Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020

21ο Συνέδριο Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων 16-17 Οκτωβρίου 2020

Το 21ο Συνέδριο του Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί στις 16-17 Οκτωβρίου 2020. 
Λόγω της πανδημίας του Covid-19 αναμένονται ανακοινώσεις για τον τρόπο διεξαγωγής του συγκεκριμένου Συνεδρίου.
Σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρίσκετε και στον ιστότοπο του Συνεδρίου.