Τετάρτη 29 Μαΐου 2019

Διανέοσις "Ένα Νέο Μοντέλο Συνεργατικότητας Για Τον Πρωτογενή Τομέα στην Ελλάδα"


Μια σημαντική έρευνα της Διανεοσις με τίτλο "Ένα Νέο Μοντέλο Συνεργατικότητας Για Τον Πρωτογενή Τομέα στην Ελλάδα" περιγραφει τα προβλήματα, αλλά και λαμπρά παραδείγματα αγροτικών συνεταιρισμών της χώρας και προτείνει λύσεις για την ανάπτυξή τους. 
Για την έρευνα της Διανέοσις θα επανέλθουμε και στο επόμενο τεύχος του φθινοπώρου.

Η έρευνα ενισχύει την άποψη του ΙΣΕΜ και την τοποθέτηση του προέδρου της για την αδηρητη αναγκαιότητα της λειτουργίας και αναπτυξης των συνεταιρισμών των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων της χώρας (βλ. Κείμενο κ. Αποστολόπουλου).

Μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της έρευνας στο παρακάτω link: