόμες πρωτοβουλίες τους. Για το λόγο αυτό η Ι.C.A. θέλησε να φέρει σε επαφή ερευνητές, διαμορφωτές πολιτικής και επαγγελματίες από διάφορες κατηγορίες συνεταιρισμών και από διαφορετικές χώρες, ώστε να πραγματοποιηθεί διάλογος πάνω στις δημιουργικές και καινοτόμες αυτές πρωτοβουλίες που χρησιμοποιούν παγκόσμια οι συνεταιρισμοί για να εξυπηρετήσουν καλύτερα τα μέλη τους. Σκοπός του Συνεδρίου επίσης ήταν να γίνει γνωστή η έρευνα που γίνεται πάνω σε θέματα συνεταιρισμών και κοινωνικής οικονομίας. Ποιοι είναι οι άξονες της έρευνας, σε ποια πανεπιστημιακά προγράμματα γίνονται έρευνες για συνεταιριστικά θέματα και πώς θα μπορούσαν οι έρευνες αυτές να γίνουν πιο αποδοτικές.
Το Συνέδριο κρίθηκε επιτυχές, τόσο από την ευρεία συμμετοχή συνέδρων και ομιλητών, όσο και από την υψηλή επιστημονική τεκμηρίωση των εργασιών που παρουσιάστηκαν. Οι κύριες θεματικές ενότητες αφορούσαν τη διοίκηση στους συνεταιρισμούς, τη δέσμευση των μελών, τις καινοτομίες και την τοπική ανάπτυξη, τους συνεταιρισμούς στις Ανατολικές χώρες, συνεταιρισμούς και παγκοσμιοποίηση, χρηματοδότηση, συνεταιριστικές αξίες, συνεταιριστική διακυβέρνηση, συνεταιριστική εκπαίδευση κ.α.
Στα πλαίσια του Συνεδρίου, μεγάλες συνεταιριστικοί κολοσσοί όπως η SODIAAL και η CoopNorway παρουσίασαν τα επιτεύγματά τους.
Οι περισσότερες από τις εργασίες που παρουσιάσθηκαν θα δημοσιευθούν σε έγκριτα επιστημονικά συνεταιριστικά περιοδικά ώστε να μελετηθούν από όλους.
Ο. Κλήμη - Καμινάρη