Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2018

Διακήρυξη Διεθνούς Συνεταιριστικής Συμμαχίας για ένα αξιοπρεπές περιβάλλον εργασίας που εγγυάται μηδενική ανοχή έναντι οποιασδήποτε μορφής παρενόχλησης

Δήλωση για τις αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και κατά κάθε μορφής παρενόχλησης

Η Διεθνής Συνεταιριστική Συμμαχία (ICA) είναι η παγκόσμια φωνή του Συνεταιριστικού Κινήματος, που αντιπροσωπεύει 1,2 δισεκατομμύρια συνεταιριστικά μέλη και το 10% του  απασχολούμενου πληθυσμού παγκοσμίως. Οι
310 συνεταιριστικές  οργανώσεις των μελών της βρίσκονται σε  110 χώρες. 

Το Συνεταιριστικό  Κίνημα συμμερίζεται την ατζέντα για την αειφόρο ανάπτυξη  2030 όραμα ενός κόσμου  χωρίς φτώχεια, όπου οι άνθρωποι μπορούν να εκπληρώσουν τις δυνατότητές τους με αξιοπρέπεια και ισότητα σε ένα υγιές περιβάλλον που περιλαμβάνει ειρηνικές, δίκαιες και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίες, που είναι απαλλαγμένες από φόβο και βία, όπου οι άνθρωποι μπορούν να απολαμβάνουν αξιοπρεπή εργασία και να επωφελούνται από βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη.
 
Για το σκοπό αυτό, ως η φωνή του Διεθνούς Συνεργατικού Κινήματος, η Διεθνής Συνεταιριστική Συμμαχία (ICA):
1. Υποστηρίζει τη Δήλωση για τη Συνεργατική Ταυτότητα, η οποία καθορίζει τις αξίες και τις αρχές που ορίζουν τους συνεταιρισμούς και, εν συντομία, αποτελεί μέρος της Σύστασης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO) για την Προώθηση Συνεταιρισμών (2002, ν. 193). 
2. Επιβεβαιώνει την υποστήριξή της στη Σύσταση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την προώθηση των συνεταιρισμών, 2002 (αριθ. 193), η οποία, στο προοίμιό της, δηλώνει ότι " η πραγματοποίηση αξιοπρεπούς εργασίας για τους εργαζομένους παντού αποτελεί πρωταρχικό στόχο της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας "
3. Δεσμεύεται να σέβεται, να προωθεί και να ενεργεί επιμελώς για να υποστηρίξει τις θεμελιώδεις αρχές της αξιοπρεπούς εργασίας, δηλαδή 
▪ την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και την πλήρη αναγνώριση του δικαιώματος συλλογικής διαπραγμάτευσης  
▪ την εξάλειψη όλων των μορφών καταναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας  
▪ τον τερματισμό της παιδικής εργασίας 
▪ και την εξάλειψη των διακρίσεων στην απασχόληση και κάθε μορφή εργασίας.
4.  Υπερασπίζεται τις βασικές αρχές της αξιοπρέπειας και της ισότητας στις νέες και αναδυόμενες μορφές απασχόλησης  προς ένα μέλλον χωρίς αποκλεισμούς
5. Απαγορεύει εντός της σφαίρας επιρροής της κάθε σεξουαλική παρενόχληση, συμπεριλαμβανομένων  συμπεριφορών σεξουαλικής φύσης που είναι εκφοβιστική, εχθρική ή προσβλητική, σύμφωνα με τη δήλωση για την συνεταιριστική ταυτότητα,
6. Επιβεβαιώνει την υποχρέωσή της σέβεται και να προωθεί την πολιτική μηδενικής ανοχής του ΟΗΕ κατά της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης 
7. Τάσσεται εναντίον κάθε άλλου είδους ανάρμοστης συμπεριφοράς στο χώρο εργασίας, μεταξύ άλλων εκφοβισμού, καταπίεσης και διακρίσεων, καθώς και κάθε κατάχρηση εξουσίας
8. Δηλώνει μηδενική ανοχή για τη βία στο χώρο εργασίας, υπό οποιαδήποτε μορφή 
9. Καλεί τα μέλη της να τηρήσουν αυτή τη δήλωση.
 

Η δήλωση αυτή ισχύει για όλα τα όργανα της Διεθνούς Συνεταιριστικής Συμμαχίας και θα πάρει τη θέση της στα καταστατικά της παγκόσμιας οργάνωσης.

Για την ανάγνωση του αγγλικού κειμένου πατήστε εδώ