Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019

Εξώφυλλο - Περιεχόμενα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΙΣΕΜ)      

ISSN 2407-9626

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
-
 SOCIAL ECONOMY

Τεύχος 18 – Δεκέμβριος 2019

3. Επιστημονικές Εργασίες
4. Αξιόλογα Κείμενα

 5. Νομοθεσία6. Σχόλια – Ανακοινώσεις 

7. Βιβλία

*Περιμένουμε άρθρα, βιβλία, και εκδόσεις σας για το επόμενο τεύχος

Για λήψη του τεύχους 18 σε εκτυπώσιμη μορφή, πατήστε εδώ