Κυριακή 1 Ιανουαρίου 2017

Α. Μητροπούλου: Οδηγίες συμπλήρωσης των κενών του Σχεδίου καταστατικούΑΝΔΡΙΑΝΗ Θ. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Α.Μ.ΔΣΑ 8172
Πρώην ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΣΕΓΕΣ
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 35, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210/3626530, FAX: 210/3610525
Κιν.Τηλ.6944546666.ΑΦΜ.019321502 .Δ/ΔΟΥ
                                    
                              ΟΔΗΓΙΕΣ
Για  την   συμπλήρωση  των  κενών  που υπάρχουν στο σχέδιο Καταστατικού.

Άρθρο 1:
Στην επωνυμία του Συνεταιρισμού θα πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρεται :
α) ο κύριος σκοπός ή/και οι κύριες δραστηριότητες του Συνεταιρισμού, οι οποίες μπορεί να είναι μια ή περισσότερες.  β)  ο όρος «αγροτικός» και γ) η έδρα του συνεταιρισμού. Αν μέσα στην ίδια έδρα υπάρχουν περισσότεροι συνεταιρισμοί με τον ίδιο σκοπό, θα πρέπει να τεθεί στην επωνυμία κάποιο προσδιοριστικό γνώρισμα. Συνεπώς η επωνυμία θα πρέπει να διαμορφώνεται, για παράδειγμα, ως εξής: «Αγροτικός Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Πύργου» ή «Αγροτικός αμπελουργικός και οινοποιητικός συνεταιρισμός  Πύργου».
Άρθρο 2:
Στην Περιφέρεια, θα πρέπει να αναγράφεται η γεωγραφική  περιοχή μέσα στην οποία δραστηριοποιούνται τα μέλη του Συνεταιρισμού.
Άρθρο 3 παράγραφος 2 :
Στο άρθρο 3 παράγραφος 2, θα πρέπει να αναγράφονται όλες οι δραστηριότητες του κάθε συνεταιρισμού, π.χ. αμπελουργικές ή/και ελαιοκομικές ή/και οπωροκηπευτικές κ.λ.π.
Το ίδιο ισχύει και για τα επόμενα εδάφια.
Άρθρο 5:  
Αναφέρεται στην διάταξη,  ότι μέλη μπορεί να γίνουν συνταξιούχοι αγρότες, εφόσον διατηρούν αγροτική εκμετάλλευση και χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του συνεταιρισμού.  Η διάταξη αυτή, τίθεται ως παράδειγμα στην περίπτωση, που κάποιοι συνεταιρισμοί αποφασίσουν την εγγραφή, ως μελών τους  και συνταξιούχων αγροτών, οι οποίοι έχουν την δυνατότητα να συναλλάσσονται με τον συνεταιρισμό.

 Άρθρο 9:
Παράγραφος  1  περίπτωση η)
Ο νόμος καθορίζει ως ελάχιστο ποσοστό παράδοσης της παραγωγής του στον συνεταιρισμό το 80% Το καταστατικό μπορεί αυτό το ποσοστό να το αυξήσει  όχι όμως να το μειώσει.
Παράγραφος; 3 περίπτωση α)
    Το καταστατικό αναφέρει ότι σε περίπτωση μη παράδοσης της παραγωγής του μέλους στον συνεταιρισμό, τότε το μέλος υποβάλλεται σε μια «ποινή»  δηλαδή σε πληρωμή ποινικής ρήτρας , η οποία προτείνεται να ανέρχεται σε ένα ποσοστό  για παράδειγμα 20% ή   30%,η 40%  επιπρόσθετα  με την αξία  κάθε κιλού προϊόντος που δεν παραδίδεται .

Άρθρο 11:
Το καταστατικό μπορεί να προβλέψει και πρόσθετους λόγους διαγραφής, αρκεί  να μη είναι αντίθετοι προς το γράμμα ,το πνεύμα του νόμου και το Σύνταγμα.
Άρθρο 14:
Το καταστατικό  ορίζει το ύψος της συνεταιρικής μερίδας και τον χρόνο καταβολής της, όπως ορίζεται στο νόμο. Δηλαδή το μισό του ύψους της μερίδας καταβάλλεται με τον προσδιορισμό του ύψους της από το καταστατικό και το υπόλοιπο μισό μέσα σε ένα χρόνο από την πρώτη καταβολή, εκτός αν το καταστατικό σας προβλέψει μικρότερο χρόνο, για την καταβολή του υπολοίπου  μισού.
Άρθρο 15 Παράγραφος 1:
 Θα πρέπει να συμπληρωθεί η έκταση της ευθύνης που αναλαμβάνουν τα μέλη, για τις υποχρεώσεις του συνεταιρισμού προς τρίτους.  π.χ.: η ευθύνη εκτείνεται στο ύψος της συνεταιρικής μερίδας ή σε πολλαπλάσιο αυτής; Και πόσο; π.χ. 2πλάσιο, 3πλάσιο, 4πλάσιο.
Άρθρο 25:
Διοικητικό Συμβούλιο: Το καταστατικό θα καθορίσει τον αριθμό των μελών  του διοικητικού συμβουλίου   (π. χ 5,7,9,11  κ. ο. κ)  καθώς και την διάρκεια της θητείας  των μελών του συμβουλίου,  η οποία πρέπει να είναι από 3-5 χρόνια.
Άρθρο 38:
 Προσοχή στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού.  Το Καταστατικό του συνεταιρισμού θα πρέπει να καθορίσει το ύψος των συναλλαγών του συνεταιρισμού με τα μη μέλη, δηλαδή με τους τρίτους.
Με βάση τις αρχές του συνεταιρισμού, ο όγκος ή η αξία  των  συναλλαγών του συνεταιρισμού με τους τρίτους,  δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του όγκου ή της αξίας των συναλλαγών που έχει ο συνεταιρισμός με τα μέλη του. Στην χειρότερη των περιπτώσεων, ο όγκος ή η αξία αυτή  δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο, δηλαδή το 100%. Αυτό θα αποφασισθεί από τη γενική συνέλευση του συνεταιρισμού και θα συμπληρωθεί ανάλογα το κενό που υπάρχει στο σχέδιο Καταστατικού.

Άρθρο 47:
 Συμπληρώνεται η    επωνυμία του Συνεταιρισμού.