Κυριακή 1 Ιανουαρίου 2017

Ανακοίνωση των CICOPA-CECOP για τον νόμο Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία


Ένας νέος ελληνικός νόμος που ρυθμίζει τους συνεταιρισμούς εργαζομένων και τους κοινωνικούς συνεταιρισμούς εγκρίθηκε στις 20 Οκτωβρίου.

Ο νόμος για την «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και την ανάπτυξη των φορέων της», παρά το όνομά του, αφιερώνει τα περισσότερα από τα άρθρα του στην ρύθμιση των συνεταιρισμών εργαζομένων και των κοινωνικών συνεταιρισμών. Για το λόγο αυτό, ο νόμος, μεταξύ άλλων, αντικαθιστά το νόμο του 2011 για την «κοινωνική οικονομία και την κοινωνική επιχειρηματικότητα» (το οποίο στην πραγματικότητα αναφερόταν στους κοινωνικούς συνεταιρισμούς). Η CICOPA* και η CECOP** έχουν παρακολουθήσει την προετοιμασία αυτού του νόμου.

Τους τελευταίους 6 μήνες, με τη βοήθεια νομικών εμπειρογνωμόνων από το δίκτυό μας και την ανεκτίμητη βοήθεια του δικτύου ΚΑΠΑ, μια ελληνική ΜΚΟ με τους οποίους έχουμε συνεργαστεί για μερικά χρόνια, κατατέθηκαν συστάσεις προς την Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας για δύο διαδοχικά νομοθετικά σχέδια (τον Αύγουστο και περίπου 10 ημέρες πριν από την ψήφισή του). Δυστυχώς, οι περισσότερες από αυτές τις συστάσεις δεν εισακούστηκαν, και η Ελληνική κυβέρνηση προφανώς ψήφισε το νόμο με βιασύνη, παρά τις πιέσεις και τις παρατηρήσεις από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (
ILO), η οποία έχει παρακολουθήσει στενά τη διαδικασία μαζί μας, και συνδέεται ειδικά με τα υπουργεία εργασίας των κρατών μελών της, και παρά το γεγονός ότι η Ελληνική κυβέρνηση είχε δηλώσει ότι θα ακολουθήσουν τις συμβουλές των διεθνών οργανώσεων.

Εκτός από ορισμένα θετικά, όπως το γεγονός ότι οι συνεταιρισμοί εργαζομένων είναι τώρα το αντικείμενο με κάποιας μορφής ρύθμιση στην Ελλάδα, το ελάχιστο ποσοστό των μειονεκτούντων ατόμων στο 30% στους κοινωνικούς συνεταιρισμούς και έναν καλύτερο ορισμό των μειονεκτούντων ατόμων, ο νόμος παρουσιάζει σημαντικές αδυναμίες, όπως: η έλλειψη ορισμού του συνεταιρισμού των εργαζομένων και του κοινωνικού συνεταιρισμού, το γεγονός ότι οι συνεταιριστικές αρχές δεν αναφέρονται (ούτε υπάρχουν στην Ελληνική συνεταιριστική νομοθεσία εν γένει), ένας ελάχιστος αριθμός ιδρυτικών μελών ο οποίος είναι υψηλότερος από ό,τι σε όλες τις πρόσφατες συνεταιριστικές νομοθεσίες στην Ευρώπη (5 για τους συνεταιρισμούς εργαζομένων και 7 για τους κοινωνικούς συνεταιρισμούς), το συνονθύλευμα διαφορετικών επιπέδων νομοθεσίας (κοινωνικής οικονομίας γενικά και συνεταιρισμών εργαζομένων και κοινωνικών συνεταιρισμών, ιδιαίτερα), ο αποκλεισμός από το πεδίο της κοινωνικής οικονομίας σειράς συνεταιρισμών και επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας που δεν συμμορφώνονται με μια σειρά από πολύ συγκεκριμένα κριτήρια, κ.λπ.

Δεδομένου ότι, μεταξύ άλλων, η Σύσταση 193 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO) για την Προώθηση των Συνεταιρισμών δεν έχει ακολουθηθεί σωστά, ελπίζουμε ότι, μέσα από συζητήσεις με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ILO), ο νόμος μπορεί να τροποποιηθεί στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον.


* CICOPA, the International organization of industrial and service cooperatives


** CECOP European confederation of industrial and service cooperatives