Σάββατο 1 Απριλίου 2017

Κώδικας Συνεταιρισμού εργαζομένωνΣυντάχθηκε από το Συμβούλιο του Συνεταιρισμού Εργαζομένων της Οργάνωσης “Συνεταιρισμοί του Ηνωμένου Βασιλείου” (Co-operatives UK). Αφιερωμένο στους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο οι, οποίοι παίρνουν στα χέρια τους την ιδιοκτησία και τον έλεγχο της επαγγελματικής τους ζωής.


Τι είναι ο Κώδικας Συνεταιρισμού Εργαζομένων
Το 2006, μια ομάδα έμπειρων εργαζομένων συνεταιριστών του Ηνωμένου Βασιλείου εξήγησαν πώς να χρησιμοποιούνται οι συνεταιριστικές αρχές για τη δημιουργία καλών συνεταιριστικών επιχειρήσεων.
Με τον τίτλο «Κώδικας Διακυβέρνησης Συνεταιρισμού Εργαζομένων», και δημοσίευση από την οργάνωση “Co-operatives UK” , το φυλλάδιο αυτό εκθέτει αυτό που καθένας θα περίμενε και για το οποίο θα συνεργαζόταν για να πραγματοποιηθεί, ως μέλος ενός συνεταιρισμού εργαζομένων.


Το 2012, επικαιροποιήσαμε αυτόν τον κώδικα, για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να δημιουργήσουν και να υπερασπίζονται αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας, με τη λογική της ισότητας και του σεβασμού στην εργασία, όπου οι άνθρωποι ωφελούνται δίκαια από την εργασία τους και ασκούν συλλογικό έλεγχο της εργασιακής τους ζωής.


Το φυλλάδιο αυτό συντάχθηκε από ανθρώπους που βρίσκονταν εκεί που εσείς είστε τώρα - ή, ίσως, όπου θα θέλατε να είστε - και συνοψίζει ό,τι εμείς νομίζουμε ότι ένας συνεταιρισμός εργαζομένων θα πρέπει να φαίνεται και να αισθάνεται. Δεν είναι ένα αναλυτικό εγχειρίδιο, καθώς υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, και άλλα μέρη, όπου μπορείτε να βρείτε συμβουλές και υποστήριξη από αφοσιωμένους ανθρώπους.


Ελπίζουμε ότι μπορείτε να κάνετε πρακτική χρήση των ιδεών που περιέχονται εδώ. Ελπίζουμε επίσης ότι θα σας παρακινήσει να προχωρήσετε σε κάποια αλλαγή και να μοιραστείτε τις εμπειρίες σας μαζί μας. Οι συνεταιρισμοί εργαζομένων είναι ριζοσπαστικοί, ηθικοί και μπορεί να γίνουν μια δύναμη υπέρ της δημιουργίας ενός κόσμου που βασίζεται στη συνεργασία. Ελάτε μαζί μας.
Δικοί σας στη συνεργασία,
Alison Banton (Dulas), Bob Cannell (Suma), Richard Crook (Essential Trading), Lyn Hope (Midshires Ένδυση), Ed Russell (Co-operative Web), Britta Werner (Unicorn Παντοπωλείο), Sion Whellens (Calverts)

(Συμβούλιο Συνεταιρισμού Εργαζομένων του 2011/12)
Τι είναι ένας συνεταιρισμός εργαζομένων;

Οι συνεταιρισμοί εργαζομένων εμφανίζονται με πολλές μορφές. Οι επιτυχημένοι συνεταιρισμοί έχουν ένα κοινό στοιχείο: εφαρμόζουν τις αξίες του συνεργατισμού - αυτονομία, δημοκρατία, ισότητα, ισοτιμία και αλληλεγγύη, στο χώρο εργασίας και στις κοινότητές τους.
Στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν υπάρχει ειδική συνεταιριστική νομοθεσία. Αυτό σημαίνει ότι οι συνεταιρισμοί εργαζομένων μπορούν να χρησιμοποιήσουν οποιαδήποτε νομική μορφή, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών, των κοινωνιών και άλλων μορφών συνεργασίας.
Οι συνεταιρισμοί εργαζομένων είναι εμπορικές επιχειρήσεις, ανήκουν και διοικούνται από τους ανθρώπους που εργάζονται σε αυτούς, οι οποίοι έχουν ισότιμο λόγο σε ό,τι κάνει η επιχείρηση, και ένα δίκαιο μερίδιο στον πλούτο που προκύπτει από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχουν.


Εκτός από την ωφέλεια των μελών τους, όλοι οι συνεταιρισμοί έχουν τις ίδιες διεθνώς αποδεκτές αρχές και ενεργούν από κοινού γα την «οικοδόμηση ενός καλύτερου κόσμου μέσω της συνεργασίας».

"Οι συνεταιρισμοί εργαζομένων έχουν ως στόχο τη δημιουργία και τη διατήρηση βιώσιμων θέσεων εργασίας και τη δημιουργία πλούτου, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα της ζωής των εργαζομένων-μελών, να γίνει αξιοπρεπής η ανθρώπινη εργασία, να είναι αποδεκτή η δημοκρατική αυτοδιαχείριση των εργαζομένων και να προωθείται η κοινοτική και η τοπική ανάπτυξη." (CICOPA / ICA, 2005.)

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για συμβουλές σχετικά με την ίδρυση συνεταιρισμού ή για να προμηθευτείτε αντίτυπο του παρόντος Κώδικα.
Δομές διακυβέρνησης και διαχείρισης

Οι δομές διακυβέρνησης και διαχείρισης των συνεταιρισμών εργαζομένων απεικονίζουν τις προσωπικότητες και την ιστορία τους.


Οι μικροί ή νεοπαγείς συνεταιρισμοί εργαζομένων τείνουν να λειτουργούν ως συλλογικότητες, όπου οι δομές διαχείρισης και διακυβέρνησης είναι ουσιαστικά επίπεδες και άτυπες.


Καθώς ο συνεταιρισμός εργαζομένων μεγαλώνει, η διακυβέρνηση τείνει προς την εκλογή ενός αντιπροσωπευτικού σώματος από τα μέλη. Επίσης, η διαχείριση και οι λειτουργικές αποφάσεις συχνά αναθέτονται σε ημιαυτόνομες ομάδες ή άτομα.


Μην περιορίζεστε από παραδοσιακές μεθόδους διαχείρισης, δοκιμάστε νέα πράγματα και μάθετε ό,τι είναι λειτουργικό.
Η συλλογικότητα

Όταν οι άνθρωποι για πρώτη φορά συνεργάζονται για να σχηματίσουν έναν μικρό συνεταιρισμό εργαζομένων, συχνά εργάζονται ως μια συλλογικότητα, έτσι ώστε η διακυβέρνηση, η διαχείριση και η λειτουργία δεν είναι ξεχωριστές σφαίρες. Τα μέλη βρίσκονται στο ίδιο τυπικό επίπεδο, ως διοικητικοί σύμβουλοι ή ενεργούν σαν διοικητικοί σύμβουλοι, χρησιμοποιώντας μια επίπεδη δομή, όπου ο καθένας έχει τα ίδια δικαιώματα. Μερικοί μπορεί να πάρουν το προβάδισμα σε συγκεκριμένους τομείς σε ειδικές περιοχές δραστηριοτήτων , αλλά οι ρόλοι μπορεί να αλλάξουν ανάλογα με τις περιστάσεις.

Αυτο-διαχειριζόμενες Ομάδες Εργασίας

Καθώς μεγαλώνουν, οι συνεταιρισμοί συχνά αναπτύσσονται σε ημι-αυτόνομες ομάδες που χειρίζονται διαφορετικά τμήματα της επιχείρησης: cafe / κατάστημα, πωλητές / σχεδιαστές / εκτυπωτές, αποθηκάριοι / οδηγοί / αγοραστές, κ.λπ.

Αυτές οι ομάδες γίνονται αυτο-διαχειριζόμενες, και προτείνουν τους εκπροσώπους τους από τη δική τους ομάδα στο αιρετό όργανο.


Σύστημα ιεραρχίας


Συνήθως αυτό σημαίνει γενικό διευθυντή ή διευθυντές που επιλέγονται. Μερικές φορές εκλέγονται ή ειδικά διορίζονται ή επιλέγονται από το αιρετό όργανο. Είναι υπόλογοι στο αιρετό όργανο, και τους έχει δοθεί η εξουσία διαχείρισης της οργάνωσης. Σε μεγαλύτερους συνεταιρισμούς μπορεί να υπάρχουν πολλαπλά επίπεδα διαχείρισης. Μια φράση που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη σχέση αυτή είναι «διαχείριση δεν είναι μια κατάσταση, αλλά μια διαδικασία».


Συνεταιρισμοί εργαζομένων σε όλο τον κόσμο

Υπάρχουν περίπου 500 συνεταιρισμοί εργαζομένων στο Ηνωμένο Βασίλειο, που δραστηριοποιούνται σε πολλούς διαφορετικούς τομείς, από γραφεία αρχιτεκτονικής τριών ατόμων μέχρι επιχειρήσεων χονδρικής πώλησης και διανομής πολλών εκατομμυρίων λιρών. Αλλά δεν είμαστε πολλοί.
Υπάρχουν συνεταιρισμοί εργαζομένων σε όλο τον κόσμο.
Στη χώρα των Βάσκων, οι συνεταιρισμοί εργαζομένων του Μοντραγκόν ιδρύθηκαν στη δεκαετία του 1950, κατά τη διάρκεια μιας περιόδου οικονομικής ύφεσης. Είναι τώρα ο 7ος μεγαλύτερος όμιλος επιχειρήσεων στην Ισπανία. Αλλού στην Ισπανία, υπάρχουν 20.000 συνεταιρισμοί εργαζομένων.


Στην Ιταλία, υπάρχουν 14.000 δικτυωμένων κοινωνικών συνεταιρισμών εργαζομένων οι οποίοι προσφέρουν το 50% των κοινωνικών υπηρεσιών. Οι συνεταιρισμοί αποτελούν το 30% της οικονομίας σε πολλές βόρειες ιταλικές πόλεις, και πολλοί από αυτούς είναι συνεταιρισμοί εργαζομένων.


Στην Αργεντινή, οι εργαζόμενοι ανέλαβαν τα εργοστάσιά τους που έπληξε η ύφεση. Αυτά τα «empresas recuperados» και οι άλλοι 7000 συνεταιρισμοί εργαζομένων αντιπροσωπεύουν τώρα πλέον το 10% του εθνικού ΑΕΠ. Σε όλη τη Νότια Αμερική, οι άνθρωποι επιλέγουν ένα συνεταιριστικό δρόμο για την οικονομική ανάπτυξη.


Οι συνεταιρισμοί εργαζομένων εξαπλώνονται στην Κίνα, την Νότια Αφρική, τις ΗΠΑ και αλλού, καθώς οι άνθρωποι συνειδητοποιούν ότι μπορούν να πάρουν στα χέρια τους τον έλεγχο της εργασιακής τους ζωής. Κυβερνήσεις όπως της Βραζιλίας, της Γαλλίας και της Ιαπωνίας ψηφίζουν ειδικούς νόμους για την υποστήριξη της ανάπτυξης των συνεταιρισμών εργαζομένων.


Όπου υπάρχουν, οι συνεταιρισμοί των εργαζομένων είναι πιο ανθεκτικοί από τις συνηθισμένες καπιταλιστικές επιχειρήσεις. Πιστεύουμε ότι είναι ένας καλύτερος τρόπος για τη δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας και ουσιαστικής εργασίας.

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον κώδικα

Αυτό το φυλλάδιο είναι σκόπιμα σύντομο. Εστιάζει στις βασικές λειτουργίες ενός καλά διοικούμενου συνεταιρισμού εργαζομένων, (που συνεπάγεται τον ενεργό συνδυασμό της επιχείρησης και των συνεταιριστικών αρχών), και όχι στην παροχή λεπτομερειών σχετικά με τις πολιτικές και τις διαδικασίες, ούτε αποτελεί οδηγό για την ίδρυση συνεταιρισμού.
Αν ήδη συμμετέχετε σε έναν συνεταιρισμό εργαζομένων, μπορεί να θέλετε να τον χρησιμοποιήσετε ως μέσον ελέγχου για τις περιοχές, όπου ο συνεταιρισμός σας λειτουργεί καλά - ή λιγότερο καλά. Ή μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε ως μια αφορμή συζητήσεων μεταξύ των μελών.


Πολλοί νέοι συνεταιρισμοί εργαζομένων χρησιμοποιούν τον Κώδικα ως λίστα ελέγχου για να οικοδομήσουν έναν υγιή συνεταιρισμό και μια αποτελεσματική επιχείρηση.


Εάν δεν είστε μέλος ενός συνεταιρισμού, θα μπορούσατε να τον δείτε σαν μια συντομογραφία οδηγού για το τι επιδιώκει ένας συνεταιρισμός εργαζομένων.


Υπάρχει ένας online έλεγχος διακυβέρνησης για τους ανθρώπους που εργάζονται ατομικά ή ως ομάδα. Πιο αναλυτικές πληροφορίες, παραδείγματα και εργαλεία μπορούν επίσης να βρεθούν στη διεύθυνση: www.uk.coop/workercode

Όλοι αυτοί οι πόροι παρέχονται από μέλη της οργάνωσης “Cooperatives UK”, έτσι παρακαλούμε να προσθέσετε τυχόν πόρους που έχετε αναπτύξει ή βρήκατε χρήσιμους, έτσι ώστε και άλλοι να μπορούν να επωφεληθούν.


1η Αρχή Εθελοντική και ελεύθερη προσχώρηση

Η συμμετοχή σε συνεταιρισμό είναι ελεύθερη σε όλους τους εργαζόμενους που είναι ικανοί και πρόθυμοι να αποδεχθούν τις ευθύνες της ιδιότητας του μέλους. Οι συνεταιρισμοί εργαζομένων λειτουργούν καλύτερα ως μια συνολική ομάδα των μελών με μακροχρόνια συλλογικά συμφέροντα στην επιτυχία της επιχείρησης.
Ο συνεταιρισμός σας πρέπει:
 1. Να παρέχει σε όλους τους εργαζόμενους χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την συμμετοχή και τον τρόπο εγγραφής.
 2. Να παρέχει στα μέλη ένα συμφωνημένο σύνολο των δικαιωμάτων και των ευθυνών, συνήθως ως περιγραφή εργασίας ή συμφωνία των μελών.
 3. Να προβλέπει μια δοκιμαστική περίοδο και κατάρτιση των μελών για τους εργαζόμενους που θέλουν να γίνουν μέλη.
 4. Να προτείνει την εγγραφή ως μελών σε όλους τους εργαζόμενους που είναι ικανοί και πρόθυμοι να αποδεχθούν τις ευθύνες της ιδιότητας του μέλους.
 5. Να εξασφαλίζει ότι η πλειονότητα των εργαζομένων είναι μέλη και η πλειονότητα των μελών είναι εργαζόμενοι.

2η Αρχή Δημοκρατικού Ελέγχου από τα μέλη

Οι συνεταιρισμοί είναι δημοκρατικές οργανώσεις που ελέγχονται από τα μέλη τους, τα οποία καθορίζουν την πολιτική και παίρνουν τις αποφάσεις. Τα μέλη υπηρετούν ως εκλεγμένοι εκπρόσωποι και είναι υπόλογοι στο σύνολο των μελών.
Οι συνεταιρισμοί εργαζομένων επιτυγχάνουν όταν όλα τα μέλη συμμετέχουν σε διαφανή, ορθή λήψη αποφάσεων αλλά και όπου τα μέλη είναι εξουσιοδοτημένα να ενεργούν για λογαριασμό του συνόλου.
Ο Συνεταιρισμός σας πρέπει:
 1. Να διασφαλίζει ότι όλα τα μέλη συμμετέχουν ενεργά στη διαχείριση της επιχείρησης και στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό.
 2. Να διασφαλίζει την αποτελεσματική επικοινωνία, τόσο μεταξύ του συνεταιρισμού και των μελών του καθώς και των μελών μεταξύ τους.
 3. Να ενεργεί συλλογικά και να αναθέτει την εξουσία σε μέλη, τα οποία θα ενεργούν για λογαριασμό του συνεταιρισμού, όπως και όπου είναι απαραίτητο.
 4. Να διασφαλίζει ότι υπάρχουν δημοκρατικές διαδικασίες, ή δημοκρατική λογοδοσία, σε όλες τις λειτουργίες διακυβέρνησης και διαχείρισης.
 5. Να επανεξετάζει τακτικά τις διαδικασίες διακυβέρνησης και διαχείρισης της επιχείρησης καθώς μεγαλώνει και αναπτύσσεται.

3η Αρχή Οικονομική συμμετοχή των μελών

Τα μέλη συμβάλλουν ισότιμα και ελέγχουν δημοκρατικά το κεφάλαιο και τη χρηματοδότηση του συνεταιρισμού τους. Τα μέλη αποφασίζουν πώς θα χρησιμοποιηθούν τα πλεονάσματα.
Οι συνεταιρισμοί εργαζομένων θα πρέπει να παρέχουν την αμοιβή και άλλα οφέλη που τα μέλη χρειάζονται και θέλουν, διαχειριζόμενα την επιχείρηση έτσι ώστε να παρέχει και να προστατεύει το μέλλον τους.
Ο συνεταιρισμός σας πρέπει:
 1. Να διαθέτει ένα ποσοστό των πλεονασμάτων στην συλλογική ιδιοκτησία των αποθεματικών και του κεφαλαίου.
 2. Να διασφαλίζει ότι τα μέλη έχουν τη δυνατότητα να επενδύουν στον συνεταιρισμό, αν θέλουν. Εάν τα μέλη έχουν ατομικές επενδύσεις, δεν αποκτούν πρόσθετα δικαιώματα ψήφου.
 3. Να έχει μια σχεδιασμένη δομή και συμφωνημένες αμοιβές και παροχές, συμπεριλαμβανομένων των μη-οικονομικών οφελών.
 4. Να επιδιώκει να προσφέρει αμοιβές και οφέλη επαρκή για να διατηρηθεί μακροπρόθεσμα η απασχόληση και η συμμετοχή μελών, για να μπορέσει ο συνεταιρισμός να διατηρεί τις απαιτούμενες δεξιότητες και εμπειρία.
 5. Να διασφαλίζει ότι οποιοδήποτε πλεόνασμα με τη μορφή αμοιβών και παροχών διανέμεται δίκαια και ισότιμα μεταξύ των μελών του, ανάλογα με τη συμβολή τους.

4η Αρχή Αυτονομία και ανεξαρτησία

Οι συνεταιρισμοί είναι ανεξάρτητες οργανώσεις αυτοβοήθειας που ελέγχονται από τα μέλη τους. Αν αντλούν κεφάλαια από εξωτερικές πηγές, θα πρέπει να διατηρούν την συνεταιριστική αυτονομία τους.
Οι συνεταιρισμοί εργαζομένων θα πρέπει να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται ενεργά τον συνεταιρισμό τους, ώστε να είναι μια επιτυχημένη επιχείρηση και να αποφύγουν να εξαρτώνται από οποιονδήποτε χρηματοδότη, προμηθευτή ή πελάτη.
Ο συνεταιρισμός σας πρέπει:
 1. Να έχει καλό χρηματοπιστωτικό έλεγχο και διαχείριση, συμπεριλαμβανομένων προβλέψεων χρηματικών ροών και εσωτερικών ελέγχων όλων των τμημάτων της επιχείρησης.
 2. Να διαχειρίζεται ενεργά και να αναθέτει αρμοδιότητες για τις δραστηριότητες, για το προσωπικό, το μάρκετινγκ και άλλες επιχειρηματικές λειτουργίες.
 3. Να κατανοεί και να ελέγχει τους κινδύνους, τόσο τους εσωτερικούς όσο και τους εξωτερικούς, που αντιμετωπίζει ο συνεταιρισμός.
 4. Να αναβαθμίζει την ικανότητά του να εντοπίζει και να επωφελείται από επιχειρηματικές ευκαιρίες.
 5. Να επενδύει σε εξοπλισμό, εγκαταστάσεις και τεχνολογία επαρκή για να την επίτευξη των συμφωνημένων συνθηκών εργασίας, την αποτελεσματική λειτουργία και την μακροχρόνια ανάπτυξη.
 1. Να αξιολογεί τις συνεταιριστικές επιχειρηματικές επιδόσεις σε σύγκριση με αναγνωρισμένα πρότυπα επίδοσης συμπεριλαμβανομένου αυτού του Κώδικα Διακυβέρνησης.

5η Αρχή Εκπαίδευση, κατάρτιση και πληροφόρηση
Οι συνεταιρισμοί παρέχουν εκπαίδευση και κατάρτιση για τα μέλη και τους εργαζομένους τους, ώστε να μπορούν να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη των συνεταιρισμών τους. Ενημερώνουν το ευρύ κοινό σχετικά με τη φύση και τα οφέλη της συνεργασίας.
Τα μέλη των συνεταιρισμών εργαζομένων θα πρέπει να αποκτούν πολλά προσόντα, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν πλήρως στη διαχείριση και την ανάπτυξη του συνεταιρισμού.
Ο συνεταιρισμός σας πρέπει:
 1. Να αξιολογεί τις τεχνικές, διαχειριστικές και συνεταιριστικές δεξιότητες που απαιτούνται για την επίτευξη των μακροπρόθεσμων σχεδίων του και να αντικαθιστά τα βασικά μέλη που αποχωρούν.
 2. Να διασφαλίζει ότι όλα τα υποψήφια μέλη, τα μέλη και οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι λαμβάνουν κατάρτιση στην ιδιότητα του μέλους και συνεταιριστικές δεξιότητες.
 3. Να ενθαρρύνει τα μέλη σε ειδικούς ρόλους να αποκτήσουν τεχνικές δεξιότητες και επαγγελματική ανάπτυξη για τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες.
 4. Να αναπτύσσει και να μοιράζεται με άλλους διαχειριστικές δεξιότητες και τεχνικές που να επιτρέπουν τον αποτελεσματικό συντονισμό της συνεταιριστικής επιχείρησης.
 5. Να εκπαιδεύει τους επιχειρηματικούς εταίρους, τους πελάτες και το κοινό σχετικά με τη φύση και τα οφέλη των συνεταιριστικών μορφών επιχειρήσεων.
6η Αρχή Συνεργασία μεταξύ συνεταιρισμών

Οι συνεταιρισμοί εξυπηρετούν τα μέλη τους πιο αποτελεσματικά και ενισχύουν τη συνεταιριστική κίνηση συνεργαζόμενοι μέσω τοπικών, περιφερειακών, εθνικών και διεθνών δομών.
Η 6η Αρχή είναι το κλειδί για την επιχειρηματική επιτυχία των συνεταιρισμών, δίνοντας τη δυνατότητα να ξεπεράσουν ηθικά τον ανταγωνισμό των ιδιωτικών επιχειρήσεων.
Ο συνεταιρισμός σας πρέπει:

 1. Να διασυνδέεται με τους συνεταιρισμούς στην περιοχή και στον κλάδο του, να ανταλλάσσουν πληροφορίες, να κατανοούν ο καθένας τις ανάγκες των επιχειρήσεων και των στόχων του άλλου, και να υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον.
 1. Να αναπτύσσουν το εμπόριο με άλλους συνεταιρισμούς όποτε είναι δυνατόν.
 1. Να βρίσκει και να αναφέρει νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες σε άλλους συνεταιρισμούς που γνωρίζει και εμπιστεύεται.
 1. Να συνεργάζεται με άλλους συνεταιρισμούς για την επίτευξη οικονομιών κλίμακας, μείωση του κόστους, πρόσβαση σε επιχειρηματικές ευκαιρίες και κοινή μακροχρόνια ανάπτυξη.
 1. Να εφαρμόζει δίκαιο και έντιμο εμπορικό ανταγωνισμό μεταξύ των συνεταιρισμών.
 1. Να ενταχθεί στην οργάνωση “Co-operatives UKκαι να συμμετέχει σε περιφερειακές και εθνικές συνεταιριστικές δραστηριότητες για την προώθηση και την ανάπτυξη της συνεταιριστικής οικονομίας.


Αρχή 7 Ενδιαφέρον για την κοινότητα
Οι συνεταιρισμοί εργάζονται για τη βιώσιμη ανάπτυξη των κοινοτήτων τους, μέσω της συμβολής τους σύμφωνα με τις πολιτικές που έχουν εγκριθεί από τα μέλη τους.
Οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις είναι ριζωμένες στην κοινότητα. Με την οικοδόμηση καλών σχέσεων με τις τοπικές και ευρύτερες κοινότητες, δημιουργούν υπεραξία και ευκαιρίες για τον συνεταιρισμό και τα μέλη του.
Ο συνεταιρισμός σας πρέπει:
 1. Να ελέγχει ενεργά τον περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο της επιχείρησης.
 1. Να συμφωνεί και να βιώνει τα ηθικά επιχειρηματικά πρότυπα.
 1. Να τηρεί υψηλά πρότυπα υγιεινής, ασφάλειας και ευημερίας των εργαζομένων.
 1. Να δίδει προτεραιότητα και να προωθεί τις ηθικές και βιώσιμες πρωτοβουλίες, όπως το δίκαιο εμπόριο (Fairtrade).
 1. Να συμμετέχει στην τοπική και ευρύτερη κοινότητα και να προωθεί τις συνεταιριστικές αρχές σε αυτές.

Λοιπόν, πώς τα καταφέρνει ο συνεταιρισμός σας;
Τι κάνετε σωστά;

Τι μπορεί να βελτιωθεί;


Από πού μπορείτε να βοηθηθείτε, να μοιραστείτε εμπειρίες και να μάθετε;


Η απάντηση στις αυτά τα ερωτήματα θα καθορίσουν την ποιότητα της επιχείρησης στην οποία εργάζεστε, τα οφέλη που αποκομίζετε, και πώς κινείστε για την πραγματοποίηση θετικών αλλαγών.
Θυμηθείτε, πρόκειται για τον δικό σας συνεταιρισμό, έτσι «να γίνετε η αλλαγή που θέλετε να δείτε».

Δεν μπορούμε να περιμένουμε για να δούμε τι είδους μέλλον θα επιλέξετε να οικοδομήσετε για τον συνεταιρισμό σας, και σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία.

Co-operatives UK Limited
Holyoake House
Hanover Street
Manchester M60 0AS
Tel: 0161 214 1750
www.uk.coop