Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019

6ο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 29-30 Νοεμβρίου


Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 2019

Διεξήχθη στην Αθήνα, το διήμερο 29-30 Νοεμβρίου 2019, το 6ο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, που αποτελεί ανοιχτή συνάντηση φορέων και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.).
Στο πλαίσιο του Φόρουμ έλαβε  χώρα  το πρώτο εργαστήριο με θέμα «Η ελληνική συνεταιριστική νομοθεσία, από τον κατακερματισμό στην ενοποίηση»  με στόχο να εντοπισθούν τα εμπόδια που δημιουργεί η πολυνομία στο εσωτερικό του συνεταιριστικού κινήματος και στις εξωτερικές σχέσεις των συνεταιρισμών με φορείς, με τελικό στόχο την ενδυνάμωση της ενότητας του συνεταιριστικού κινήματος.  Σύντομες παρουσιάσεις έγιναν από εκπροσώπους δικτύων, δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων συνεταιριστικών οργανώσεων αναφορικά με τις επιπτώσεις της πολυνομίας στην ενότητα του συνεταιριστικού κινήματος, ενώ εκτενέστερα μίλησαν ο καθηγητής Συνεταιριστικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι κ.  Hagen Henry, o νομικός σύμβουλος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ιωαννίνων κ. Ν. Καπελίδης και η Γενική Γραμματέας του Ινστιτούτου Συνεταιριστικών Ερευνών και Μελετών (Ι.Σ.Ε.Μ.) κα. Ο. Κλήμη-Καμινάρη.
To μεσημέρι της Παρασκευής 29 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε εργαστήριο με θέμα «Κέντρα Στήριξης της Κ.ΑΛ.Ο. , εργαλεία, πρακτικές και προοπτικές», όπου συμμετείχαν εκπρόσωποι διαφόρων κέντρων στήριξης της χώρας, καθώς και εκπρόσωποι άλλων φορέων. Στο εργαστήριο αναφέρθηκαν τα εργαλεία, η μεθοδολογία καθώς και η πορεία των κέντρων στήριξης, ενώ αναδείχθηκαν οι διαφορετικές προσεγγίσεις που προκύπτουν ανάλογα με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας που καλύπτει το κάθε κέντρο.
Το απόγευμα πραγματοποιήθηκε δημόσια συζήτηση με θέμα «Το μέλλον των δημόσιων πολιτικών για την Κ.ΑΛ.Ο. στην Ελλάδα», όπου μίλησαν η κ. Αννα Κονιωτάκη, Πρόεδρος Ένωσης Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. Αττικής, η κ. Έλενα Κοντονάσιου από το Υπουργείο Εργασίας και κ.  Hagen Henry, καθηγητής του Πανεπιστημίου του Ελσίνκι. Στη συζήτηση αναλύθηκαν θέματα σε σχέση με τα θετικά και αρνητικά του σημεία του ισχύοντος θεσμικού και νομικού πλαισίου της Κ.ΑΛ.Ο., καθώς και προτάσεις βελτίωσης.
Το πρωί του Σαββάτου πραγματοποιήθηκαν δύο εργαστήρια το πρώτο με τίτλο «Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία και Περιβαλλοντική Αειφορία» που αφορούσε τις καλές περιβαλλοντικές πρακτικές και τον σχεδιασμό νέων δραστηριοτήτων στην κατεύθυνση της αειφορίας και το δεύτερο με τίτλο « ΚΑΛΟ και φύλο» που εμπεριείχε ανταλλαγή εμπειριών των εκπροσώπων των φορέων της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) σε σχέση με έμφυλα ζητήματα που αφορούν τόσο στην εσωτερική λειτουργία τους όσο και στην εξωτερική τους επικοινωνία. Tέλος το φόρουμ ολοκληρώθηκε με το εργαστήριο «Εργαλεία για τη δημιουργία βιώσιμων ενεργειακών κοινοτήτων» που προσέφερε γνώση, δικτύωση και πρακτικά εργαλεία για την ίδρυση, ανάπτυξη και λειτουργία επιτυχημένων Ενεργειακών Κοινοτήτων.