Τετάρτη 29 Μαΐου 2019

Διεθνής Οργανισμός Εργασίας " Εργασία για ένα λαμπρότερο μέλλον" - International Labour Organization " Work for a brighter future"

Ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας παρουσίασε το 2019 την έκθεση "Εργασία για ένα λαμπρότερο μέλλον". Η έκθεση αναγνωρίζει ότι τα επιχειρηματικά μοντέλα πρέπει να ευθυγραμμιστούν σε μια ατζέντα με επίκεντρο τον άνθρωπο και αυτό ακριβώς παρέχει το επιχειρηματικό μοντέλο συνεργασίας θέτοντας τους ανθρώπους πάνω από το κέρδος. Η σφυρηλάτηση αυτής της νέας πορείας απαιτεί δέσμευση από πλευράς κυβερνήσεων καθώς και εργοδοτικών και εργατικών οργανώσεων. Δίνεται έμφαση στην απαραίτητη επένδυση που πρέπει να γίνεται από την πλευρά των επιχείρησεων στη συνεχή βελτίωση των δεξιοτήτων των εργαζομένων τους, στη βελτίωση των συνολικών συνθηκών εργασίας και του ευρύτερου εργασιακού περιβάλλοντος.

Mπορείτε να διαβάσετε την πλήρη έρευνα στην αγγλική γλώσσα εδώ