Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020

Αναβολή Συνεδρίου ΙCA CCR European Research Conference

Αναβάλλεται το Συνέδριο της ICA CCR European Research Conference που ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί στις 8-10 Ιουλίου .
Για τον τρόπο, το χώρο και την ημερομηνία που θα πραγματοποιηθεί θα υπάρξει συγκεκριμένη ανακοίνωση.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρίσκετε στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου.
https://ica-ccr-athens.gr/