Σάββατο 1 Απριλίου 2017

Εξώφυλλο - Περιεχόμενα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΙΣΕΜ)
ISSN 2407-9626
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Τεύχος 12, Απρίλιος-Ιούνιος 2017
Περιεχόμενα
Επιστημονικές εργασίες
Αξιόλογα κείμενα

Νομοθεσία
Σχόλια
Συνεταιριστικές Οργανώσεις