Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020

Εκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής επί του Νομοσχεδίου «Αγροτικοί συνεταιρισµοί και άλλες διατάξεις»

Την έκθεση της επιστημονική υπηρεσίας της Βουλής επί του νομοσχεδίου «Αγροτικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις» μπορείτε να τη βρείτε εδώ