Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2016

D. Grace – ΟΗΕ, To μέγεθος και το εύρος της Συνεταιριστικής Οικονομίας: Παγκόσμια Απογραφή για Συνεταιρισμούς
To μέγεθος και το εύρος της
Συνεταιριστικής Οικονομίας:Παγκόσμια Απογραφή για Συνεταιρισμούς

Τα αποτελέσματα του 2014


Απρίλιος 2014


Για λογαριασμό της: Γραμματείας των Ηνωμένων Εθνών,
Τμήμα Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής
Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και Ανάπτυξης

(Μετάφραση Κ. Παπαγεωργίου. Δημοσίευση με την άδεια της εταιρείας
Dave Grace and Associates, για λογαριασμό της Γενικής Γραμματείας του ΟΗΕ)


Επισκόπηση της Παγκόσμιας Απογραφής για τους συνεταιρισμούς

Είναι πολύ δύσκολο να καθορισθεί ο τρόπος υποστήριξης ή βοήθειας της συνεταιριστικής ανάπτυξης, χωρίς αξιόπιστα στοιχεία σχετικά με το μέγεθος και τις επιπτώσεις των συνεταιρισμών. Παρά το γεγονός ότι ολοκληρώθηκε το Διεθνές Έτος των Συνεταιρισμών (IYC) των Ηνωμένων Εθνών, σαφή, περιεκτικά και αξιόπιστα στοιχεία για τον αριθμό των συνεταιρισμών παγκοσμίως και ανά χώρα, τον αριθμό των μελών / πελατών τους, τον κύκλο εργασιών, τους εργαζόμενους και τα περιουσιακά στοιχεία δεν υπήρχαν. Ως αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας του Τμήματος Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών, με την υποστήριξη της Rabobank, η πρώτη Παγκόσμια Απογραφή των Συνεταιρισμών ολοκληρώθηκε το 2013-14. Όπως υποδηλώνει το όνομά της, η Απογραφή είναι μια καταμέτρηση του αριθμού των συνεταιρισμών, σε όσο το δυνατόν περισσότερες χώρες, ανεξάρτητα από τομέα ή συμμετοχή τους σε περιφερειακές / παγκόσμιες ενώσεις. Είναι η πρώτη φορά που διαμορφώθηκε μια ευρεία βάση δεδομένων σχετικά με τους συνεταιρισμούς και τα δεδομένα που περιέχονται σε αυτή θα πρέπει να θεωρούνται μια αρχή, όχι η καταληκτική καταμέτρηση.Περιληπτική Στατιστική - 145 χώρες

2,6 εκατ. συνεταιρισμοί έχουν πάνω από 1 δισεκατομμύριο μέλη και πελάτες.

Με δεδομένα από 145 χώρες σε όλες τις περιφερειακές οργανώσεις του κόσμου, αυτή η βάση δεδομένων είναι το πιο ολοκληρωμένο σύνολο δεδομένων για τους συνεταιρισμούς. Δεδομένου ότι είναι η πρώτη του είδους της, θα υπάρξουν σίγουρα βελτιώσεις στα δεδομένα με την πάροδο του χρόνου. Ενώ είναι δελεαστικό να υποστηριχθεί (και ενδεχομένως ακριβές) ότι υπάρχουν πάνω από 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι που είναι μέλη και πελάτες των συνεταιρισμών, είναι ορθότερο να γίνεται αναφορά σε εγγεγραμμένα μέλη παρά σε άτομα. Για παράδειγμα, στη Γαλλία υπάρχουν 147 εκατομμύρια πελάτες και εγγεγραμμένα μέλη συνεταιρισμών σε μια χώρα με πληθυσμό 65 εκατομμυρίων ανθρώπων. Έτσι, ενώ είναι λογικό να αναγνωρίσουμε ότι, κατά μέσο όρο, κάθε άτομο της Γαλλίας είναι μέλος / πελάτης σε 2,25 συνεταιρισμούς, το επίπεδο λεπτομέρειας στα δεδομένα δεν επιτρέπουν να αναγάγουμε τον αριθμό των εγγεγραμμένων μελών σε αριθμό φυσικών προσώπων. Παρ' όλα αυτά, ο αριθμός των εγγεγραμμένων στους συνεταιρισμούς μελών / πελατών σε σχέση με το σύνολο του πληθυσμού σε μια χώρα παρέχει ένα σημαντικό δείκτη για τη διάδοση των συνεταιρισμών σε μια χώρα.

12,6 εκατομμύρια εργαζόμενοι εργάζονται σε 770.000 συνεταιριστικά γραφεία και καταστήματα

Συνολικά, οι συνεταιρισμοί απασχολούν 12.595.501 άτομα ή περίπου το 0,2% του παγκόσμιου πληθυσμού. Σε σχετικούς όρους αυτό είναι ελαφρώς μεγαλύτερο από το σύνολο του ενήλικου πληθυσμού του Ισημερινού. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι 12,6 εκατομμύρια εργαζόμενοι δεν περιλαμβάνουν δεδομένα από τους 982.400 γεωργικούς συνεταιρισμούς στην Κίνα, καθώς σχετικά στοιχεία για την απασχόληση δεν ήταν διαθέσιμα.

Σε 20 τρισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ ανέρχεται η αξία των συνεταιριστικών περιουσιακών στοιχείων τα οποία δημιουργούν 3 τρισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ ετήσια έσοδα

Συνολικά, οι συνεταιρισμοί σε όλο τον κόσμο δημιούργησαν 2,98 τρισεκατομμύρια σε ετήσια έσοδα κατά τη διάρκεια του πιο πρόσφατου έτους για το οποίο υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία. Αυτό γίνεται μέσω της μόχλευσης των συνδυασμένων περιουσιακών στοιχείων των 19,6 τρισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ. Συνολικά, η παγκόσμια συνεταιριστική οικονομία είναι μεγαλύτερη από την οικονομία της Γαλλίας και τοποθετείται, ακριβώς μετά από την οικονομία της Γερμανίας ως η 5η μεγαλύτερη οικονομική μονάδα, αν ήταν μια ενωμένη χώρα.

Ωστόσο, οι συνεταιρισμοί είναι επιχειρήσεις τοπικής ιδιοκτησίας και λειτουργίας. Σε εθνικό επίπεδο, η συνεταιριστική οικονομία περιλαμβάνει πάνω από 10% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος σε 4 χώρες του κόσμου (Νέα Ζηλανδία (20%), Ολλανδία (18%), Γαλλία (18%) και Φινλανδία (14%)).


Η μέτρηση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων των
Συνεταιρισμών

Παρά το γεγονός ότι επίκεντρο της Παγκόσμιας Απογραφής για τους Συνεταιρισμούς ήταν κατά κύριο λόγο η συλλογή των δεδομένων, έτσι ώστε η μελλοντική έρευνα να μπορεί να διεξαχθεί σχετικά με τον αντίκτυπο των συνεταιρισμών σε μια χώρα, περιφέρεια, κλάδο ή σε παγκόσμιο επίπεδο, διεξήχθη επίσης μια περιορισμένη ανάλυση του οικονομικού και κοινωνικού αντίκτυπου των συνεταιρισμών.

Η ανάλυση αυτή πήρε τη μορφή της χρησιμοποίησης τριών δεικτών που συνέκριναν το συνεταιριστικό σύστημα σε μια δεδομένη χώρα σε σχέση με τον συνολικό πληθυσμό της χώρας και το ΑΕΠ. Αυτοί οι δείκτες είναι η διείσδυση των μελών των συνεταιρισμών σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό (δηλαδή, μελών / πληθυσμού), η απασχόληση από τους συνεταιρισμούς σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό (δηλαδή, απασχόλησης / πληθυσμού) και των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων ή κύκλου εργασιών όλων των συνεταιρισμών μιας χώρας σε σχέση με το ΑΕΠ της χώρας. Οι κορυφαίες δέκα χώρες για καθένα από αυτούς τους δείκτες, αναφέρονται κατωτέρω στον πίνακα 1.

Πίνακας 1: Οι κορυφαίες δέκα χώρες
Κατάταξη
Μέλη & Πελάτες /Πληθυσμό
Απασχόληση / Πληθυσμό
Ετήσια Ακαθάριστα
Έσοδα / ΑΕΠ
1
Γαλλία
Νέα Ζηλανδία
Νέα Ζηλανδία
2
Φινλανδία
Ελβετία
Ολλανδία
3
Ελβετία
Ιταλία
Γαλλία
4
Αυστρία
Γαλλία
Φινλανδία
5
Ντομίνικα
Μάλτα
Λουξεμβούργο
6
Ολλανδία
Φινλανδία
Γερμανία
7
Ιρλανδία
Γερμανία
Ιρλανδία
8
Γερμανία
Ολλανδία
Ιταλία
9
Κύπρος
Ισπανία
Δανία
10
Αυστραλία
Νορβηγία
Πολωνία


Εγγεγραμμένα μέλη & Πελάτες

Ο αριθμός των εγγεγραμμένων μελών / πελατών σε συνεταιρισμούς σε σχέση με τον συνολικό πληθυσμό παρέχει ένα μέτρο της συνεταιριστικής διάδοσης και της αξίας στους καταναλωτές. Αυτό προϋποθέτει ότι οι συνεταιρισμοί σε μια δεδομένη αγορά παρέχουν αξία στα μέλη / πελάτες τους, όπως έχει συχνά αποδειχθεί σε μελέτες. Ενώ ορισμένες έρευνες που περιλαμβάνουν αυτό το ποσοστό διείσδυσης των συνεταιρισμένων μελών βασίζονται μόνο στον ενήλικο πληθυσμό σε μια χώρα, στην παρούσα έρευνα, λόγω της παρουσίας των εκπαιδευτικών, κοινωνικών και υγειονομικών συνεταιρισμών και την επιθυμία να περιληφθούν οι συνεταιρισμοί των νέων, μετρήσαμε τα εγγεγραμμένα μέλη / πελάτες σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό και όχι σε σχέση με τον ενήλικα πληθυσμό.

Με το δείκτη αυτό διαπιστώνουμε ότι 1 στους 6 ανθρώπους κατά μέσο όρο στον κόσμο είναι μέλος ή είναι πελάτης ενός συνεταιρισμού.


Απασχόληση

Ένα ισχυρό επιχείρημα θα μπορούσε να διατυπωθεί ότι κατά τη μέτρηση της συνεταιριστικής απασχόλησης θα πρέπει να χρησιμοποιείται η σχέση με μόνο τον ενήλικο πληθυσμό σε μια χώρα. Ωστόσο, για λόγους συνέπειας χρησιμοποιούμε επίσης τον συνολικό πληθυσμό σε αυτόν το δείκτη. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι σε αυτά τα στοιχεία για την απασχόληση λαμβάνεται υπόψη η επίσημη απασχόληση, οπότε το αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι σημαντικά κατώτερο από την πραγματική απασχόληση. Πιο συγκεκριμένα, η εικόνα της απασχόλησης των γεωργικών συνεταιρισμών στην Κίνα δεν ήταν διαθέσιμη, καθόσον, όπως δηλώθηκε, πολλοί αγρότες προσφέρουν εργασία στο συνεταιρισμό και το εισόδημα προέρχεται από την πώληση των προϊόντων μέσω του συνεταιρισμού. Ενώ αυτοί οι γεωργικοί συνεταιρισμοί έχουν εθελοντική εργασία πολλοί χρησιμοποιούν επίσης αμειβόμενη εργασία, αλλά δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Τούτου λεχθέντος δεν βρήκαμε τεκμήρια ότι η απασχόληση στους συνεταιρισμούς είναι κοντά στα 100 εκατομμύρια όπως είχε εκτιμήσει προηγουμένως ο ΔΟΕ.

Ετήσια Μικτά Έσοδα

Ενώ πολλοί ερευνητές αρχίζουν να χρησιμοποιούν εναλλακτικά μέτρα, εκτός από το ΑΕΠ, για τη μέτρηση της προόδου και του προϊόντος σε μια κοινωνία, πιστεύουμε ότι υπάρχει ακόμα μεγάλη αξία στη χρησιμοποίηση του ΑΕΠ σε σχέση με τα έσοδα των συνεταιρισμών. Αυτό τουλάχιστον αναφέρθηκε στην Παγκόσμια Απογραφή για τους Συνεταιρισμούς. Ως εκ τούτου, αυτά τα εθνικά, τομεακά και παγκόσμια σύνολα θα πρέπει να θεωρούνται ως τα κατώτατα ως προς την συμβολή των συνεταιρισμών στο εθνικό προϊόν.


Εισαγωγή στον Δείκτη της Συνεταιριστικής Οικονομίας

Ενώ ξεχωριστά αυτοί οι τρεις δείκτες μπορεί να μην είναι οι πιο ισχυροί δείκτες οικονομικής ή κοινωνικής προσφοράς ενός κλάδου στην κοινωνία, στο σύνολό τους μπορούν να αποτελέσουν σημαντική ένδειξη για διάφορες οργανώσεις σε διαφορετικές χώρες. Όπως συμβαίνει με τους δείκτες, ο Δείκτης Συνεταιριστικής Οικονομίας ωφελείται από πολλαπλές σχέσεις που περιορίζουν την κατάταξη που καθορίζεται από οποιονδήποτε μεμονωμένο παράγοντα.

Οι σχέσεις εγγεγραμμένων μελών, απασχόλησης και ακαθάριστων εσόδων σταθμίζονται εντός του Δείκτη Συνεταιριστικής Οικονομίας, ώστε να παραχθεί ένα ενιαίο μέτρο για τον προσδιορισμό των πιο συνεταιριστικών οικονομιών σε παγκόσμιο επίπεδο. Σύνοψη των αποτελεσμάτων για τον Δείκτη Συνεταιριστικής Οικονομίας ακολουθεί.


Πίνακας 2: Δείκτης Συνεταιριστικής Οικονομίας

Κατάταξη

Δείκτης Συνεταιριστικής Οικονομίας
1
Νέα Ζηλανδία
2
Γαλλία
3
Ελβετία
4
Φινλανδία
5
Ιταλία
6
Ολλανδία
7
Γερμανία
8
Αυστρία
9
Δανία
10
ΝορβηγίαΚατά την κατάρτιση των αποτελεσμάτων μας για τις πιο συνεταιριστικές οικονομίες στον κόσμο, δοκιμάσαμε έκπληξη από το ότι τα δύο τρίτα των χωρών που αναφέρονται στην πρώτη δεκάδα των πιο συνεταιριστικών οικονομιών απαρτίζουν επίσης 8 από τις κορυφαίες 12 θέσεις στο Δείκτη Κοινωνικής Προόδου (SPI). Ο Δείκτης SPI έχει 54 μέτρα και περιλαμβάνει στοιχεία όπως βασικές ανθρώπινες ανάγκες, ευκαιρία και πρόσβαση στη γνώση. Έχει αναπτυχθεί και προωθείται από την επιτακτική Ανάγκη Κοινωνικής Προόδου. Ενώ είναι πέρα ​​από το πεδίο έρευνας του παρόντος προγράμματος ο καθορισμός εάν υπάρχει οποιαδήποτε σχέση μεταξύ αιτίου και αποτελέσματος μεταξύ συνεταιριστικών οικονομιών και κοινωνικής προόδου, φαίνεται να υπάρχει ένας υψηλός βαθμός συσχέτισης μεταξύ αυτών των δύο καταλόγων.

Πίνακας 3: Δείκτης Κοινωνικής Προόδου και Δείκτης Συνεταιριστικής Οικονομίας

Κατάταξη
Δείκτης Κοινωνικής Προόδου(SPI)
Δείκτης Συνεταιριστικής Οικονομίας (SPI Ranking)
1
Νέα Ζηλανδία
Νέα Ζηλανδία(1)
2
Ελβετία
Γαλλία (20)
3
Ισλανδία
Ελβετία (2)
4
Ολλανδία
Φινλανδία (7)
5
Νορβηγία
Ιταλία (29)
6
Σουηδία
Ολλανδία(4)
7
Καναδάς
Γερμανία (12)
8
Φινλανδία
Αυστρία (11)
9
Δανία
Δανία (9)
10
Αυστραλία
Νορβηγία (5)Τομεακή Ανάλυση

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Απογραφής για τους Συνεταιρισμούς, ο πιο κοινός τύπος του συνεταιρισμού είναι ο γεωργικός συνεταιρισμός. Αυτό επηρεάζεται από τον μεγάλο αριθμό των συνεταιρισμών στην Ινδία και στην Κίνα. Σε αμφότερες αυτές τις χώρες το μικρό μέγεθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (0,3 - 0,4 εκτάρια στην Κίνα, 1,3 εκτάρια στην Ινδία) καθιστά σημαντικό για τους αγρότες να συνεργαστούν για να αποκτήσουν οικονομίες κλίμακας και φάσματος. Ως εκ τούτου, οι δύο αυτές αγορές έχουν μεγάλο αριθμό γεωργικών συνεταιρισμών και ελέγχουν σημαντικό μερίδιο αγοράς σε ορισμένους τομείς. Για παράδειγμα, οι ινδικοί συνεταιρισμοί έχουν μερίδιο αγοράς 36% της αγοράς λιπασμάτων. Οι Κινεζικοί συνεταιρισμοί έχουν μερίδιο 60% της αγοράς στο βαμβάκι, 68% στην επεξεργασία γεωργικών προϊόντων, μερίδιο αγοράς 70-80% στην παραγωγή τσαγιού και μερίδιο αγοράς > 80% στα λιπάσματα. Στις ΗΠΑ υπάρχουν πολλοί γεωργικοί συνεταιρισμοί αλλά τα στοιχεία τους αναμειγνύονται με των συνεταιρισμών προμήθειας και εμπορίας. Επιπλέον, σε πολλές χώρες οι συνεταιρισμοί τροφίμων περιλαμβάνονται στα δεδομένα για τη γεωργία και των συνεταιρισμών καταναλωτών
είναι αναμειγμένα με συνεταιρισμούς παντοπωλείων. Σημαντική προσπάθεια καταβλήθηκε να εξασφαλιστεί η αποφυγή διπλής καταμέτρησης, αλλά πιθανό να υπάρχει κάποια μετατόπιση στα είδη των συνεταιρισμών στην τομεακή περίληψη στον πίνακα 4 κατωτέρω.

Πίνακας 4: Τομεακή Περίληψη

Σύνολα τομέων
Συνεται-ρισμοί
Μέλη/
Πελάτες
Εργαζό-μενοι
Γραφεία /σημεία εξυπηρ.
Περιουσιακά
Στοιχεία δολ. ΗΠΑ
Ετήσια Ακαθάριστα Έσοδα δολ. ΗΠΑ
Τράπεζες/Πιστωτικές Ενώσεις
210.559
703.070.123
2.452.130
296.566
11.262.671.499.563
167.413.448.242
Ασφαλίσεις
3.644
248.864
961.409
1.361
7.500.074.558.634
1.219.472.098.520
Γεωργία/Εμπορία
1.224.650
122.120.167
1.181.682
35.386
133.811.867.460
337.705.145.870
Υπηρεσίες
1.714
19.858.921
94.882
1.015
141.544.317.085
41.944.022.702
Εμπορία/Καταναλωτές
81.437
97.869.940
875.181
100.396
243.888.763.326
154.573.071.133
Εργαζομένων
84.700
4.369.600
1.218.751
0
1.393.874.620
124.821.200.417
Κατοικίας
15247
16.383.048
102.823
173
52.405.481.487
20.709.518.041
Υγείας
1.700
3.441.221
153.180
51
485.789.252
4.075.077.199
Εκπαίδευσης/Κοινωνικών Υπηρεσιών
87998
21.876.
497.445
13.122
840.678.955
12.305.812.264
Προμήθειας ή Εμπορίας
41.865
26.256.054
3.402.008
320.599
239.000.352.255
736.631.647.399
Λοιποί/Ακαθόριστοι
760.985
56.296.177
1.671.257
3.319
31.310.913.789
143.245.072.152
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΝΟΛΑ
2.514.598
1.071.790.167
12.610.748
771.986
19.607.428.096.426
2.962.896.113.938
Περιφερειακή Ανάλυση

Για όσους έχουν ζήσει ή εργασθεί στην Ευρώπη δεν θα προκαλεί έκπληξη το ότι η Ευρώπη προηγείται των άλλων ηπείρων σε διάφορα μέτρα που σχετίζονται με τους συνεταιρισμούς. Δυνητικά σημαντικό για την Ευρώπη και για άλλες περιοχές που επιδιώκουν να προωθήσουν την οικονομική σταθερότητα, είναι ότι οι συνεταιρισμοί σε πολλούς τομείς (π.χ. των τραπεζών) έχουν αποδειχθεί από την ακαδημαϊκή έρευνα και τις επιδόσεις τους κατά την πρόσφατη οικονομική κρίση να είναι λιγότερο ασταθείς από τις εμπορικές τράπεζες τις εισηγμένες στο χρηματιστήριο.
(Βλέπε Hesse, Heiko και Martin Cihak, Cooperative Banks and Financial Stability. International Monetary Fund, Working Paper WP/07/02. 2007).

Πίνακας 5: Περιφερειακή & Παγκόσμια Περίληψη

Περιοχή
Συνεται-ρισμοί
Μέλη και πελάτες
Μέλη συν/σμών % στον πληθυσμό
Εργαζό-μενοι
Εργαζόμενοι σε συν/σμούς % στον πληθυσμό
Γραφεία συν/σμών
Σύνολο περιουσ. Στοιχείων σε δολ. ΗΠΑ
Ετήσια Ακαθ. Έσοδα σε δολ. ΗΠΑ
Ακαθ. Έσοδα ως % ΑΕΠ
Υποσαχά-ρια Αφρική
85.260
18.509.605
2.73
10.914
0,00
5,844
10,847,166,275
851,640,000
0,08
Ασία
1.933.299
484.105.696
12.68
4.306.521
Ο,11
481.871
3,847,329,029,490
653,629,184,870
3,25
Καραϊβική
1049
3.583.511
12.94
54,569
0,20
462
5,934,856,987
182,714,007
0,13
Ευρώπη
356.380
368.006.463
48,66
5.248.852
0,65
224.593
11,688,164,988,277
1,482,481,568,728
7,08
Λατινική Αμερική
42.765
44.179.104
7,81
816.122
Ο,14
14.913
83,886,544,610
18,360,221,538
0,33
Μέση Ανατολή & Β. Αφρική
162.779
4.537.084

1,57
37.714
0,01
1.095
31,681,636,000
3,619,358,000
0,27
Β. Αμερική
31.078
134.725.891
38,63
1.678.778
0,48
41,750
3,825,837,112,751
744,228,134,380
4,12
Ωκεανία
1.988
14.142.814
37,80
460.278
1,23
1.460
113,746,762,037
59,543,292,416
4.30


ΚΟΣΜΟΣ
2.614.598
1.071.790.167
16,31
12.610.748
0,19
771.988
19,607,428,096,426
2,962,896,113,938
4,30
Σχετικά με τα Δεδομένα & τους Περιορισμούς τους

Ως πρώτη του είδους της άσκηση, η Παγκόσμια Απογραφή για τους Συνεταιρισμούς είναι μια συλλογή από τα καλύτερα διαθέσιμα στοιχεία για τους συνεταιρισμούς. Το γεγονός ότι δεν αναφέρονται στοιχεία για τους συνεταιρισμούς σε μια χώρα ή τομέα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι δεν υπάρχουν συνεταιρισμοί. Αυτό θα μπορούσε να οφείλεται στο ότι τα διαθέσιμα για τους συνεταιρισμούς στοιχεία ήταν παλαιότερα από το 2008 ή / και δεν υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με αυτούς. Ομοίως, όπου δεδομένα είναι διαθέσιμα, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι όλοι οι συνεταιρισμοί δραστηριοποιούνται. Για παράδειγμα, με βάση τα δεδομένα που λαμβάνονται από την Εθνική Συνεταιριστική Ένωση της Ινδίας, αναφέρουμε 100.000 συνεταιρισμούς κατοικιών στην Ινδία κατά την Απογραφή. Ωστόσο, λόγω των δυσκολιών στην απόκτηση γης και αδειών δεν έχουν όλες αυτές οι συνεταιριστικές ομάδες οικιστικές μονάδες. Όπου υπήρχαν αξιόπιστες εκτιμήσεις για τον αριθμό των "ενεργών" συνεταιρισμών, χρησιμοποιήσαμε τα στοιχεία αυτά. Σε περίπτωση που τέτοιες εκτιμήσεις δεν ήταν διαθέσιμες χρησιμοποιήθηκαν τα δημοσιευμένα στοιχεία.

Η συνήθως πιο διαθέσιμη εικόνα στο σύνολο των δεδομένων ήταν ο αριθμός των συνεταιρισμών σε έναν τομέα / χώρα. Αυτό ακολουθείται στενά από τον αριθμό των μελών / πελατών. Στη συνέχεια υπάρχει μια κατανομή του αριθμού των παρατηρήσεων που είναι διαθέσιμεςστη βάση δεδομένων κατά καθένα από έξι χαρακτηριστικά. Αυτά τα στοιχεία και οι τομεακές πληροφορίες επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από την ανάδειξη δεδομένων των τραπεζών και των πιστωτικών ενώσεων και των κοινών χαρακτηριστικών που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον τομέα.

Πίνακας 6: Αναφορές στην Απογραφή κατά χαρακτηριστικό


Συνεταιρισμοί
Μέλη/Πελάτες
Εργαζόμενοι
Γραφεία/
Καταστήματα
Αξία περιουσιακών στοιχείων
Ετήσια Ακαθάριστα έσοδα
Αριθμός παρατηρήσεων
145
134
104
95
137
83


Περιοχές για περαιτέρω έρευνα

Το Παγκόσμιο Έτος των Συνεταιρισμών του ΟΗΕ, το 2012, υπηρέτησε ως σημαντική ώθηση για τους συνεταιρισμούς σε πολλές χώρες για να μετρήσουν και να εκτιμήσουν το μέγεθος και τη σημασία τους. Αυτές οι δραστηριότητες και η επακόλουθη δημοσίευση των στοιχείων στο διαδίκτυο, κατέστησαν δυνατή την ολοκλήρωση αυτού του έργου από το Τμήμα Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων του ΟΗΕ. Ωστόσο, υπάρχει περιορισμένη ομοιομορφία αυτού του τύπου των δεδομένων που μετρούνται και συγκεντρώνονται. Οι έξι δείκτες που χρησιμοποιούνται στην Παγκόσμια Απογραφή για τους Συνεταιρισμούς που είναι σχετικά κοινοί σε όλους τους τύπους των επιχειρήσεων, παρέχουν μια ικανοποιητική εικόνα για το μέγεθος, τις επιπτώσεις και το πεδίο εφαρμογής μιας επιχείρησης και είναι στοιχεία ευρέως διαθέσιμα από τις επιχειρήσεις.

Όπως συνέβη και με τις πρωτοβουλίες για τις ροές των παγκόσμιων εμβασμάτων και την πρόσβαση στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, ελπίζεται ότι αυτά τα δεδομένα θα είναι ένα πρώτο βήμα για να βοηθήσει τους μελλοντικούς ερευνητές στο έργο τους σχετικά με τους συνεταιρισμούς και θα παίξουν καταλυτικό ρόλο στην κατανόηση βασικών μοχλών για την συνεταιριστική ανάπτυξη. Μέχρι το εύρος και οι δυνατότητες των συνεταιρισμών να γίνουν καλύτερα κατανοητές, η έρευνα για έξυπνες πολιτικές για την προώθηση των συνεταιρισμών θα είναι ανάπηρη.


Μεθοδολογία και Εύρος της Απογραφής

Η πρώτη πηγή των δεδομένων για την Παγκόσμια Απογραφή για τους Συνεταιρισμούς ήταν οι εθνικού επιπέδου έρευνες που εστάλησαν σε εθνικές ενώσεις ή / και στις κυβερνητικές υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες για τους συνεταιρισμούς. Πριν από την εφαρμογή της, η έρευνα δοκιμάστηκε στην Καραϊβική και στην Αφρική με κυβερνητικούς φορείς και ιδιωτικές οργανώσεις. Επιπλέον αυτών των απαντήσεων εθνικού επιπέδου, στην έρευνα υπήρξαν οι απαντήσεις από περιφερειακές ή κλαδικές οργανώσεις (όπως, ασφαλιστικές, τραπεζικές, πιστωτικές ενώσεις, συνεταιρισμοί καταναλωτών, υπηρεσιών, αλιέων) και διεθνείς συνεταιριστικές ενώσεις. Οι έρευνες διεξήχθησαν στα αγγλικά, γαλλικά και ισπανικά. Για να συνεχισθεί η κάλυψη των κενών, χρησιμοποιήθηκαν εκθέσεις από τις κυβερνήσεις ή / και ενώσεις συνεταιρισμών ως μέρος της έρευνας γραφείου.

Οι διαβουλεύσεις με κυβερνητικούς φορείς που είναι υπεύθυνοι για την συνεταιριστική ανάπτυξη, με εθνικές επιτροπές από το Διεθνές Έτος των Συνεταιρισμών, με τη Διεθνή Συνεταιριστική Συμμαχία (ICA), τη Διεθνή Ομοσπονδία Συνεταιριστικών και της Αλληλασφαλιστικών φορέων (ICMIF), το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Πιστωτικών Ενώσεων, την Ευρωπαϊκή Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών και άλλους ήταν καθοριστικές για τη συγκέντρωση των πιο πλήρων στοιχείων, όσο είναι δυνατόν.

Η Απογραφή περιλαμβάνει δεδομένα για όλους τους συνεταιρισμούς και τα ταμεία αλληλασφάλισης που ανήκουν σε μέλη / πελάτες τους και συμμορφώνονται με το πνεύμα των συνεταιριστικών αρχών. Παρά το γεγονός ότι η εστίαση έχει παγκόσμιο χαρακτήρα, δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή σε χώρες με μεγάλο πληθυσμό και γνωστές συνεταιριστικές κινήσεις που έχουν σε μεγάλο βαθμό παραλειφθεί στο παρελθόν από προσπάθειες συγκέντρωσης δεδομένων. Μόνο επαληθεύσιμες εκτιμήσεις από υπουργεία ή / και συνεταιριστικές ενώσεις, από το 2008 ή, πιο πρόσφατα, έγιναν αποδεκτές.

Παρά το γεγονός ότι οι απογραφές και η έρευνα γραφείου ήταν οι κύριες μέθοδοι για τη συλλογή πληροφοριών, το μέγεθος και το εύρος των κινεζικών και ινδικών συνεταιριστικών συστημάτων είναι τόσο μεγάλα και πολύπλοκα, ώστε αποφασίστηκε από Τμήμα Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων του ΟΗΕ να διεξαχθεί πρόσθετη έρευνα πεδίου για τους συνεταιρισμούς σε αυτές τις δύο χώρες, ως μέρος της Παγκόσμιας Απογραφής.


Χρονικό πλαίσιο

Η Παγκόσμια Απογραφή για τους συνεταιρισμούς διεξήχθη μεταξύ Αυγούστου 2013 - Μαρτίου 2014. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Τμήματος Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών.Σχετικά με τον Συγγραφέα & Ευχαριστίες

Η εταιρεία Dave Grace & Associates, μια εταιρεία συμβούλων που ειδικεύεται στην συνεταιριστική ανάπτυξη και οικονομική ένταξη, διεξήγαγε την Παγκόσμια Απογραφή για τους Συνεταιρισμούς. Οι επικεφαλής της Dave Grace & Associates έχουν 14 χρόνια εμπειρίας στη διεξαγωγή παρόμοιου τύπου ερευνών για χρηματοπιστωτικούς συνεταιρισμούς και έχουν εργαστεί σε περισσότερες από 65 χώρες. Ειδική αναγνώριση οφείλεται στο προσωπικό του Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής του Τμήματος Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών για τη βοήθειά τους στην εργασία αυτή και στη
Maria Elena Chavez Hertig, μια ανεξάρτητη σύμβουλο και συνεταιριστικό εμπειρογνώμονα για τη χρήσιμη υποστήριξή της.