Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020

Σχόλιο και Ευχαριστίες Συντακτικής Ομάδας ΙΣΕΜ για τις δυσχέρειες που επέφεραν οι περιορισμοί της πανδημίας κατά την έκδοση του Περιοδικού


Η δύσκολη κατάσταση που έχει επιφέρει η πανδημία στην καθημερινότητα όλων μας, επηρέασε και την έκδοση του παρόντος τεύχους μας . Σημαντικές ημερίδες, φόρουμ και συνέδρια που αφορούσαν στον ευρύτερο χώρο της κοινωνικής οικονομίας αναγκάστηκαν να αναβληθούν ή και ματαιώθηκαν με αποτέλεσμα τον περιορισμό του διαθέσιμου υλικού. Για το λόγο αυτό θέλουμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα όλους τους συνεργάτες και φίλους του Περιοδικού για την έγκαιρη αποστολή των επιστημονικών τους άρθρων και των αξιόλογων κειμένων τους.