Σάββατο 1 Απριλίου 2017

Ο. Κλήμη-Καμινάρη - Κ. Παπαγεωργίου, "Κοινωνική Οικονομία - Μια πρώτη προσέγγιση"