Σάββατο 1 Απριλίου 2017

UNESCO: Ο συνεργατισμός αποτελεί παγκόσμια άυλη πολιτιστική κληρονομιάΠαγκόσμια αναγνώριση από την UNESCO

Ύστερα από αίτηση των γερμανικών οργανώσεων ανάδειξης του έργου των Hermann-Schulze-Delitzsch και Friedrich-Wilhelm Raiffeisen, η οποία υποβλήθηκε στη Διακυβερνητική Επιτροπή Διαφύλαξης της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, ο συνεργατισμός έχει περιληφθεί στον κατάλογο των στοιχείων που συνιστούν την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά της ανθρωπότητας. Η Διακυβερνητική Επιτροπή της UNESCO επίσημα αναγνωρίζει ότι οι συνεταιρισμοί έχουν αποδειχθεί επιτυχημένοι σε ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων από τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης, τη βοήθεια προς τους ηλικιωμένους, την αστική αναβάθμιση, μέχρι τα προγράμματα ανανεώσιμης ενέργειας.

Στην αίτηση υποστηρίχθηκε ότι η καταχώρηση της ιδέας του συνεργατισμού θα δείξει μια νέα πτυχή της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Όπως αναφέρεται στην αίτηση "[Ο συνεργατισμός] μπορεί να εκδηλωθεί σε μια μορφή κοινωνικής αυτο-οργάνωσης που συμβάλλει στη διαμόρφωση της ζωής σε όλα τα είδη των ομάδων, κοινοτήτων και ακόμη και ολόκληρων κοινωνιών”. "Εγγράφοντας τον συνεργατισμό θα καταδειχθεί σαφώς το κοινό περιουσιακό στοιχείο της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς να έχει βάση την κοινότητα."

Η καταχώρηση πιθανώς θα φέρει σε νέο κοινό την ιδέα της διαφύλαξης της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, προσθέτει η αίτηση.

"Θα δείξει επίσης τον συχνά διασυνοριακό χαρακτήρα της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως η συνεταιριστική πρακτική και οι αξίες της, όπως η αλληλεγγύη, η εντιμότητα η υπευθυνότητα, η εμπιστοσύνη και η αξιοπιστία, που είναι κοινά στοιχεία στα μέλη σε όλο τον κόσμο.

"Οι συνεταιρισμοί είναι διαδεδομένοι σε όλο τον κόσμο, οπότε με την καταχώρηση θα ισχυροποιηθεί η συνεταιριστική ιδέα και πρακτική σε παγκόσμια κλίμακα.

"Οι συνεταιρισμοί εξελίχθηκαν από μια δυναμική ανταλλαγή μεταρρυθμιστών στην Ευρώπη του 19ου αιώνα. Δεδομένου ότι η ιδέα έχει επίσης τις ρίζες της στη Μεγάλη Βρετανία, τη Γαλλία και κάποιες σλαβικές χώρες, και έχει εξαπλωθεί σε πολλές άλλες χώρες από τότε, η καταχώρηση θα μπορούσε να ενισχύσει περαιτέρω τη συνεργασία με αυτές και μεταξύ τους."

Από την εκτενή εισήγηση που υποβλήθηκε στη Διακυβερνητική Επιτροπή της UNESCO επιλέγονται και αναφέρονται στη συνέχεια ορισμένα στοιχεία γνωριμίας με τη συνεταιριστική κίνηση της Γερμανίας:

Οι συνεταιρισμοί είναι διαδεδομένοι στη Γερμανία. Υπάρχουν περίπου 5.800 συνεταιρισμοί. Σχεδόν κάθε γεωργός είναι μέλος ενός ή περισσότερων συνεταιρισμών, καθώς και περίπου το 90% του συνόλου των αρτοποιών και των κρεοπωλών, και περίπου το 75% όλων των λιανοπωλητών, πάνω από το 65% του συνόλου των αυτοαπασχολούμενων φοροτεχνικών και περίπου το 60% όλων των τεχνιτών. Συνολικά, πάνω από 20 εκατομμύρια άνθρωποι - το ένα τέταρτο του συνόλου των γερμανών πολιτών - είναι μέλη των συνεταιρισμών. Κάθε μέλος είναι ένας συν-ιδιοκτήτης και συν-αποφασίζει για την ανάπτυξη του συνεταιρισμού. Συμμετέχουν στην περιφερειακή δημιουργία πλούτου, και συμβάλλουν στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Περίπου 863.000 εργαζόμενοι των συνεταιρισμών συμβάλουν στη διεκπεραίωση των εργασιών. Οι συνεταιριστικές τράπεζες παρέχουν χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες σε περισσότερους από 30 εκατομμύρια πελάτες στη Γερμανία. Οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί προσφέρουν σε περίπου 3,2 εκατομμύρια μέλη μια καλή, ασφαλή και κοινωνικά αποδεκτή κατοικία.

Το 2006, η γερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή ψήφισε το νόμο για την εισαγωγή του Ευρωπαϊκού Συνεταιρισμού και για την τροποποίηση της Συνεταιριστικής Νομοθεσίας. Οι συνεταιρισμοί έχουν πλέον τη δυνατότητα να αφοσιωθούν σε κοινωνικούς ή πολιτιστικούς σκοπούς. Η γερμανική κυβέρνηση υποστηρίζει τις δραστηριότητες της συνεταιριστικής κίνησης τόσο οικονομικά όσο και ιδεολογικά: Το πρώην Ομοσπονδιακό Υπουργείο Συγκοινωνιών, Δημοσίων Έργων και Αστικής Ανάπτυξης που επιχορήγησε πολλά καινοτόμα προγράμματα στέγασης σε εθνικό επίπεδο, μέσω του «Προγράμματος για την Πειραματική Στέγαση και την Αστική Κατασκευή" (ExWoSt) . Ένα παράδειγμα είναι η κατασκευή μιας κοινωνικής-ολοκληρωμένης οικιστικής μονάδας για τις γυναίκες από την «FrauenWohnen eG». Το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Δικαιοσύνης και Προστασίας των Καταναλωτών υποστηρίζει φιλικά προς τους συνεταιρισμούς λογιστικά πρότυπα και την προσανατολισμένη στο μέλλον προσαρμογή του νόμου για τους συνεταιρισμούς. Το Υπουργείο Οικονομικών προσφέρει βοήθεια στην ίδρυση συνεταιρισμών. Το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών συμβουλεύει τους συνεταιρισμούς σε φορολογικά θέματα. Το Υπουργείο Γεωργίας είναι ένας σημαντικός εταίρος για προγράμματα αναπτυξιακής συνεργασίας. Η οικοδόμηση βιώσιμων οικονομικών δομών υποστηρίζεται σε περίπου 30 αναπτυσσόμενες χώρες από τη γερμανική συνεταιριστική κίνηση σε συνεργασία με το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και τη Γερμανική Εταιρεία για τη Διεθνή Συνεργασία (GIZ).

Η ίδρυση σχολικών συνεταιρισμών θα συνεχίσει να προωθείται ενεργά.

Ένας αριθμός ινστιτούτων ενταγμένων σε γερμανικά πανεπιστήμια διενεργούν έρευνες για το συνεταιριστικό σύστημα από κοινωνιολογική, οικονομική ή νομική άποψη.

Εκπρόσωποι πολλών ομάδων εντός της γερμανικής κοινωνίας των πολιτών και πολιτικοί από όλα τα πολιτικά κόμματα που εκπροσωπούνται στο Γερμανικό Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο υποστηρίζουν τους συνεταιρισμούς.