Κυριακή 1 Ιανουαρίου 2017

Αύξηση του κύκλου εργασιών των συνεταιρισμών


ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ ICA, Κεμπέκ, 12 Οκτωβρίου 2016


Οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις ανακοινώνουν 7% ανάπτυξη και ένα συνδυασμένο κύκλο εργασιών USD $ 2,53 τρισεκατομμύρια

 Οι 300 μεγαλύτεροι συνεταιρισμοί και τα ταμεία αλληλασφάλισης στον κόσμο έχουν αυξήσει τον κύκλο εργασιών τους κατά 7,20% σε $ 2.53 τρισεκατ. (ή 2.533,1 δισεκατ.), σύμφωνα με την έκδοση του Παγκόσμιου Συνεταιριστικού Παρατηρητηρίου (WCM) 2016. Τα ευρήματα παρουσιάστηκαν στη Διεθνή Σύνοδο Κορυφής των Συνεταιρισμών στο Κεμπέκ.
Το Παρατηρητήριο παραμένει το μόνο πρόγραμμα του είδους του, για τη συλλογή και την ανάλυση δεδομένων σχετικά με τις μεγαλύτερες στον κόσμο συνεταιριστικές και αλληλασφαλιστικές οργανώσεις και άλλες επιχειρήσεις που ελέγχονται από τους συνεταιρισμούς.

Ο Charles Gould, Γενικός Διευθυντής της Διεθνούς Συνεταιριστικής Συμμαχίας, Δήλωσε: «Ο Παγκόσμιος Συνεταιριστικός Παρατηρητής είναι τώρα στο πέμπτο έτος του. Δεν υπάρχει πιο κατάλληλος τρόπος για να γιορτάσουμε αυτό, από το ποσοστό αύξησης 7% που είμαστε περήφανοι να ανακοινώσουμε φέτος, και δεν υπάρχει καλύτερη στιγμή από τώρα, κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Συνόδου Κορυφής των Συνεταιρισμών 2016. Υπάρχει ένα αυξημένο ενδιαφέρον για τους συνεταιρισμούς σε όλο τον κόσμο, και πρέπει να ανταποκριθούμε σε αυτό το ενδιαφέρον με την κατάλληλη προώθηση του μοντέλου μας. Ο Παγκόσμιος Συνεταιριστικός Παρατηρητής ως η κορυφαία πηγή δεδομένων για τους μεγαλύτερους συνεταιρισμούς και τα ταμεία αλληλασφάλισης του κόσμου είναι ένα κεντρικό εργαλείο για την ευαισθητοποίηση, τη χάραξη πολιτικής, την υπεράσπιση και την έρευνα. "

Ο Παρατηρητής αναφέρεται σε δεδομένα του 2014, τα οποία συλλέχθηκαν από διάφορες πηγές, όπως οι εθνικές ταξινομήσεις, τομεακές ταξινομήσεις, οι υπάρχουσες βάσεις δεδομένων που περιέχουν τα οικονομικά στοιχεία, ετήσιες εκθέσεις και ερωτηματολόγια. Συνολικά, 146 ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν από οργανώσεις σε 39 χώρες, συμπεριλαμβανομένων ατομικών συνεταιρισμών και συνεταιριστικών ομοσπονδιακών οργάνων. Η βάση δεδομένων για την έκδοση αυτή περιέχει πληροφορίες για 2.370 συνεταιρισμούς από 63 χώρες. Από αυτούς, 1.420 συνεταιρισμοί από 52 χώρες έχουν κύκλο εργασιών άνω των $ 100 εκατ δολαρίων ΗΠΑ.
Οι πέντε κορυφαίοι συνεταιρισμοί με βάση τον τον κύκλο εργασιών είναι: Η Crédit Agricole ($ 90,21 δισεκ. δολ. ΗΠΑ), ένα δίκτυο συνεταιριστικών τραπεζών από τη Γαλλία, η εθνική ένωση των συνεταιριστικών τραπεζών της Γερμανίας BVR (70,05δισεκ. δολ. ΗΠΑ), ο Όμιλος BPCE επίσης ένα δίκτυο των συνεταιριστικών τραπεζών από τη Γαλλία (68,96 δισεκ. δολ. ΗΠΑ), η ασφαλιστική NH Nonghyup, μια επέκταση της οικονομικής λειτουργίας της Εθνικής Αγροτικής Συνεταιριστικής Ομοσπονδίας από τη Δημοκρατία της Κορέας (63,96 δισεκ. δολ. ΗΠΑ) και η
State Farm αμοιβαία από τις ΗΠΑ ( 63,73 δισεκ. δολ ΗΠΑ). Η State Farm εξαγοράστηκε από τον Όμιλο Desjardins το 2014, μετά τη συλλογή των αναγκαίων στοιχείων.
Το Παρατηρητήριο αναφέρει επίσης ταξινομήσεις στηριζόμενες στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) κατά κεφαλήν, συνδέοντας τον κύκλο εργασιών των συνεταιρισμών προς την αγοραστική δύναμη της χώρας στην οποία δραστηριοποιούνται. Σε αυτή την κατάταξη, η οποία τονίζει τη σημασία των συνεταιρισμών στις χώρες τους, η ΝΗ Nonghyup έρχεται πρώτη, ακολουθούμενη από την Συνεταιριστική Εταιρεία Λιπασμάτων των Αγροτών της Ινδίας (
IFFCO), την Crédit Agricole, την συνεταιριστική υγείας Unimed της Βραζιλίας και τον Όμιλο της BPCE.

Η βάση δεδομένων της έκδοσης αυτής περιέχει πληροφορίες για 2.370 συνεταιρισμούς από 63 χώρες. Από αυτούς, 1.420 συνεταιρισμοί από 52 χώρες έχουν κύκλο εργασιών άνω των 100 εκατ. δολ. ΗΠΑ.

Οι κορυφαίοι 300 συνεταιρισμοί προέρχονται από 25 χώρες και έχουν ένα συνδυασμένο κύκλο εργασιών 2,53 τρισεκατομμύρια (ή 2.533 δισεκατομμύρια) μια αύξηση της τάξης του 7,20% από τα 2,36 τρισεκατ. που αναφέρθηκαν από το του παρατηρητήριο του προηγούμενου έτους.
Πάνω από το 32% από αυτούς δραστηριοποιούνται στη γεωργία, 39% στην ασφάλιση, 19% στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο και 6% σε τραπεζικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Μερικοί από τους κορυφαίους 300 συνεταιρισμούς δραστηριοποιούνται επίσης στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής μέριμνας (1%), στον κλάδος της βιομηχανίας (2%) και σε άλλες υπηρεσίες και δραστηριότητες.

Το Παρατηρητήριο συγκεντρώνει στοιχεία σχετικά με τους συνεταιρισμούς από όλες τις ηπείρους, που αποδεικνύουν τον σημαντικό ρόλο των συνεταιρισμών στην παγκόσμια οικονομία. Έχει γίνει η μεγάλη παγκόσμια έκθεση για την ανάλυση της συνεταιριστικής κίνησης στον κόσμο, παρέχοντας πληροφορίες για την έρευνα συνεταιριστικών επιχειρήσεων.
Ένα νέο χαρακτηριστικό στο Παρατηρητήριο του τρέχοντος έτους είναι ένα κεφάλαιο αφιερωμένο στη διερεύνηση του συνεταιριστικού κεφαλαίου. Το κεφάλαιο αυτό εστιάζεται στην ανάλυση της κεφαλαιακής διάρθρωσης των μεγαλύτερων συνεταιρισμών στον κόσμο.


Μετάφραση Κ. Παπαγεωργίου