Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020

Ανακοίνωση για το 21ο Τεύχος του Περιοδικού Κοινωνική Οικονομία του ΙΣΕΜ

Σας ενημερώνουμε ότι το επόμενο τεύχος (21ο ) του Περιοδικού μας αναμένεται (καλώς εχόντων των πραγμάτων) να εκδοθεί εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Ιουνίου 2021.

Μπορείτε να μας αποστείλετε σχετικό υλικό προς δημοσίευση για επόμενο τεύχος μας μέχρι τέλος Απριλίου 2021, στο e-mail μας  isem.institute@gmail.com.