Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2018

Έκθεση της Διεθνούς Συνεταιριστικής Συμμαχίας (ICA) και του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Κέντρου για τις Συνεταιριστικές και Κοινωνικές Επιχειρήσεις EURICSE, «Εξερευνώντας τη Συνεταιριστική Οικονομία» , 2018

Διεθνής Συνεταιριστική Συμμαχία (ICA) και Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Ινστιτούτο για τις Συνεταιριστικές και Κοινωνικές Επιχειρήσεις (EURICSE)
Bruno Roelants, Gianluca Salvatori
Έκθεση 2018 "Εξερευνώντας την Συνεταιριστική Οικονομία"

Η Διεθνής Συνεταιριστική Συμμαχία (ICA) και το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Ινστιτούτο για τις Συνεταιριστικές και Κοινωνικές Επιχειρήσεις (Euricse) παρουσιάζουν την έβδομη ετήσια έκθεση για τους συνεταιρισμούς παγκοσμίως. Η έκθεση αναφέρεται στις 300 μεγαλύτερες συνεταιριστικές  οργανώσεις στον κόσμο, παρέχοντας τομεακή ανάλυση βάσει δεδομένων του οικονομικού έτους 2016.
Τα αποτελέσματα δείχνουν τις μεγαλύτερες συνεταιριστικές οργανώσεις να αποδίδουν καλά, με μικρές μόνο αποκλίσεις στις κορυφαίες θέσεις σε όλους τους τομείς. Oι γαλλικές Groupe Crédit Agricole και BPCE βρίσκονται στις δύο πρώτες θέσεις αντιστοίχως με τη γερμανική ΒVR να ακολουθεί. Με βάση τον κύκλο εργασιών σε σχέση με το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) ανά κάτοικο, κατάταξη που επαναφέρεται φέτος, η IFFCO από την Ινδία κατέχει την πρώτη  θέση. Η σχέση του κύκλου εργασιών ως προς το ΑΕΠ δεν προορίζεται να υπολογίσει τη συνεισφορά κάθε επιχείρησης στο εθνικό ΑΕΠ, αλλά να συνδέει τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης με τον πλούτο της χώρας στην οποία δραστηριοποιείται, καθώς το κατά κεφαλήν ΑΕΠ μετρά την αγοραστική δύναμη μιας οικονομίας σε διεθνές επίπεδο με ανάλογο τρόπο.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε φέτος τους φιλόδοξους χορηγούς μας, OCB System και Fundación Espriu. Το OCB System έκανε μια ιδιαίτερη προσπάθεια φέτος για να προωθήσει την έκθεση και να ενθαρρύνει την υποβολή ερωτηματολογίων στη Βραζιλία, με αποτέλεσμα 63 ερωτηματολόγια από βραζιλιάνους συνεταιρισμούς. Ελπίζουμε ότι ο συνολικός αριθμός των ερωτηματολογίων θα αυξηθεί σε όλο τον κόσμο, κάτι που θα ενισχύσει σημαντικά την ανάλυση σχετικά με το συνεταιριστικό κίνημα. Ενθαρρύνουμε όλες τις ομοσπονδίες να συνεχίσουν να υπενθυμίζουν στα μέλη τους τη συμμετοχή τους ενεργά στην πρόσκληση για αποστολή στοιχείων.
Είμαστε επίσης ενθουσιασμένοι που παρουσιάζουμε ένα νέο χαρακτηριστικό της έκθεσης:  ειδική ανάλυση των μεγαλύτερων 300 συνεταιρισμών και των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (SDGs). Αυτή η νέα προσθήκη στην έκθεση εξετάζει πώς οι μεγαλύτερες συνεταιριστικές επιχειρήσεις στον κόσμο κινούνται προς την επίτευξη των στόχων για τη βιώσιμη ανάπτυξη SDGs, εξετάζοντας τα έγγραφα που αναφέρθηκαν στο έργο του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών και στην πρωτοβουλία Global Reporting Initiative (GRI). Είμαστε υπερήφανοι που βρήκαμε πολλά παραδείγματα συνεταιριστικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν έργα και πρωτοβουλίες για την εξασφάλιση δίκαιης εργασίας, την προστασία του περιβάλλοντος και πολλά άλλα για την κάλυψη των στόχων για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Στην έκθεση περιλαμβάνονται επίσης ιστορίες σχετικά με τις ενέργειες που έχουν αναλάβει η Grupo Sancor Seguros (Αργεντινή), ο όμιλος Metsä (Φινλανδία) και η Sicredi (Βραζιλία), τρεις από τους μεγαλύτερους συνεταιρισμούς. Επίσης, ακούμε από έναν από τους ηγέτες στην ανάπτυξη και την προώθηση των στόχων για τη βιώσιμη ανάπτυξη Enrico Giovannini.
 Πολλές ευχαριστίες σε όλες τις επιχειρήσεις που συνεισέφεραν και στους συνεργάτες που παρήγαγαν τη φετινή έκδοση της έκθεσης!
 

Για να διαβάσετε ολόκληρη την Έκθεση στα αγγλικά, πιέστε εδώ