Κυριακή 1 Ιανουαρίου 2017

Συνεταιρισμοί και φόρος εισοδήματος – ένα κείμενο του 1884


Ένα λιγοσέλιδο αλλά πολύ σημαντικό κείμενο του 1884, φωτίζει ξεκάθαρα τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίζεται το θέμα της φορολογίας των συνεταιρισμών. Παρ’ ότι δεν χρησιμοποιεί την σημερινή ορολογία, κάνει σαφή και αιτιολογημένη διάκριση μεταξύ του «πλεονάσματος» και του «κέρδους» στους συνεταιρισμούς και εξηγεί γιατί είναι αδιανόητη η φορολογία του πλεονάσματος. Επειδή όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες, κατά περιόδους, εκλαμβάνεται το αφορολόγητο του πλεονάσματος ως δήθεν προνόμιο που παρέχεται αδικαιολόγητα στους συνεταιρισμούς, το κείμενο αυτό, πιστεύουμε ότι θα πείσει ότι το αφορολόγητο του πλεονάσματος στο επίπεδο του συνεταιρισμού αποτελεί το πιο αναμφισβήτητο δικαίωμα των μελών των συνεταιρισμών. Κάθε επιστροφή πλεονάσματος στο μέλος, δεν φορολογείται στο επίπεδο του συνεταιρισμού, αλλά προστίθεται στο εισόδημα του μέλους από κάθε πηγή και εφόσον το σύνολο ξεπερνά το αφορολόγητο ποσό, τότε φορολογείται με τον ισχύοντα συντελεστή.

Οι υπογραμμίσεις είναι του μεταφραστή.

Συνεταιρισμοί και φόρος εισοδήματος.

Έκδοση του Κεντρικού Συνεταιριστικού Συμβουλίου,
City Building, Corporation Street, Manchester,
1884

Τα ακόλουθα αποτελούν αναδημοσίευση από την "Έκθεση του επικεφαλής Υπευθύνου του Μητρώου των Συνεταιρισμών Βιομηχανίας και Πρόνοιας (Industrial and Provident Societies) για το έτος 1879.” Παρουσιάζει τη θέση των συνεταιρισμών εναντίον της επιβολής Φόρου Εισοδήματος σ’ αυτούς κατά τον σαφέστερο δυνατό τρόπο, και θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτή την περίοδο:


Σημαντική παρανόηση φαίνεται να έχει υπάρξει ως προς την επίδραση του εδαφίου 4 του άρθρου 11 του Industrial and Provident Societies Act, 1878, το οποίο αναφέρει ότι “ο συνεταιρισμός δεν θα επιβαρύνεται σύμφωνα με το πρόγραμμα Γ ή το πρόγραμμα Δ της περί Φορολογίας του Εισοδήματος Πράξης, αλλά κανένα μέλος του συνεταιρισμού ή πρόσωπο που απασχολείται από τον συνεταιρισμό, στο οποίο καταβάλλεται οποιοδήποτε κέρδος, δεν θα απαλλάσσεται από οποιαδήποτε εκτίμηση του ύψους της εν λόγω υποχρέωσης, στην οποία διαφορετικά θα υπαγόταν."

Αυτό έχει ερμηνευθεί ως μια πραγματική απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος ορισμένων ποσών των κερδών που αποκομίζουν οι εν λόγω συνεταιρισμοί. Με προσεκτική εξέταση θα βρεθεί ότι δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, αλλά απλώς μια αλλαγή, για την προστασία των εσόδων καθαυτών, ως προς τον τρόπο με τον οποίο εκτιμώνται τα κέρδη, από τον μεγάλο όγκο των συνεταιρισμών στους οποίους αναφέρονται.
Το εισόδημα το οποίο επιδιώκει να προσεγγίσει η Πράξη Φορολογίας Εισοδήματος και Ακίνητης Περιουσίας είναι πάντα τελικά το εισόδημα του ατόμου.

Αν τα κέρδη μιας επιχείρησης ή μιας εταιρείας υπολογίζονται άμεσα, αυτό είναι μόνο το ευκολότερο μέσο φορολόγησης των φυσικών προσώπων από τα οποία αποτελείται η επιχείρηση ή εταιρεία. Αυτό σαφώς αποδεικνύεται από το γεγονός ότι είναι εύκολο σε κάθε έναν από τους εταίρους ή τα μέλη να λάβουν απαλλαγή, αποδεικνύοντας ότι το ατομικό εισόδημα κάθε ενδιαφερομένου είναι κάτω από το ελάχιστο φορολογητέο όριο.  Αλλά μέχρι το σχηματισμό συνεταιριστικών φορέων, από ανθρώπους της εργατικής τάξης, η συμμετοχή στο εμπόριο περιοριζόταν στην πλουσιότερη, ή, τουλάχιστον, τη μεσαία τάξη, οπότε το τεκμήριο ήταν ότι κάθε μέλος μιας επιχείρησης ή εταιρείας είχε ένα εκτιμητέο εισόδημα, και ως εκ τούτου η πρακτική της εκτίμησης του ατομικού εισοδήματος μέσω της επιχείρησης ή της εταιρείας ήταν πλήρως αναντίρρητη.

Η χρήση αυτού που αποκαλείται συνεργατισμός, ωστόσο, έχει επεκτείνει τη συμμετοχή στο εμπόριο της εργατικής τάξης, και έχουν διαμορφωθεί ενώσεις για τη διεξαγωγή συνεταιριστικού εμπορίου που αριθμεί χιλιάδες μέλη, μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό από τους οποίους έχουν εισοδήματα που φθάνουν τα κατώτερα επίπεδα φορολογίας. Όταν αυτό συμβαίνει, είναι απλώς παράλογο να υιοθετηθεί η παλιά μέθοδος εκτίμησης.

Τίποτα δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη ταλαιπωρία από την προσπάθεια να φτάσει κανείς στα λίγα άτομα τα οποία θα επηρεάσει ο φόρος πραγματικά, μέσα από τον φορέα στο σύνολό του. Απλώς θα προκαλέσει μια πλημμύρα αιτήσεων για τη χορήγηση απαλλαγής. Είναι, επομένως, εντελώς για την περίπτωση των εσόδων, που η εν λόγω ψήφιση εισήχθη στο Νόμο Industrial and Provident Societies, 1876. Η επίπτωσή του είναι απλά να δηλώσει ότι μόνο το τμήμα εκείνο των κερδών των συνεταιρισμών που μπορεί πραγματικά να εκτιμηθεί, θα εκτιμηθεί.

Αλλά αυτή δεν είναι η μόνη άποψη από την οποία το θέμα πρέπει να εξεταστεί. Η ουσία των συνεταιριστικών συναλλαγών μεταξύ των εργατικών τάξεων είναι η από κοινού εξοικονόμηση. Λόγω της θαυμαστής αρχής της διαίρεσης των
λεγόμενων κερδών (μετά την αφαίρεση ενός μικρού τόκου για το κεφάλαιο) κατά την αγορά, κάθε μέλος έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για εμπορικές συναλλαγές με το κατάστημα, και, ως εκ τούτου, αν και (το κατάστημα) μπορεί να συναλλάσσεται με το κοινό, ο μεγάλος όγκος των συναλλαγών είναι πάντα με τα μέλη, και το μόνο πραγματικό κέρδος είναι εκείνο που προκύπτει από τις συναλλαγές με μη μέλη. Αυτά τα κέρδη, επιπλέον, απορροφώνται συνεχώς μέσα στον συνεταιρισμό. Κάθε δραστηριότητα επιτρέπεται να γίνεται αυτό, καθόσον ο αριθμός μελών δεν είναι περιορισμένος, οι μερίδες σπανίως υπερβαίνουν το ποσό της £ 1, και σχεδόν καθολικά επιτρέπεται, μετά το πρώτο σελίνι, να γίνεται συσσώρευση των μερισμάτων, ενώ, για να επιταχυνθεί η διαδικασία , το ήμισυ των μερισμάτων από την κατανάλωση πολύ συχνά επιτρέπεται να χορηγείται σε μη μέλη, αφού έχει βρεθεί ότι η λήψη του μισού μερίσματος είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα δημιουργήσει μια διάθεση για ολόκληρο. Τώρα το αντικείμενο της εκτίμησης σύμφωνα με την κατεύθυνση Δ του φόρου εισοδήματος, είναι «κέρδη ή οφέλη," όχι εξοικονόμηση.

Αν δύο ή τρία άτομα συνεργάζονται για να αγοράσουν ένα κιβώτιο τσάι για δική τους κατανάλωση, κανένας από αυτούς δεν θα περίμενε κανείς να χρεώνονται για τη διαφορά μεταξύ του τιμήματος που καταβλήθηκε και της λιανικής τιμής του προϊόντος. Εάν, αφού κράτησαν όση ποσότητα ήθελαν για τον εαυτό τους, πούλησαν το υπόλοιπο, τότε θα μπορούσαν να περιμένουν να επιβαρυνθούν με φόρο για το οποιοδήποτε κέρδος ίσως αποκόμισαν από την ποσότητα που πούλησαν. 
Οποιοδήποτε τμήμα του συνεταιριστικού εμπορίου, που διεξάγεται από τις εργατικές τάξεις, αποτελείται από συναλλαγές του συνεταιρισμού με τα μέλη του, όσο μεγάλο και αν είναι το ύψος των συναλλαγών, βρίσκεται, ως εκ τούτου, πραγματικά έξω από το πεδίο εφαρμογής του Νόμου για τη Φορολογία Εισοδήματος. Το λεγόμενο κέρδος αποτελείται απλώς από μια εξοικονόμηση της διαφοράς μεταξύ χονδρικής και λιανικής τιμής, μείον το κόστος της διαχείρισης, μεταφορά στο αποθεματικό, κλπ., και θα ήταν τόσο παράλογο να φορολογηθεί όσο θα ήταν να απαιτηθεί από τον ιδιώτη έμπορο να περιλάβει στη φορολογική του δήλωση ως εισόδημα την εξοικονόμηση από την κατανάλωση του δικού του νοικοκυριού που πραγματοποίησε με τη δυνατότητά του να αγοράζει σε τιμές χονδρικής και όχι λιανικής. Το μόνο εκτιμητέο στοιχείο είναι οι συνεταιριστικές συναλλαγές των εργαζόμενων τάξεων, που περιλαμβάνουν τα κέρδη που προέρχονται από τις συναλλαγές με μη μέλη.

Αλλά αυτά, όπως έχει αποδειχθεί ανωτέρω, αποτελούν περιθωριακά μεγέθη σε σχέση με τα πραγματικά μέλη, και το μεγαλύτερο μέρος των κερδών που προέρχονται από αυτά διαμοιράζεται σε άτομα με εισόδημα κάτω από το ελάχιστο εισόδημα. Όταν αυτά τα δεδομένα ληφθούν υπόψη, θα βρεθεί ότι
η ποσότητα των καλόπιστων φορολογήσιμων κερδών από τη λειτουργία των συνεταιρισμών της εργατικής τάξης πρέπει να είναι σχεδόν απειροελάχιστη. Και αυτή η μικρή διαφορά, με κανένα τρόπο δεν απαλλάσσεται από τη φορολογία, αλλά παραμένει εκτιμήσιμη μέσω του ατόμου που τη λαμβάνει.

Ο κ. L
udlow προσθέτει ορισμένες παρατηρήσεις επί του μεγέθους της αδικίας που θα γινόταν για τις εργαζόμενες τάξεις, αν ο τρόπος εισπράξεως του φόρου εισοδήματος από εκείνους που οφείλουν να τον καταβάλουν, που υιοθετήθηκε για την περίπτωση των εταιρειών, εφαρμοζόταν στους συνεταιρισμούς βιομηχανίας και πρόνοιας, καθώς και το χάσιμο χρόνου και χρημάτων που θα συνόδευαν την απαίτηση υποβολής δήλωσης εισοδήματος από εκείνους που θα επιβαρύνονταν για ένα μικρό μέρος του εισοδήματός τους με φόρο τον οποίο δεν όφειλαν καθόλου. Αντί αυτής της παρατήρησης αναδημοσιεύουμε το παρακάτω απόσπασμα από μια δήλωση του κ. Ε. V. Neale, που δημοσιεύθηκε στα Νέα της 9ης Φεβρουαρίου, όπου αυτή η πλευρά του ζητήματος αναφέρεται περισσότερο λεπτομερώς.

«Από μια δήλωση εισοδήματος που ελήφθη από το Κεντρικό Συμβούλιο, μετά από πρόταση μου, το 1880, από όλους τους συνεταιρισμούς, οι οποίοι, σύμφωνα με την τότε τελευταία έκθεση του Υπευθύνου του Μητρώου, είχε 2.000 μέλη ή περισσότερα, φαίνεται ότι σίγουρα όχι περισσότερα από 2 τοις εκατό (20 από 1.000) μέλη, και κατά πάσα πιθανότητα, σημαντικά μικρότερο ποσοστό, σίγουρα μπορεί να πληρώσει κάποιον φόρο εισοδήματος.

Φυσικά οι υπόχρεοι φόρου εισοδήματος χωρίς μείωση θα ήταν πολύ λιγότεροι. Όμως, ενώ η αναλογία των προσώπων που δικαιούται να αξιώσουν επιστροφή φόρου εισοδήματος, σε σύγκριση με εκείνους που οφείλουν να τον πληρώσουν, είναι στους συνεταιρισμούς βιομηχανίας και πρόνοιας τόσο μεγάλος, ο πραγματικός αριθμός των αιτούντων επιστροφή θα είναι συντριπτικά μεγαλύτερος, αν υποτεθεί ότι ο φόρος που θα συλλεγεί από τους συνεταιρισμούς, καθώς και από κάθε οργανωμένο σύστημα διεκδίκησης επιστροφής, θα υιοθετηθεί, όπως με τη σημερινή οργάνωσή μας, σίγουρα θα γίνει.

Με την εξαίρεση εταιρειών, όπως οι σιδηρόδρομοι, λίγες εταιρείες, κατά πάσα πιθανότητα, έχει περισσότερα από 500 μέλη. Αλλά, σύμφωνα με τις τελευταίες δηλώσεις εισοδήματος των συνεταιρισμών λιανικού εμπορίου, που ελήφθησαν από το Κεντρικό Συμβούλιο το 1883, από τους 903 τέτοιους συνεταιρισμούς που υπέβαλαν δηλώσεις εισοδήματος, αποκλειστικά των συνεταιρισμών δημοσίων υπαλλήλων, υπήρχαν με μέλη πάνω από:
1.000,142
2.000, 66
3.000, 32
4.000, 21
5.000,17
6.000,13
7.000, 9
8.000, 6
9.000, 4 και
10.000, 3
για να μην αναφέρουμε τους υπόλοιπους 760 συνεταιρισμούς, τα μέλη των οποίων, μαζί με αυτά των 142 με πάνω από 1.000 μέλη, ήταν συνολικά 576.284.

Τώρα, από αυτό το τεράστιο πλήθος, ο συνολικός αριθμός αυτών που οφείλουν να πληρώσουν φόρο εισοδήματος, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες δηλώσεις, δεν υπερβαίνει τους 11.523. Ποιο είναι το πιθανό ποσό για το οποίο θα είναι υπεύθυνοι; Οι πραγματικές μέσες πωλήσεις ανά μέλος, σύμφωνα με τον Υπεύθυνο του Μητρώου, το 1881, όπως συμπληρώθηκε στον πίνακα που περιλαμβάνεται στην έκθεση του τελευταίου Συνεδρίου (σελ. 71), ήταν για την Αγγλία και την Ουαλία, £ 27.15s, και για τη Σκωτία £ 31. 15s. 5d.

Ας υποθέσουμε ότι για αυτά τα μέλη κατά μέσο όρο £ 40, το οποίο είναι πιθανώς ένα καλό μέγεθος πάνω από τον μέσο όρο, αφού τα πλουσιότερα μέλη των συνεταιρισμών μας δεν είναι με κανένα τρόπο γενικά οι μεγαλύτεροι αγοραστές, οπότε έχουμε μια συνολική αγορά των £ 460.920. Το μέσο μέρισμα, σύμφωνα με τον ίδιο πίνακα, ήταν, στην Αγγλία, £ 11. 9
s τοις εκατό, και στη Σκωτία, £ 11.12s. 4δ. Ας υποθέσουμε ότι ένα μέρισμα ύψους £ 12 τοις εκατό. Τότε, το συνολικό μέρισμα για τις υποτιθέμενες αγορές θα είναι £ 55.310, για τις οποίες ο φόρος εισοδήματος, με συντελεστή 5d. στη £, χωρίς περιθώριο για αίτημα μερικής έκπτωσης θα ήταν £ 1.150.

Πόσο από το ποσό αυτό χάνεται με τον σημερινό τρόπο συλλογής δεν έχω κανένα τρόπο εκτίμησης. Αλλά, και αν υποθέσουμε ότι η απώλεια ανήλθε σε ολόκληρο το ποσό, ακόμα το κόστος της διερεύνησης του όγκου των αιτημάτων για επιστροφές, αν στέλνονταν ομαδικώς, θα πρέπει να ξεπερνούσε ολόκληρη την αύξηση των εσόδων που συγκεντρώνεται από την είσπραξη του φόρου μέσω των συνεταιρισμών. Αν και πιστεύω ότι θα γίνει δεκτό ότι, ακόμη και αν αυτό δεν συνέβαινε, η ενόχληση που θα προκαλείτο από αυτή την τεράστια μάζα των αβάσιμων αιτήσεων, θα ήταν πολύ μεγαλύτερη από την αντιστάθμιση με όλα τα χρηματικά έσοδα που θα προέκυπταν από την εφαρμογή στους συνεταιρισμούς βιομηχανίας και πρόνοιας του τρόπου εισπράξεως του φόρου εισοδήματος που είναι κατάλληλος για τις εταιρείες. Συνεπώς, θα έπρεπε να οδηγηθεί η κυβέρνηση να συμφωνήσει να αλλάξει τον τρόπο συλλογής, και αντί να χρεώνουν τα μέλη μέσω των συνεταιρισμών, να περιορίσει την επιβάρυνση μόνο σε εκείνα τα μέλη που μπορεί να είναι υπόχρεοι και να συλλέγουν το ανάλογο ποσό από αυτά χωριστά, μέσω των δηλώσεων που μπορούν να κληθούν να κάνουν ατομικά.»

Σε αυτό το «νέφος των στατιστικών» ο κ. R. D
ixon (ο αξιότιμος γραμματέας της Εθνικής Ένωσης Εμπόρων του Μάντσεστερ) εναντιώνεται, εκ μέρους της Ένωσης, με επιστολή που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Έμπορος» της 15ης Μαρτίου, με την ακόλουθη πρωτότυπη επιχειρηματολογία. Αναφέρει:

«Ως έμποροι που αποκτούμε κέρδη από τις διάφορες δραστηριότητες και απολαμβάνουμε τα πλεονεκτήματα καλής και σταθερής κυβέρνησης, σε συνδυασμό με την ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας, θεωρούμε ότι καλούμαστε να πληρώνουμε φόρο εισοδήματος, και είναι κατάφωρα άδικο άλλοι (συνεταιρισμοί ή άτομα, αδιάφορο) που κατέχουν ακριβώς την ίδια θέση, και αποκτούν ακριβώς τα ίδια οφέλη με τη μορφή κερδών από το εμπόριο και ασφάλειας της ζωής και της περιουσίας, να πρέπει να εξαιρούνται από κάθε πληρωμή για την οποία είναι υπόχρεοι.»

Πιστεύουμε ότι ο κ. D
ixon είναι απίθανο να εξέτασε την επίπτωση αυτού του κανόνα, αν εφαρμοζόταν σε εκείνους τους εμπόρους των οποίων το καθαρό εισόδημα, που, κατά ένα μέρος ή εξ ολοκλήρου, προέρχεται από το εμπόριο και είναι κάτω από £ 400 το χρόνο. Και αυτοί είναι εξίσου ενδιαφερόμενοι για την «ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας», και τα «πλεονεκτήματα της καλής και σταθερής κυβέρνησης», όσο και οι έμποροι των οποίων τα εισοδήματα είναι πάνω από £ 400 το χρόνο. Άρα, θα καταργούσε ο κ. Dixon, την απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος, μερική ή ολική, την οποία αυτοί οι μικρότεροι έμποροι απολαμβάνουν τώρα; Αν όχι, γιατί;

Αν είναι δίκαιο ένας άνθρωπος του οποίου ολόκληρο το εισόδημα δεν υπερβαίνει τις £ 60, συμπεριλαμβανομένων των κερδών, π.χ. £ 4 ανά έτος, το οποίο (£ 4) προέρχεται από μια εμπορική δραστηριότητα που διεξάγεται από αυτόν από κοινού με άλλα πρόσωπα, να πρέπει να πληρώσει φόρο εισοδήματος για τις £ 4, διότι προέρχεται από τα «κέρδη του εμπορίου», πώς μπορεί να είναι δίκαιο ότι ένας άνθρωπος που αντλεί ένα καθαρό εισόδημα των £ 149 το χρόνο από τέτοια κέρδη να πρέπει να απαλλάσσεται από το φόρο. «Σάλτσα για τη θηλυκή χήνα, σάλτσα για την αρσενική χήνα», λέει μια παλιά παροιμία (σ.μ.: σημαίνει ότι: αν είναι σωστό το ένα είναι σωστό και το άλλο). Αν «τα κέρδη από το εμπόριο» πρέπει να επιβαρύνονται με φόρο εισοδήματος λόγω των «πλεονεκτημάτων που προκύπτουν από την καλή και σταθερή κυβέρνηση» για τον έμπορο, ανεξάρτητα από το ποσό του αποκρυπτόμενου εισοδήματος, τότε ο έμπορος του οποίου το εισόδημα είναι κάτω από £ 400 το χρόνο πρέπει να πληρώνει φόρο.

Αναμφίβολα, ο έμπορος αυτός θα είναι δεόντως ευγνώμων στον Εθνικό Σύνδεσμο των Εμπόρων που του άνοιξε τα μάτια στην ευλογία που απολαμβάνει από σταθερή κυβέρνηση, έναντι της οποίας μέχρι σήμερα ήταν τόσο τυφλός, ώστε να επιζητεί ο ίδιος εξαίρεση από τον φόρο εισοδήματος, αφήνοντας τους μεγαλύτερους εμπόρους «των οποίων τη δύναμη να αποκτούν εισόδημα αυτοί (οι μικρότεροι έμποροι) συλλογικά μειώνουν», να πληρώνουν, κατά συνέπεια, μεγαλύτερη επιβάρυνση για το φόρο αυτό.
Στο επιχείρημα της απρόσφορης μεθόδου παροχής ευκαιρίας σε τεράστιο αριθμό των αιτήσεων για την επιστροφή του φόρου εισοδήματος, που θα μπορούσαν, και σίγουρα θα γίνονταν, όπως είναι ο νόμος, αν ο φόρος εισοδήματος συλλεγόταν από συνεταιρισμούς βιομηχανίας και πρόνοιας, ο κ. D
ixon απαντά, προτείνοντας να αφαιρεθεί από τον εργαζόμενο έμπορο το δικαίωμα που έχει κάθε πρόσωπο που συμβαίνει να επιβαρυνθεί με φόρο εισοδήματος που δεν οφείλει, να απαιτήσει επιστροφή. «Θα ήταν απρόσφορο», αναφέρει, «τέτοιες αιτήσεις να επιτρέπονται». Αλλά υπάρχει και μια άλλη πλευρά στο ερώτημα που ο κ. Dixon δεν φαίνεται να έχει σκεφθεί, μια πλευρά που εμπλέκεται στο ισχυρό επιχείρημα του κ. Ludlow ότι τα αποτελέσματα εμπορίου που διεξάγεται από πρόσωπα για τις δικές τους ανάγκες δεν είναι "κέρδη", αλλά "εξοικονόμηση".

Αν ένας τέτοιος αυθαίρετος νόμος, στρεφόμενος κατά της μάζας του πληθυσμού, θα μπορούσε να περάσει με την παρούσα κατανομή της πολιτικής εξουσίας,
οι εργαζόμενοι καταναλωτές δεν μπορούν παρά να υιοθετήσουν το σύστημα εμπορίου των Δημόσιων Υπηρεσιών, και να πωλούν στους εαυτούς τους όσο το δυνατόν πλησιέστερα στην τιμή κόστους, προκειμένου να καταπολεμήσουν την αδικία της επιβολής ενός έκτακτου φόρου επί των κερδών των εμπορικών συναλλαγών τους, αποκομίζοντας αυτά τα κέρδη με τη μορφή μείωσης των τιμών, αντί της επιστροφής ποσοστού επί των συναλλαγών τους. Έχουμε ως εδώ εκφράσει την αντίθεσή μας στο σχέδιο αυτό, το οποίο δεν είναι ούτε δίκαιο προς τον ιδιώτη έμπορο ούτε τόσο επωφελές όσο το σύστημα Rochdale για τους φτωχότερους καταναλωτές, από τους οποίους θα απομακρύνει το κίνητρο για συνετή εξοικονόμηση που προβλέπεται από την παρούσα μέθοδο.

Αλλά αν η Ένωση των Εμπόρων θα μπορούσε να πετύχει στο άδικο σχήμα τους φορολογίας των φτωχών για δικό τους όφελος,
θα αναγκασθούμε να δώσουμε μια συμβουλή, για την οποία θα λυπούμαστε που υποχρεωθήκαμε να δώσουμε, αλλά η οποία σίγουρα δεν θα δοθεί μάταια. Θα πρέπει να πούμε, Πληρώστε αυτούς τους εμπόρους με το δικό τους νόμισμα. Έχουν προσπαθήσει να βοηθήσουν τον εαυτό τους με την αυθαίρετη επιβολή επί των κερδών της επιχείρησής σας έναν φόρο από τον οποίο αυτοί διεκδικούν εξαίρεση για τον εαυτό τους, αν τα εισοδήματά τους δεν είναι μεγαλύτερα από τα δικά σας. Υπερασπιστείτε τον εαυτό σας υποβάλλοντάς τους στον ανταγωνισμό ενός εμπορίου που διεξάγεται έτσι ώστε να αφήσει τον ιδιωτικό επιχειρηματία, ο οποίος πωλεί στις ίδιες τιμές, χωρίς καθόλου κέρδος.

Συνεταιριστικό Τυπογραφείο, 17,
Balion-street, Manchester.


Πρωτότυπο με τίτλο: Co-operative Societies and the Income Tax https://books.google.gr/books/about/Co_operative_Societies_and_the_Income_Ta.html?id=7IEZlwEACAAJ&redir_esc=y
Ή
https://archive.org/details/cooperativesoci00ltdgoog

Μετάφραση: Κ. Παπαγεωργίου