Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019

Έκθεση για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα "Κοινωνικές Επιχειρήσεις και τα οικοσυστήματα τους - Ελλάδα (2019) Social enterprises and their ecosystems in Europe: Country report – Greece (2019)
H παρακάτω έκθεση παρουσιάζει την γενική εικόνα του πεδίου της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, με βάση στοιχεία του Ιουλίου 2019. Συγγραφείς της είναι ο κ. Άγγελος Βαρβαρούσης και Γιώργος Τσιτσιρίγκος. 

Μπορείτε να διαβάσετε την έκθεση εδώ