Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2018

Σχόλιο Συντονιστή Έκδοσης για Προτάσεις κας Σεργάκη


Σχόλια του Συντονιστή Έκδοσης
Ξεκινάμε από το Τεύχος αυτό την επικοινωνία μας με τους αναγνώστες και συναδέλφους μας, κάνοντας αρχή με δύο προτάσεις της συναδέλφου κας Σεργάκη και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για το ξεκίνημα αυτό.
Σε ό,τι αφορά την πρώτη πρόταση της κας Σεργάκη  σχετικά με το ενδεχόμενο έκδοσης ειδικών τευχών (special issues) πάνω σε συγκεκριμένη θεματολογία που πιθανόν να συνδυάζονται και με ενότητες σχετικών συνεδρίων, θα θέλαμε να γνωστοποιήσουμε στους επιστήμονες-ερευνητές αναγνώστες μας, ότι θα μπορούσαμε να υλοποιήσουμε αυτή την πρόταση δίδοντας εντός του προσεχούς έτους 2019 ένα τεύχος στους καταναλωτικούς συνεταιρισμούς στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και στον κόσμο.
Σε ό,τι αφορά τη δεύτερη πρόταση της κυρίας Σεργάκη σχετικά με την πρόταση δημιουργίας ειδικού "forum" μέσα στη σελίδα με θέματα σχετικά με τον συνεργατισμό, προκειμένου να μπορούν άτομα με σχετικό ενδιαφέρον να επικοινωνούν κατευθείαν μεταξύ τους και να ανταλλάσσουν απόψεις/ ερωτήσεις/ ιδέες για συνεργασία, θα πρέπει να τονίσουμε ότι για την υλοποίηση αυτή θα πρέπει προηγουμένως να επιλύσουμε ορισμένα τεχνικής φύσεως προβλήματα.