Σάββατο 1 Απριλίου 2017

Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας

Μια εξαιρετική πορεία

Ενθαρρυντικό παράδειγμα συνεταιριστικής επιτυχίας αποτελεί η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, όχι μόνο για την επιχειρηματική της ευστάθεια αλλά και για την ποιοτική της διάκριση.

Η Τράπεζα ιδρύθηκε το 1994, με πρωτοβουλία του Εμπορικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Καρδίτσας. Έκτοτε, συνεχίζει αδιάλειπτα και εμπράκτως να στηρίζει τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά της περιοχής, τους αγρότες και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Την περίοδο της κρίσης και ενώ το υπόλοιπο τραπεζικό σύστημα συρρικνωνόταν, η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας ακολούθησε αντίθετη πορεία εγκαινιάζοντας 3 νέα καταστήματα στον Νομό Καρδίτσας. Με αυτή την στρατηγική κατάφερε να υπερδιπλασιάσει σχεδόν το μερίδιο αγοράς που κατέχει και να φτάσει σήμερα να έχει 7.500 μέλη και σχεδόν 20.000 πελάτες.

Ειδικότερα στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), που αφορούν κυρίως το πελατολόγιο της, κατάφερε να έχει με στοιχεία 31.12.2016 μερίδιο αγοράς σχεδόν 25%, καθιστώντας την συστημική για την λειτουργία της επιχειρηματικότητας στην περιοχή της.

Η εξαιρετική ποιότητα των οικονομικών στοιχείων, όπως διαπιστώνεται από ανεξάρτητο διεθνή οίκο και ο στρατηγικός σχεδιασμός που εφαρμόζει οδήγησαν τον Μάιο του 2016 να είναι η Τράπεζα μας η πρώτη Ελληνική Τράπεζα που υπέγραψε συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων για την παροχή εγγυήσεων σε μικροχρηματοδοτήσεις προς επιχειρήσεις, ύψους 5.000.000€1
Παράλληλα, η Τράπεζα αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου οικοσυστήματος που στηρίζει την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και αποτελεί μέλος διεθνών οργανισμών και φορέων. Σε αυτό το πλαίσιο είναι η μοναδική Ελληνική Τράπεζα μέλος του FEBEA2. Η Ευρωπαϊκή Ένωση Ηθικών και Εναλλακτικών Τραπεζών (FEBEA) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ενώνει κάτω από την ομπρέλα του, χρηματοοικονομικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, που έχουν ως στόχο τη χρηματοδότηση της κοινωνικής και αλληλεγγυοκεντρικής οικονομίας. Επίσης, η FEBEA στοχεύει στη δημιουργία χρηματοοικονομικών εργαλείων που θα στηρίξουν τις Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες και θα ενδυναμώσουν την ανάπτυξη νέων πρωτοβουλιών στον τομέα της Εναλλακτικής Χρηματοοικονομικής.
Η Τράπεζα μετέχει ενεργά σε συνέδρια και πρωτοβουλίες για την προώθηση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ), όπως το Δίκτυο Υποστήριξης Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας3, σε προγράμματα με στόχο την ανάπτυξη του επιπέδου οικονομικής γνώσης στην Ελλάδα4 αλλά και συνδιοργανώνει ημερίδες για την ανάπτυξη της νεανικής και νεοφυούς επιχειρηματικότητας5 (Karditsa restart).

Συνοπτικά, η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας παραμένει πιστή στην αποστολή που της ανάθεσε η τοπική κοινωνία πριν από 20 χρόνια και παρά τους εξαιρετικά δύσκολους καιρούς κατάφερε να μετατρέψει την κρίση σε ευκαιρία και υπερήφανα να στέκεται ακλόνητη.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι ως Τράπεζα ουδέποτε χρειάστηκε ή πήρε έστω και ένα ευρώ κρατική βοήθεια ή ενίσχυση και ότι εφαρμόζει το επιχειρηματικό της σχέδιο αποκλειστικά με δικούς της πόρους, αποτελώντας εξαίρεση και φωτεινό παράδειγμα για το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα.

Πάντοτε στο επίκεντρο της λειτουργίας της τοποθετεί τον άνθρωπο και την ανάπτυξη της υγιούς επιχειρηματικότητας, αναπτύσσει συνεχώς καινοτόμα προϊόντα, ενώ παράλληλα με την συμμετοχή της σε ευρωπαϊκά φόρα και την συνεργασία της με φορείς του εξωτερικού μεταφέρει στα μέλη και στους πελάτες της καλές πρακτικές και υπηρεσίες.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας έχει ως εξής

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

Γεώργιος Μπούκης

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Α ́ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Θωμάς Δεληγιάννης

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Β ́ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αριστοτέλης Μυλωνάς

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΤΑΜΙΑΣ

Απόστολος Κανδύλας

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ορέστης Ψαχούλας

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

AN.ΤΑΜΙΑΣ

Γεώργιος Παπακώστας

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

AN.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κωνσταντίνος Γαϊτανίδης

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ - ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Παναγιώτης Τουρναβίτης

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ - ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Χαράλαμπος Φύλλος

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ2 www.febea.org και του European Microfinance Network (http://www.european-microfinance.org/