Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019

Ανακοίνωση για το ετήσιο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Συνεταιριστικής Έρευνας της Διεθνούς Συνεταιριστικής Ένωσης στο Πάντειο Πανεπιστήμιο 8-10 Ιουλίου 2020


Το  ετήσιο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Συνεταιριστικής Έρευνας της Διεθνούς Συνεταιριστικής Ένωσης  θα λάβει χώρα στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Σπουδών στις 8 – 10 Ιουλίου 2020.

Ο βασικός διοργανωτής του συνεδρίου είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Συνεταιριστικής Έρευνας της Διεθνούς Συνεταιριστικής Ένωσης και οι τοπικοί συνδιοργανωτές είναι το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, το Ινστιτούτο Συνεταιριστικών Ερευνών και Μελετών και το Λαϊκό Πανεπιστήμιο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.
Η βασική θεματική του συνεδρίου είναι : «Η επανεξέταση των συνεταιρισμών από το τοπικό στο παγκόσμιο επίπεδο και από το παρελθόν στο μέλλον», ενώ στα προτεινόμενα θέματα περιλαμβάνονται- μεταξύ άλλων: οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, οι καταναλωτικοί συνεταιρισμοί, καθώς και αναδυόμενες μορφές συνεταιρισμών (όπως για π.χ. συνεταιριστικές πλατφόρμες), η συνεταιριστική διακυβέρνηση, οι συνεταιρισμοί και η επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, το συνεταιριστικό δίκαιο οι δημόσιες πολιτικές κ.α.


Σημειώνεται ότι η προθεσμία για την πρόταση περιλήψεων είναι η 31η Ιανουαρίου 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε στην ιστοσελίδα https://ica-ccr-athens.gr/