Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2020

Εξώφυλλο - Περιεχόμενα

         ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΙΣΕΜ)      

ISSN 2407-962

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

SOCIAL ECONOMY

Τεύχος 20 – Δεκέμβριος 2020

1. Σημείωμα της Έκδοσης – Editorial Note

2. Συμβούλιο της Έκδοσης

3. Επιστημονικές Εργασίες

A. Επιτροπάκης Ζ., Αυγέρης Α. , Αμπελίδου Μ., Σεργάκη Π., Κοντογεώργος Α. & Χατζηθεοδωρίδης Φ. «Οι Ελαιοκομικοί  Συνεταιρισμοί στην Ελλάδα: Η περίπτωση του Ελαιοκομικού Συνεταιρισμού Κριτσάς και η συμβολή του στην Τοπική Ανάπτυξη»


Β. Βήκας Ι., Αμπελιώτης Κ., Αποστολόπουλος Κ., «Η δημοσιοποίηση στοιχείων για τους

κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς και οικονομικούς δείκτες των ελληνικών οργανισμών

 

Γ. Κοντογεώργος Α., Τρέμμα Ο., Χατζηθεοδωρίδης Φ., «Αναζητώντας το προφίλ του

Καταναλωτή Συνεταιριστικών Προϊόντων: Μια Μελέτη Τμηματοποίησης»

 

Δ. Μπέκας Α., Φεφές Μ., «Χρησιμότητα και δυναμική του Εθνικού Μητρώου Αγροτικών

Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων»

 

4. Αξιόλογα Κείμενα

Α. ΟΟΣΑ - Η κοινωνική οικονομία και η κρίση του Covid-19 : τρέχοντες και μελλοντικοί ρόλοι (Περίληψη στα Ελληνικά και πλήρες κείμενο στα Αγγλικά)

 Β. Μητροπούλου Α. – «Μέλη-Συνεταιριστές και Μέλη – Επενδυτές στον Αγροτικό Συνεταιρισμό

 Γ. Αποστολόπουλος Κ. -  «Οικονομικές Ανισότητες και Ποιότητα Ζωής: Μία Διαρκής και Εντεινόμενη Πρόκληση»


5. Σχόλια–Ανακοινώσεις 

Α. Συμμετοχή Μελών ΙΣΕΜ στο 21ο  Συνέδριο Ελλήνων Περιφερειολόγων

Β.Σχόλιο και Ευχαριστίες Συντακτικής Ομάδας ΙΣΕΜ για τις δυσχέρειες που επέφεραν οι περιορισμοί της πανδημίας κατά την έκδοση του Περιοδικού

Γ.Σχόλιο κ. Κοντογεώργου Α. για τη βελτίωση της παραγωγικότητας του αγροτικού τομέα

Δ. Ανακοίνωση για το 21ο Τεύχος του ΠεριοδικούΚοινωνική Οικονομία του ΙΣΕΜ

 6. Βιβλία


*Περιμένουμε άρθρα, βιβλία, και εκδόσεις σας για το επόμενο τεύχος , isem.institute@gmail.com

 Για λήψη του τεύχους 20 σε εκτυπώσιμη μορφή, πατήστε εδώ