Πέμπτη 30 Μαΐου 2019

Εξώφυλλο - Περιεχόμενα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΙΣΕΜ)      

ISSN 2407-9626

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
-
 SOCIAL ECONOMY

Τεύχος 17 – Μαιος 2019

3. Επιστημονικές Εργασίες


Β.Αυγέρης Α., Σεργάκη Π., Κοντογεώργος Α. "Η ύπαρξη της αμοιβαιότητας μεταξύ των φοιτητών: Μια εμπειρική διερεύνηση από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης"

4. Αξίολογα Κείμενα 


5. Νομοθεσία


6. Συμπεράσματα Επιστημονικών Συνεδρίων7. Σχόλια 


8. Βιβλία 
Για λήψη του τεύχους 17 σε εκτυπώσιμη μορφή, πατήστε εδώ

*Περιμένουμε άρθρα, βιβλία, και εκδόσεις σας για το επόμενο τεύχος